Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Elga Bataraga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dermatoloģija un veneroloģija

Mērķis

Nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras apgūtas dažādos maģistratūras programmas „Klīniskās farmācija” studiju ciklos.

Priekšzināšanas

Apgūts maģistratūras programmas "Klīniskā farmācija" teorētiskais kurss. Farmakoloģija, farmakoterapija, praktiskā farmācija un farmaceitiskā likumdošana, sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe.

Rezultāti

Zināšanas

Students izpratīs stacionāra medikamentu un dokumentācijas apriti.

Prasmes

Students spēs analizēt un izvērtēt medikamentozo ārstēšanu dermatoloģiskam un brūču pacientam. Kopā ar ārstu varēs izveidot ārstēšanas shēmu un uzraudzīt tās īstenošanu.

Kompetences

Students izvērtēs un analizēs ārstēšanas shēmu atbilstību starptautiskām rekomendācijām un pieejamiem finansu resursiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp5MaģistrsObligāts