Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Liene Sondore
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Visiem līmeņiem
Mērķauditorija:Ārstniecība; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Uzturzinātne

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par uztura gatavošanas tehnoloģiju, produktu izvēli, produkta ķīmisko sastāvu, produktu apstrādi.
Apgūt pamatzināšanas par veselīga uztura gatavošanu, sezonālas un sabalansētas ēdienkartes izveidi. Apgūt jaunu recepšu izveidi, informācijas meklēšanu par konkrētai pārtikas produktu grupai nepieciešamām receptēm, veselīgi pagatavot ēdienu.
Izprast fizikāli/ ķīmiskos procesus pārtikas produktos uzglabāšanas, apstrādes un produktu gatavošanas laikā, pēc iespējas mazinot uzturvielu zudumus. Praktiskajās nodarbībās apgūt veselīgas gatavošanas pamatprincipus.

Priekšzināšanas

Anatomija, normālā un patoloģiskā fizioloģija un bioķīmija. Valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti pratīs:
• izvērtēt pārtikas produktu grupas izvēli konkrētas ēdienkartes sastādīšanai;
• novērtēt konkrēta produkta pielietojamību un gatavošanas tehnoloģiju;
• maksimāli ātri aizvietot esošās receptūras ar jaunām, veselīgākām, piedāvājot ēdināšanas uzņēmumam, pacientam mūsdienīgu risinājumu ēdiena pagatavošanā;
• sastādīt ēdienkarti, par pamatu ņemot mūsdienīgas, licenzētas programmas ēdienkartes sastādīšanā.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti izpratīs veselīga uztura gatavošanas lomu ikdienas ēdienkartē, plānojot ēdienkartes, gatavojot uztura ieteikumus bērnudārzos, skolās, slimnīcās, rehabilitācijas iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, individuāli konsultējot pacientus. Izpratīs, kā ēdināšanas uzņēmumos mainīt gatavošanas veidu, izvēloties veselīgākus gatavošanas paņēmienus, traukus, pratīs argumentēt savu izvēli.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi patstāvīgi izvērtēt pacientu, ēdināšanas uzņēmumu uztura gatavošanas tehnoloģijas, ēdienkartes, spēs nepieciešamības gadījumā patstāvīgi veikt izmaiņas ēdienkartēs.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēleLiene Sondore
Medicīna, SSNMF6MaģistrsIerobežota izvēleEva Kataja, Ksenija Nikolajeva
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsIerobežota izvēleEva Kataja, Ksenija Nikolajeva
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF5MaģistrsIerobežota izvēleEva Kataja, Ksenija Nikolajeva
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēleLiene Sondore
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsIerobežota izvēleEva Kataja, Ksenija Nikolajeva