Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Olga Fokina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Gūt zināšanas zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošanā un novērtēšanā, saprast to pielietojumu veselības aprūpē un mācēt pielietot praksē.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselībā un epidemioloģijā, pētniecībā, infekciju kontrolē, internajā medicīnā un statistikā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti iegūs izpratni un spēs aprakstīt zinātnes integrācijas procesa lomu klīniskās medicīnas attīstībā un sabiedrības veselības stratēģijas organizāciju Latvijā.

Prasmes

Studenti pratīs identificēt zinātniski pamatotas problēmas veselības aprūpes sistēmā.

Kompetences

Studiju kursa laikā studējošie spēs plānot, izstrādāt un novērtēt zinātniski pamatotu profilakses programmu sabiedrības veselības veicināšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFM3MaģistrsObligātsOlga Fokina