Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Evita Krasmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anatomija

Mērķis

Attīstīt studentu iemaņas izklāstīt fizikālo metožu jēdzienus, attīstīt iemaņas paskaidrot fizikālās medicīnas metožu sagaidāmās subjektīvās sajūtas procedūru laikā, attīstīt spējas izteikties par fizikālās terapijas drošības pasākumiem, attīstīt prasmes aprēķināt ultravioleto staru biodevas lielumu, un iedalīt grupās fizikālās medicīnas metodes, izklāstīt fizikālo faktoru indikācijas, attīstīt iemaņas formulēt fizikālās medicīnas metožu kontraindikācijas, sistemizēt fizikālo faktoru galvenos ārstnieciskos efektus.

Priekšzināšanas

Fizika, ķīmija, cilvēka anatomija, normālā un patoloģiskā fizioloģija, iekšķīgās slimības, nervu slimības, ķirurģiskās slimības, ādas slimības.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• spēs definēt fizikālo metožu jēdzienus;
• varēs nosaukt fizikālo ārstniecības metožu galvenos terapeitiskos efektus;
• spēs uzskaitīt metožu lietošanas indikācijas un kontraindikācijas.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• spēs izvēlēties fizikālās terapijas metodēm atbilstošus aparātus un iekārtas;
• mācēs interpretēt ultravioleto staru biodevas lielumu;
• novērtēs fizikālās medicīnas un rehabilitācijas nodaļā fizikālās terapijas aparātu un iekārtu darba drošību.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• spēs novērtēt pacientu subjektīvās sajūtas fizikālās terapijas seansa laikā;
• mācēs sistematizēt un klasificēt grupās fizikālās terapijas metodes, par pamatu ņemot fizikālā faktora īpašības.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO4BakalaursObligāts