Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sandra Pallo
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Radīt interesi īstenot uzņēmējdarbību, veidojot priekšstatu par uzņēmējdarbības formām, nepieciešamajām zināšanām un izpratni par biznesa procesiem, startēģiju un resursiem.

Priekšzināšanas

Sociālā psiholoģija

Rezultāti

Zināšanas

Zinās dažādas uzņēmējdarbības formas un to atšķirības. Zinās, kādi dokumenti nepieciešami uzņēmējdarbības uzsākšanai. Būs priekšstats par uzņēmuma veidošanās mehānismiem, attīstības dažādām fāzēm, svarīgākām sastāvdaļām (stratēģija, procesi un resursi) un šo sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību. Izpratīs finanšu plūsmu, būs priekšstats par grāmatvedības procesiem un saistību ar finanšu vadību. Zinās populārākas inovāciju teorijas un pārmaiņu vadības teorijas pamatus.

Prasmes

Pratīs noteikt uzņēmējdarbības mērķi un izvēlēties piemērotāko uzņēmējdarbības formu. Pratīs definēt uzņēmuma mērķus, noteikt stratēģiju un to samērot ar procesiem. Izpratīs un spēs savienot dažādos resursus ar izvēlēto mērķi un stratēģiju. Pratīs noteikt svarīgākos posmus pārmaiņu vadībā un veikt vienkāršas grāmatvedības operācijas.

Kompetences

Veicinās iniciatīvas un sadarbības kompetences attīstību. Nostiprinās pārliecināšanas prasmes un argumentācijas iemaņas. Pilnveidos finanšu pārvaldību un grāmatvedības kompetences attīstību. Nostiprinās izpratni par uzņēmējdarbības kompetences dažādām izpausmēm un saikni ar zinātniskiem konceptiem un mūdienu teorijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija, LFPSb5BakalaursObligātsSandra Pallo, Līga Sileniece
Psiholoģija, PSb5BakalaursObligātsSandra Pallo, Līga Sileniece