Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Renāte Cāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Veidot studentiem izpratni par zīmolvedības būtību un specifiku starptautiskajā biznesa vidē, iepazīstināt ar zīmolu radīšanas un uzturēšanas aktuālajām problēmām, par zīmola komunikācijas elementiem un zīmolvedības arhitektūras un portfeļa veidošanas būtību un īpatnībām.

Priekšzināšanas

Makroekonomika, mikroekonomika, uzņēmējdarbības vadība, mārketings, starptautiskais mārketings.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs zīmolvedības būtību un specifiku starptautiskajā biznesa vidē, zīmola un zīmolvedības procesa sekmīgas nodrošināšanas saturu un nepieciešamību, to veidošanas un attīstīšanas virzienus, spēs novērtēt zīmola arhitektūras izstrādes principus un portfeļa veidošanas prasības.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs veidot zīmolus, atbilstoši to elementu struktūrai, aktuālajam pozicionējumam un vērtību veidojošajiem nosacījumiem un veikt to vadību starptautiskajā biznesa vidē, kā arī, veikt zīmola attīstības problēmjautājumu izpēti un, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, noteikt un interpretēt problēmas starptautiskā zīmola veidošanas procesos, spēs izstrādāt šo problēmu risinājumus un prezentēt tos uzņēmumos.

Kompetences

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studējošie būs ieguvuši nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas zīmolvedībā starptautiskajā biznesa vidē. Studenti pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot uzņēmuma zīmolvedības saturu un stratēģiju starptautiskajā tirgū, spēs izstrādāt zīmola vadīšanas struktūru un konkrētas darbības, saistībā ar zīmola veidošanu vērtības uzlabošanas kontekstā, noteikt uzņēmuma zīmolvedības problēmas, pratīs loģiski noformulēt un ieviest nepieciešamos zīmolvedības uzlabojumus

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM1MaģistrsIerobežota izvēleRenāte Cāne
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe1MaģistrsIerobežota izvēleRenāte Cāne