Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anna Peipiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kurss sniegs priekšstatu par redaktora darba būtību un funkcijām plašsaziņas līdzekļos, veidos izpratni par šī darba atšķirībām atkarībā no medija veida un lieluma. Kursa apguves laikā studenti iepazīsies ar redakcijas darba plānošanas principiem un redaktora kā vadītāja un menedžera kompetencēm un darba metodēm. Studenti tiks padziļināti iepazīstināti ar redaktora darba izpratni būtiskām pārmaiņām un digitalizācijas ietekmei pakļautajā mediju pasaulē.
Kursa uzdevumi:
1. Klausoties lekcijas un piedaloties praktisko semināru nodarbībās, izprast redaktora kā radoša vadītāja un vienlaikus menedžera darba būtību, apzināties tipiskas redaktora darba problēmas.
2. Iepazīt medija darba plānošanas principus, izprast tās nozīmi medija kvalitātes un pareizas stratēģijas uzturēšanā.
3. Izprast redaktora ikdienas darba specifiku, saprast redaktora lomu medija satura veidošanā un darbā ar žurnālistiem.
4. Saprast redaktora lomu teksta izvērtējumā un rediģēšanā, darbā ar žanriem, kā arī teksta un vizuālā materiāla saskaņošanā.
5. Kursa gaitā veikt praktiskus ar redaktora darbu saistītus uzdevumus.

Priekšzināšanas

Žurnālistikas žanri. Ziņu žurnālistika. Ievads žurnālistikā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs izpratni par:
• redaktora kā mediju menedžera un radoša darbinieka pienākumu un prasmju būtību, par redaktoru vietu mediju menedžmenta sistēmā;
• redaktora atbildību, darbību medija veidošanas, plānošanas un ikdienas vadības procesā;
• dažādiem redaktoru tipiem un praktisko rediģēšanas darbu.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs prasmes:
• iecerēt, plānot, organizēt medija formāta veidošanu;
• plānot mediju saturu;
• rediģēt dažādus žurnālistikas darbus, piemērojot tos konkrētu mediju vajadzībām;
• veidot un organizēt redakcijas darbību, veidot dažādu termiņu plānus;
• mainīt žurnālistikas darbu žanrus;
• piemeklēt virsrakstus, veidot sabalansētu un proporcionālu mediju saturu.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs spēju izvēlēties un izprast žurnālistikas darbu piemērotību medija formātam, risināt redakcijas radošās un menedžmenta problēmas.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Žurnālistika, ZR4BakalaursIerobežota izvēle