Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aiga Lasmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Sniegt teorētiskas zināšanas, veicināt izpratni un attīstīt prasmes vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē, ņemot vērā novecošanas dažādus aspektus, indivīda individuālājā vidē un ģimenē, lietojot efektīvu terapeitisku komunikāciju.

Priekšzināšanas

Anatomija un fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, farmakoloģija, aprūpes process, medicīnas ētika, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs demonstrēt izpratni par senioru novecošanas problēmu un to risinājumu bioloģiskiem, medicīniskiem, psiholoģiskiem un sociāliem aspektiem aprūpes procesa kontekstā; novecošanas fizioloģiskām izmaiņām organismā, geriatrisko rehabilitāciju un profilaksi, mājas aprūpes plānošanu un organizāciju.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs: plānot, sniegt un izvērtēt geriatrisko aprūpi. Plānot, organizēt un izvērtēt mājas aprūpi.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie: spēs nodrošināt geratrisko aprūpi, starpdisciplināru sadarbību, ievērojot tiesiski ētiskos principus senioru aprūpē dažādās aprūpes vidēs, dažādu veselības stāvokļu gadījumos, indivīda individuālājā vidē un ģimenē, tai skaitā likumiskiem pārstāvjiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF4BakalaursObligāts
Māszinības, LFMZFb4BakalaursObligāts