Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sistemātisku teorētisko materiālu studiju un patstāvīgā darba rezultātā panākt izpratni par veselības aprūpes kvalitātes vadības un kontroles principiem un rīcībām.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselības pamati, veselības aprūpes organizācijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas, kas ļauj izklāstīt, novērtēt un attiecināt veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipus pacientu drošības un sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai konkrētā ārstniecības jomā.

Prasmes

Students apgūst prasmi īsi aprakstīt, analizēt un izstrādāt organizācijas sistēmiskās darbības kvalitātes nodrošināšanā, prot noteikt konkrētas ārstniecības jomas kvalitātes pilnveidošanas pasākumus, izmantojot kvalitātes vadības instrumentus.

Kompetences

Students spēs patstāvīgi analizēt informāciju un parādīt iniciatīvu veselības aprūpes kvalitātes vadības principu piemērošanā, risinot ārstniecības procesu pilnveidošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM1MaģistrsObligātsIgors Trofimovs