Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ķirurģija; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar sabiedrības veselības pētniecībā un praksē izmantojamās teorētiskās bāzes daudzveidību, veidot studentiem izpratni par uz pierādījumiem balstītas sabiedrības veselības politikas, prakses un pētniecības saikni, attīstot spējas kritiski analizēt situāciju, izstrādāt, adaptēt un ieviest priekšlikumus, novērtēt sasniegto dažādās sabiedrības veselības apakšjomās.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselībā un epidemioloģijā, ētikā, filozofijā, socioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Spēs izteikties par sabiedrības veselībā izmantojamo teoriju daudzveidību dažādās tās apakšjomās; ilustrēs aktuālas sabiedrības veselības problēmas un definēs to risināšanai efektīvākās pieejas.

Prasmes

Atrast un sistematizēt galvenos sabiedrības veselības politiku atbalstošus dokumentus; ar pierādījumiem pamatot sabiedrības veselības problēmu izcelsmi, izskaidrot to daudzfaktoru etioloģiju; sagatavot sabiedrības veselības stāvokļa analīzi un novērtējumu konkrētā vidē; izvēlēties un aprēķināt dažādus rādītājus.

Kompetences

Pielietot dažādas teorijas sabiedrības veselības problēmu risināšanā un izvēlēties efektīvākās novēršanas iespējas un tās argumentēt.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM1MaģistrsObligātsAnita Villeruša