Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 0
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Kursam ir četri mērķi:
1) Iepazīstināt studentus ar dažādajiem veidiem, kā antropoloģiskie pētījumi Austrumāzijā iekļaujas plašākās antropoloģiskās diskusijās;
2) Iepazīstināt studentus ar veidiem, kā analizēt jaunus tekstus klasisku pētījumu kontekstā;
3) Attīstīt studentos izpartni par etnogrāfisko metožu lietojumu dažādu pētījumu kontekstā;
4) Attīstīt studentu prezentāciju un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes.

Priekšzināšanas

N/A

Rezultāti

Zināšanas

Aprakstīt un izskaidrot galvenos pētniecības virzienus Austrumāzijas antropoloģijā.
Salīdzināt kursā apgūtās tēmas ar citu programmas kursu saturu un saskatīt saiknes.

Prasmes

Interpretēt un analizēt datus un informāciju par Austrumāziju antropoloģiskā leņkī.
Organizēt un prezentēt savas atziņas par kursa saturu.

Kompetences

Kritiski analizēt informāciju par Austrumāziju.
Pielietot iegūtās teorētiskās un prakstiskās zināšanas pētniecībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.