Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aldona Kipāne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par cilvēka un dabas vides tiesiskajām attiecībām, izprast ekoloģisko tiesību nozīmi, dabas vides tiesiskās aizsardzības vispārīga rakstura problēmas, kas raksturīgas atsevišķām tautsaimniecības nozarēm.

Priekšzināšanas

Administratīvās tiesības, Eiropas Savienības tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par vides politikas līdzekļiem un vides aizsardzības principiem, cilvēka tiesībām uz labvēlīgu vidi, vides aizsardzības, ilgtspējīgas attīstības un teritorijas plānošanas aspektiem, ietekmes uz vidi novērtējumu un tā pielietojumu.

Prasmes

Studenti veicot pastāvīgos darbus apgūst prasmes orientēties vides tiesību normatīvajos aktos, tos piemērot konkrētās situācijās un interpretēt. Izprot vides tiesību principus un to pielietošanas kopsakarības.

Kompetences

Spēj izmantot iegūtās zināšanas vides tiesību jomā, lai patstāvīgi risinātu juridiskus kāzusus un analizētu normatīvos aktus. Izprast vides un teritorijas plānošanas aktuālās problēmas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN3BakalaursObligātsAldona Kipāne
Tiesību zinātne, TZNT3BakalaursObligātsAldona Kipāne
Tiesību zinātne, TZ5BakalaursObligātsAldona Kipāne, Inga Kudeikina
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz3BakalaursObligātsAldona Kipāne