Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

pašlaik

Asistenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

pašlaik

Asistenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedra

Izglītība

2013 - pašlaik

3.studiju gada doktorante Medicīnā

Rīgas Stradiņa universitāte

"Oksidatīvā stresa marķieru nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstībā". Darba vadītāji: Prof.Indulis Vanags, Doc.Oļegs Sabeļņikovs

2010 - 2015

Ārsta anesteziologa- reanimatologa diploms

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2010

Ārsta diploms

Rīgas Stradiņa Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2011 University Hospital Göttingen, Germany. International seminar on advancesventilation strategies for ARDS patients.

2012 Rīgas Stradiņa Universitāte. Pedagogīja akadēmiskajam personālam.

2013 Rīgas Stradiņa Universitāte. Basics in medical statistics by Prof. Tessma of Karolinska Institutet.

2014- 2015 Rīgas Stradiņa Universitātes BITF stipendija. Studiju kursa izveide- Starpdisciplinārā pieeja neatliekamime medicīniskiem stāvokļiem.

2015 European society of anesthesiologists. Teach The Teachers course; Athens, Greece/Brussels, Belgium.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • ​Akūts respirators distresa sindroms
  • Oksidatīvā stresa marķieri
  • Oksidatīvā stresa nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstībā
  • Akūtie stāvokļi dzemdniecībā
  • Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskajiem stāvokļiem

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Strapdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem

 

Docētie studiju kursi

Anestezioloģija, intensīvā terapija, toksikoloģija un civilā aizsardzība

Cilvēka anatomija

Klīniskās prasmes

Neatliekamā medicīna

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Neatliekamā medicīniskā palīdzība I

Pirmā palīdzība

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

studentu pētnieciskais darbs: 1

 

Projekti

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstība" (I.Vanags)

Publikācijas

 

Raksti​​

 

The role of oxidative stress markers in acute respiratory distress syndrome / M.Sarkele, O.Sabelnikovs, I.Vanags, A.Ozolina, A.Skesters, A.Silova // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.22-25.

The activity of oxidative stress markers in acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļnikovs, A.Šķesters, A.Silova, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 247.-249.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The role of oxidative stress markers in developing of acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, A.Šķesters, A.Silova, I.Jaunalksne, E.Strīķe, A.Krūmiņa, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 200.-206.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Ageing and neuromuscular blockade with Rocuronium / I.Vanags, A.Sondore, M.Sarkele, K.Sapovalova // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.302. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Muskuļu relaksantu antidota Sugammadex izmantošana pacientiem ar neiromuskulāro patoloģiju / M.Šarkele, I.Vanags, A.Sondore, V.Sokolova // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 80.lpp.

Alfa(2)-adrenerģiskais agonists klonidīns reģionālās anestēzijas praksē / I.Eglīte, M.Šarkele, K.Šapovalova, A.Sondore, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 111.lpp.

Neiroaksiālā anestēzija plastiskajā operatīvajā ginekoloģijā / K.Šapovalova, M.Šarkele, A.Sondore, J.Nemme, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 112.lpp.

Šarkele, Marina. Akūta respiratora distresa sindroma diagnostisko kritēriju pielietojums Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā / M.Šarkele, O.Sabeļņikovs, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 178.lpp.

Vispārējās anestēzijas realizācija pacientiem ar neiromuskulāro patoloģiju / I.Daukšte, K.Šapovalova, M.Šarkele, I.Vanags, A.Sondore // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 110.lpp.

Vispārējās anestēzijas un oksigenācijas nodrošinājums ar laringeālo cauruli / M.Šarkele, I.Vanags, K.Šapovalova, I.Eglīte, A.Sondore // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 113.lpp.

Acute respiratory distress syndrome in critically ill patients / A.Ozoliņa, M.Šarkele, O.Sabeļņikovs, I.Vanags ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūta respiratorā distresa sindroma sastopamība, smagums un iznākums intensīvās terapijas pacientiem / A.Ozoliņa, M.Šarkele, O.Sabeļņikovs, I.Vanags ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 73.lpp.

An approach to improving the safety of anaesthesia / A.Sondore, M.Šarkele, I.Vanags ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A12-A13. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Oksidatīvā stresa marķieru nozīme dažādas smaguma pakāpes akūta respiratorā distresa sindroma slimniekiem saskaņā ar Berlīnes definīciju / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, E.Strīķe, A.Silova, A.Šķesters, A.Krūmiņa, I.Jaunalksne, I.Vanags // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 189.lpp.

Oxidative stress markers in the development of acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, A.Silova, A.Šķesters, O.Sabeļņikovs, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A11. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Preoperative medication management in primary care and drug-related intraoperative problems / A.Sondore, I.Vanags, M.Šarkele ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A35. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šarkele, Marina. The practical value of advanced simulators in education of students / M.Sarkele, I.Vanags, O.Sabelnikovs // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.65.

The relation of oxidative stress markers in patients with different stages of acute respiratory distress syndrome according to the Berlin definition [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Sarkele, I.Vanags, O.Sabelnikovs, A.Ozoliņa, A.Skesters, A.Silova // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.31, Suppl.52 (2014, June), p.201. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Resources…

Activation of coagulation and fibrinolysis in association with development of ARDS [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, M.Sarkele, I.Jaunalksne, J.Serova, O.Sabelnikovs, I.Vanags // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.32, e-Suppl.53 (2015, June), p.364. - Euroanaesthesia 2015: The European Anaesthesiology Congress (Berlin, Germany, May 30-June 2, 2015) : Abstracts and Programme. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Congress-…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Anestēzijas problēmas un miorelaksācijas izvēle slimniekiem ar izkaisīto sklerozi / A.Sondore, I.Vanags, M.Šarkele ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 52.lpp.

Coagulation and fibrinolytic markers as predictors of ARDS / A.Ozolina, M.Sarkele, I.Jaunalksne, O.Sabelnikovs, I. Vanags ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 167.lpp.

Does prehospital preanaesthetic consultation lead to the optimisation of the perioperative patient care? [Elektroniskais resurss] / M.Sarkele, A.Sondore, I.Vanags ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.32, e-Suppl.53 (2015, June), p.78. - Euroanaesthesia 2015: The European Anaesthesiology Congress (Berlin, Germany, May 30-June 2, 2015) : Abstracts and Programme. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Congress-…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intravenozā lidokaīna kā sabalansētas vispārējās anestēzijas komponenta efekts uz perioperatīvo stāvokli / A.Sondore, I.Vanags, M.Šarkele ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 53.lpp.

No medikamentiem atkarīgie pacienti kā anestezioloģiska problēma / A.Sondore, I.Vanags, M.Šarkele ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 54.lpp.

Reactive oxygen molecules in developing acute respiratory distress syndrome [Elektroniskais resurss] / M.Sarkele, O.Sabelnikovs, A.Ozolina, A.Silova, A.Skesters, I.Vanags // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.32, e-Suppl.53 (2015, June), p.364. - Euroanaesthesia 2015: The European Anaesthesiology Congress (Berlin, Germany, May 30-June 2, 2015) : Abstracts and Programme. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Congress-…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Manitola terapijas efektivitāte pēc artroskopiskām plecu operācijām / K.Šetlers, A.Ozoliņa, M.Šarkele ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 19.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja