Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Tālākizglītības centrs
Kursa vadītājs:Sandra Ausekle
Mērķauditorija:ārsti, funkcionālie speciālisti
Valoda:Latviešu
Laiks:15.–16., 22.–23.03.
Vieta:tiešsaistē Zoom
Kursa apjoms:32 akadēmiskās stundas (4 dienas): teorija – 14 st., prakse – 18 st.
Dalībnieku skaits grupā:30

Mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas (SFK-BJ) pielietošanu funkcionēšanas novērtēšanā un rehabilitācijas plānu sastādīšanā bērniem un jauniešiem, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas SFK-BJ domēnos ietilpstošo kategoriju pielietošanā bērnu un jauniešu funkcionālo spēju izvērtēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Tēmas

  • Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versija (turpmāk – SFK-BJ)
  • SFK un SFK-BJ: kopīgais un atšķirīgais
  • Bērnu un jauniešu funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanas process
  • Bērnu un jauniešu ar funkcionāliem ierobežojumiem medicīniskās rehabilitācijas procesa likumiskais pamats
  • Rehabilitācijas plānu bērniem un jauniešiem sastādīšanas process medicīniskā rehabilitācijā
  • SFK un SFK-BJ kategoriju izvērtējums
  • SFK-BJ pielietošana bērnu un jauniešu veselības stāvokļa izvērtēšanā atbilstošu funkcionēšanas ierobežojumu noteikšanas procesā
  • SFK-BJ praktiskā pielietošana rehabilitācijas plānu bērniem un jauniešiem sastādīšanas procesā
  • SFK pamatkopu pielietošanas iespējas bērnu un jauniešu funkcionālo spēju novērtēšanā
  • SFK-BJ lietošanas ētiskās vadlīnijas un atbalsta pasākumu izvērtēšana funkcionēšanas ierobežojumu radīto seku mazināšanai

Pieteikties