Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anna Peipiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kursa uzdevums ir radīt studentos izpratni par ziņu žurnālistikas izveidošanās cēloņiem, būtību, nozīmi dažādu mediju darbā. Kurss iepazīstina ar ziņu rakstīšanas pamatprincipiem un dod pamatpriekšstatus par ziņu vietu masu medijos un ziņu žurnālistikas funkcijām un lomu sabiedrībā.

Priekšzināšanas

Apgūts kurss „Ievads žurnālistikā”.

Rezultāti

Zināšanas

Par ziņu žurnālistikas būtību, ziņu vērtībām, ziņu tematiem, ētikas un profesionālisma principiem ziņu žurnālistikā, ziņu struktūrām, ziņu īpatnībām un to rakstīšanas posmiem dažādos medijos.

Prasmes

Prasmes rakstīt dažāda tipa, dažādu tematu un dažādu struktūru ziņas; iemaņas izvērtēt ziņu kvalitāti, patiesīgumu, neitralitāti, pilnvērtīgumu; iemaņas izvērtēt, vai ziņu tapšanas laikā realitāte nav stereotipizēta, vai žurnālists nav aizspriedumains un neobjektīvs.

Kompetences

Studiju kurss dod pamatiemaņas ziņu rakstīšanā, trenē prasmes atlasīt svarīgāko informāciju, rakstīt precīzi, objektīvi, skaidri un īsi.
Tas attīsta prasmi strukturēt informāciju, novērtēt tās nozīmi, objektivitāti, precizitāti, veidojot pamatu darbam ziņu žurnālistikā dažādos medijos. Kursā tiek apskatīti būtiskākie ziņu temati, darbs ar ziņu avotiem un ziņu ietekmes faktori masu mediju atspoguļotās pasaules un reālo notikumu kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Žurnālistika, ZR2BakalaursObligāts