Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ortopēdijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Andris Jumtiņš
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ortopēdija

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par cilvēka balsta un kustību aparāta saslimšanām, iegūtām un iedzimtām deformācijām, traumām, to patoģenēzi, izcelšanās iemesliem, diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, kā arī aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālā anatomija, fizioloģija, aseptika un antiseptika, desmurģija, propedeitika.

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot studijas, ortopēdijā students mācēs:
• atpazīt un aprakstīt kaulu, locītavu un mīksto audu biežāk sastopamo slimību un traumu veidus, iemeslus un etiopatoģenēzi;
• izskaidrot un pamatot ārstēšanas pamatprincipus;
• uzskaitīt blaknes;
• novērtēt prognozi.

Prasmes

Students pratīs:
• ievākt pacienta anamnēzi;
• veikt izmeklēšanu;
• noteikt diagnozi;
• sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu.

Kompetences

Studējošais būs sagatavojies patstāvīgam darbam ar ortopēdiskiem pacientiem ergoterapeita praksē, kā arī spēs turpināt tālākizglītību.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE4BakalaursObligāts