Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olga Juhņeviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vēsture

Mērķis

Sniegt zināšanas un radīt izpratni par māsu profesijas attīstību vēsturiskā kontekstā, par māzinību teorijām un konstatēt to saistību ar mūsdienīgām pārmaiņām veselības aprūpē.

Priekšzināšanas

Pasaules vēsturē, Latvijas vēsturē un dabaszinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs padziļinātas zināšanas par māsu profesijas attīstības vēsturisko gaitu senatnē un profesionālo attīstību 18.-20.gs, to izglītību, darba pienākumu aprakstu un aktivitāti sabiedrībā, Māszinību zinātnes klasiskām teorijām un jēdzieniem, jaunākām teorijām un aprūpes modeļiem Māszinībās un ar to saistītām teorijām, spēs izprast to ietekmes māsu profesionālā attīstībā mūsdienās.

Prasmes

Studenti spēs analizēt, sintezēt un interpretēt māsu profesijas attīstību dažādos vēsturiskos posmos, ņemot vērā medicīnas un māsu profesionālās prasmes attīstību, izvērtēt un orientēties Māszinību zinātnes teorijās, salīdzināt Māszinību teorijas pēc hronoloģijas, līmeņa, pieejas un satura.

Kompetences

Izvērtēs un pamatos māsu profesijas attīstības saiknes un ciklisko attīstību ar pārmaiņām profesijā mūsdienās, identificēs Māszinību teorijas un citu ar veselības aprūpes jomu saistīto zinātņu teorijas un jēdzienus māsu praksē, spēs tos izskaidrot, interpretēt un zinātniski argumentēt.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF2BakalaursObligāts
Māszinības, LFMZFb2BakalaursObligāts