Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Apgūt galvenās mūsdienu sociālās teorijas, izprast to vēsturisko attīstību un teorētiskos virzienus, zināt un prast atšķirt galvenās teorētiskās pieejas un autorus.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie zina un izprot socioloģijas teoriju vēsturisko attīstību un pēctecību, zina galvenos teorētiskos virzienus, autorus un viņu radītās teorijas.

Prasmes

Studējošie prot atšķirt socioloģijas klasiķus un teorētiskos virzienus vienu no otra, prot salīdzināt teorētiskos virzienus un mūsdienu autoru teorijas. Studējošie korekti lieto jēdzienus, argumentēti veic teorētisko pieeju salīdzinājumu un kritisku izvērtējumu.

Kompetences

Studējošie spēj pielietot socioloģijas teorijas mūsdienu sabiedrības analīzē, kā arī izvēlēties atbilstošu teorētisko pieeju noteiktu sociālu procesu un problēmu izpētē.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM1MaģistrsObligātsAgita Misāne
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM1MaģistrsObligātsAgita Misāne