Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

radīt studentos izpratni par pilsētu antropoloģijas priekšmetu, problemātiku un nozīmi plašākā pilsētas pētniecības laukā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas antropoloģijas teorijās un pētnieciskajās metodēs.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā iegūst pamatzināšanas un kompetenci pilsētas antropoloģijas teorijās, vēsturiskajās un mūsdienu urbānās antropoloģijas debatēs un pētnieciskajos priekšmetos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā iegūs iemaņas pielietot urbānās antropoloģijas teorijas un metodes praktisku situāciju analīzē.

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM1MaģistrsIerobežota izvēleMatīss Šteinerts