Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Raimonds Osis , Raimonds Osis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Veselības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Valsts tiesības

Mērķis

Studiju kursā tiek nodrošināta zināšanu apguve veselības aprūpes tiesību jomā un pilnveidotas studenta prasmes tiesību piemērošanā.

Priekšzināšanas

Tiesību izpratnei nepieciešamas zināšanas veselības aprūpes organizācijā un vadībā. Darbam ar veselības aprūpes tiesību teorijas avotiem un pētniecības materiāliem nepieciešamas angļu valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

• Zināt un izprast veselības aprūpes vietu un lomu tiesību sistēmā.
• Zināt veselības aprūpes un pacientu tiesību principus un to piemērošanas prasības veselības aprūpes iestādēs.
• Zināt tiesību aktos ietvertos nosacījumus veselības aprūpes iestādes darbam
• Zināt veselības aprūpes personu pienākumus un tiesības.
• Zināt veselības aprūpes pakalpojumu kontroles kārtību.
• Zināt veselības aprūpes iestāžu un personu atbildības nosacījumus un atbildības piemērošanas kārtību.

Prasmes

• Atlasīt, izpētīt un analizēt tiesību aktus.
• Analizēt praktisku veselības aprūpes gadījumu tiesisko komponenti.
• Atlasīt, apkopot un analizēt tiesību pētnieciskos materiālus.
• Sagatavot un izstrādāt akadēmisku referātu par konkrētu aktuālu tiesību gadījumu.
• Sagatavot un prezentēt veselības aprūpes tiesību gadījumu

Kompetences

• Veselības aprūpes tiesību pamatprincipu pārzināšana un spēja tos piemērot praktiskos gadījumos.
• Veselības aprūpes vadības personālam nepieciešamo tiesību aktu pārzināšana un spēja tos piemērot praksē.
• Pētniecības kompetences – tiesību avotu, zinātnisku materiālu atlase un analīze.
• Akadēmiskā rakstīšana un argumentācija.
• Spēja prezentēt, pamatot un aizstāvēt viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM1MaģistrsObligātsRaimonds Osis
Veselības vadība, MFVVM1MaģistrsObligātsRaimonds Osis
Veselības vadība, MFVVMp1MaģistrsObligātsRaimonds Osis