Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Kadiša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir studentam iegūt papildus zināšanas reimatoloģijā par nozīmīgām, bet retāk sastopamām reimatiskām slimībām: zināt to definīciju, izplatību, patoģenēzi, klīnisko ainu, diagnostiku un diferenciāldiagnozes, ārstēšanu un prognozi; apgūt reimatisko slimību ārstēšanas principus, pielietojamo medikamentu indikācijas un iespējamās blaknes; prast pareizi pielietot laboratoriskās un attēldiagnostikas izmeklēšanas metodes; prast izvērst reimatisko slimību diferenciāldiagnozes; apgūt reimatisko slimību gaitu grūtniecības laikā; gūt zināšanas par ārpuslocītavu bojājumu reimatisko slimību gadījumā; apgūt kardioloģijas un reimatoloģijas robežstāvokļus.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas propedeitikā, fizioloģijā, patoloģijā, farmakoloģijā, imunoloģijā, dermatoloģijā, pulmonoloģijā, kardioloģijā, nefroloģijā, bioķīmijā, attēldiagnostikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj atpazīt iedzimtas reimatiskas slimības; zina reimatisko slimību ārstēšanā pielietojamos medikamentus, to indikācijas un iespējamās blaknes; prot dažādu reimatisku slimību noteikšanai pielietot pareizākās laboratoriskās un attēldiagnostikas metodes; zina reimatisko slimību ārpuslocītavu izpausmes; zina reimatoīdā artrīta sistēmiskas formas; ir apguvis reimatisko slimību gaitu grūtniecības laikā; kardioloģijas un reimatoloģijas robežstāvokļus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs komunicēt ar pacientiem un kolēģiem, noteikt studiju kursa aprakstā uzskaitītās slimības, to smagumu un gaitu, atšķirt tās, pamatot diagnozi, nozīmēt nepieciešamo izmeklēšanu plānu un novērtēt to rezultātus un nozīmēt ārstēšanu konkrētiem slimniekiem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski pielietot iegūtās zināšanas diagnožu noteikšanā, izmantojot jaunākās diagnostikas metodes, atbilstoši jaunākajām klīniskajām vadlīnijām, pielietot jaunākās ārstēšanas metodes, atšķirt klīniskos simptomus, izvērtēt diagnostiskās atrades rezultātus konkrētam pacientam.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle