Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ķirurģija; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar sistematizētiem starpkultūru komunikācijas problēmu aspektiem, attīstīt studējošo starpkultūru komunikācijas iemaņas un prasmes, un veidot interkulturālo kompetenci.
Studiju kursā tiek attīstīta interkulturāla apziņa, t.i., spēja savu kultūras pieredzi un iespaidus no citām kultūrām uztvert kā plašākas kultūras standartu sistēmas komponentus, līdz ar to nodrošinot to labāku izpratni. Diskusiju un domu apmaiņas rezultātā studenti attīstīta spēju mainīt perspektīvu un saskatīt pašsaprotamas lietas un parādības (savas kultūras standartus) no citas – ārējās perspektīvas.

Priekšzināšanas

Vispārējas zināšanas humanitārajās zinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēj apliecināt zināšanas un izpratni par kultūras nozīmi indivīda identitātes veidošanā, nacionālās kultūras raksturojošiem parametriem, kultūru salīdzinošās analīzes kritērijiem, starpkultūru komunikācijas problemātiku vairākos tās aspektos t.sk. kontekstā ar sabiedrības veselību.

Prasmes

Analizēt un reflektēt savu kultūru. Veidot interkulturālus kontaktus, pārvarēt aizspriedumus un identificēt stereotipu ietekmi.
Saskatīt un prognozēt kultūras ietekmes faktorus uz indivīdiem, kā arī veikt vidutāja funkciju starp savu un "svešu" kultūru – prognozēt, izskaidrot un novērst pārpratumus starpkultūru komunikācijā.

Kompetences

Ar dažādu metožu un uzdevumu palīdzību tiek pilnveidota studentu interkulturālā kompetence – kontaktos starp dažādu kultūru pārstāvjiem pārzināt iespējamo atšķirību jomas un izmantot piemērotākās komunikācijas stratēģijas vēlamā rezultāta sasniegšanai.
Tiek attīstīti visi trīs interkulturālās kompetences aspekti – kognitīvā, afektīvā un pragmatiski komunikatīvā kompetence – ar attiecīgajām zināšanām un prasmēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM1MaģistrsIerobežota izvēleDaina Volkinšteine
Sabiedrības veselība, SVFM3MaģistrsIerobežota izvēleDaina Volkinšteine