Pārlekt uz galveno saturu

Mērķis

Veikt akadēmisko, pētniecisko un konsultatīvu darbību veselības un farmācijas politikas, veselības aprūpes organizācijas, vadības, ekonomikas un kvalitātes vadības jomās.

Docētāju grupa piedalās bakalaura un maģistra studiju programmu Veselības vadība, Sabiedrības veselība, Rehabilitācija u. c. realizācijā latviešu un angļu valodā.

Pamatuzdevumi

 • Studentu centrētas pieejas nodrošināšana
 • Uz pierādījumiem balstīta un starptautiski aktuāla studiju satura nodrošināšana
 • Sadarbība ar RSU akadēmiskajām un zinātniskajām struktūrvienībām
 • Sadarbība ar nozares profesionālajām organizācijām
 • Nozares profesionāļu piesaiste studiju kursu realizācijā
 • Sadarbība ar Eiropas augstskolām studiju satura veidošanā
 • Ārvalstu lektoru piesaiste studiju kursu realizācijā

Pētniecības tematiskās jomas

 • Veselības sistēmu uzbūve un snieguma novērtēšana
 • Veselības politika
 • Veselības un medicīnas tehnoloģiju ekonomiskā novērtēšana  
 • Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmas
 • Veselības aprūpes ekonomiskā efektivitāte
 • Veselības aprūpes darbinieku drošība
 • Cilvēkresursu vadība veselības aprūpē
 • Integrētā veselības aprūpe
 • Hronisko pacientu vadība
 • Veselības pakalpojumu eksports
 • Komunikācija veselības aprūpē
 • Farmācijas politika, farmaceitisko produktu cenas un kompensācija