Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marina Šarkele
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Nodrošināt starpdisciplinārās pieejas apguvi biežāko neatliekamo stāvokļu gadījumā.

Priekšzināšanas

Sekmīgi apgūts studiju programmas “Medicīna” A sadaļas saturs (Neatliekamajā medicīnā; Dzemdniecībā un ginekoloģijā; Anestezioloģijā un reanimatoloģijā).

Rezultāti

Zināšanas

Students spēj:
• aprakstīt komandas darba pamatprincipus neatliekamajās situācijās;
• izmantot efektīvas komunikācijas tehnikas un paņēmienus;
• aprakstīt kardiopulmonālās reanimācijas īpatnības pieaugušajiem un grūtniecēm;
• aprakstīt smagas preeklampsijas, metabolo traucējumu un masīvas asiņošanas riska faktorus, simptomus un ārstēšanas iespējas;
• raksturot traumas pacienta ārstēšanas iespējas un īpatnības;
• aprakstīt masīvas asiņošanas riska faktorus, simptomus un ārstēšanas iespējas;
• aprakstīt elektrolītu disbalansa, metabolo traucējumu (piem. diabētiskās ketoacidozes) simptomus un ārstēšanas iespējas pieaugušajiem;
• raksturot anafilakses rašanās iemeslus, rīcības plānu neatliekamajā situācijā;
• izmantot elpceļu nodrošināšanas tehnikas un instrumentus neatliekamajās situācijās;
• raksturot hipovolēmiskā šoka rašanās iemeslus un rīcības plānu neatliekamajā situācijā.

Prasmes

Students spēj efektīvi līdzdarboties multidisciplinārās komandas ietvaros (simulētā vidē) demonstrējot konkrēta klīniskā scenārija sekmīgai realizācijai nepieciešamās komunikācijas un klīniskās prasmes.

Kompetences

Students spēj sekmīgi nodrošināt neatliekamo palīdzību studiju kursā iekļautās akūtās situācijās, strādājot multidisciplinārajā komandā, izprotot procesa būtību un pieņemot pārdomātus savai kompetencei atbilstošus lēmumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēleAleksandrs Saveljevs, Elīna Voitehoviča, Veronika Baltmane-Veckalne, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre, Māra Klibus, Darja Smirnova, Marina Šarkele, Anna Miskova, Agnija Vecvagare, Vita Biltauere, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle