Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Elizabete Pumpure
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par sievietes dzimumsistēmas fizioloģiju, par ginekoloģijā izmantojamām dzimumsistēmas izmeklēšanas metodēm; veidot izpratni par pāra neauglības iemesliem, izmeklēšanas metodēm un ārstēšanas iespējām, kā arī paredzamajiem riskiem grūtniecības norisē.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, endokrinoloģijā, laboratoriskajā un funkcionālajā diagnostikā, vizuālajā diagnostikā.

Rezultāti

Zināšanas

Prot sameklēt Latvijas likumdošanā likumus par reproduktīvās veselības jautājumiem, spēj izklāstīt un paskaidrot dzimumsistēmas fizioloģiju, apaugļošanas procesu;
Aprakstīt sievietes menstruālā cikla izmeklēšanu un dzimumsistēmas izmeklēšanu dažādu ginekoloģisku patoloģiju gadījumā; raksturot dzimumorgānu infekcijas, to noteikšanas metodes;
Uzskaitīt un aprakstīt neauglības iemeslus (dzīvesveida faktori, vīrieša neauglība, neauglības ovulācijas faktori, olvadu/peritoneālie faktori); saprot;
Māk paskaidrot neauglības ārstēšanas principus un mākslīgas apaugļošanas metodes (inseminācija, in vitro fertilizācija un embriotransfers, luteālās fāzes atbalsts, sasaldētu embriju uzglabāšana);
Izprot paredzamos riskus grūtniecības norisē, kas saistīti ar neauglības iemesliem, tās ārstēšanu.

Prasmes

Prot pamatot un nozīmēt testus/izmeklējumus sievietes dzimumsistēmas izmeklēšanai, prot izskaidrot izmeklējumu nepieciešamību un ir priekšstats par rezultātu interpretāciju.
Prot noteikt iespējamos sievietes neauglības iemeslus un spēj izskaidrot pamata diagnostiskās metodes neauglības iemeslu noteikšanai. Studiju kursa apguves rezultātā spēj:
- identificēt neauglību, paskaidrot sievietei par iespējamiem neauglības iemesliem;
- paskaidrot sievietei pieejamās neauglības ārstēšanas metodes;
- sniegt rekomendācijas par modificējamiem dzīvesveida faktoriem, kas var uzlabot neauglības ārstēšanas un grūtniecības iznākumu;
- konsultēt sievieti par paredzamajiem riskiem grūtniecībā, kas iestājusies pēc neauglības un saistībā ar tās ārstēšanas metodēm.

Kompetences

Teorētisko un praktisko zināšanu apguves rezultātā students ir spējīgs:
-mērķtiecīgi iegūt informāciju par ar neauglību saistītiem riska faktoriem;
-spēj sniegt skaidrojumu sievieti par grūtniecības norises īpatnībām pēc reproduktīvo tehnoloģiju pielietošanas,
-var konsultēt sievieti par mītiem saistībā ar kontracepcijas lietošanu vai vakcināciju un neauglību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb5BakalaursObligātsElizabete Pumpure