Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Zobu protezēšanas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Una Soboļeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Attīstīt studentu iemaņas klīnikā, diagnosticējot mutes dobuma patoloģijas pacientam, izmantojot modernas un mūsdienīgas tehnoloģijas, sastādot reālam pacientam vienkāršu ārstēšanas plānu zobu protezēšanā; veidot iemaņas un prasmes klīniskajā darbā, veicot pacientiem zobu protezēšanu.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, dentālā anatomija un kraniofaciālie aspekti, fizika un biomateriāli, profesionālā ētika, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ergonomikas pamati, rentgenoloģija – radioloģija, normālā fizioloģija, mutes patoloģiju diagnostika, klīniskā farmakoloģija, preklīnika zobu protezēšanā un zobu tehnika.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt pacienta problēmas un spēs izklāstīt ārstēšanas plānu zobu protezēšanā vienkāršām klīniskajām situācijām. Studenti spēs aprakstīt ārstēšanas etapus, pielietojamās ārstēšanas tehnoloģijas un izmatojamos materiālus, instrumentus zobu protezēšanā, izgatavojot izņemamas un neizņemamas zobu protēzes. Izmantos zināšanas par digitālo tehnoloģiju izmantošanu zobu protezēšanā.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs vienkāršām klīniskām situācijām izstrādāt ārstēšanas plānu zobu protezēšanai un protezēt ar neizņemamām un izņemamām zobu protēzēm, praktiski veicot klīniskā darba etapus vienkāršās klīniskās situācijās. Mācēs lietot intraorālos skanerus.

Kompetences

Sastādot ārstēšana plānu studenti spēs klīniskajā izmeklēšanā iegūto informāciju pareizi sakārtot, apstrādāt un interpretēt. Klīniskajā darbā ar pacientiem, studenti spēs pastāvīgi risināt dažādas problēmsituācijas, veicot zobu protezēšanu vienkāršās klīniskās situācijās. Studējošie spēs izvērēt intraorālo skaneru lietošanas nepieciešamību dažādās klīniskās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF8MaģistrsObligātsArnolds Bite, Baiba Spriņģe, Guntis Žīgurs, Una Soboļeva, Māra Gaile
Zobārstniecība, SSNSF8MaģistrsObligātsMāra Gaile, Baiba Spriņģe, Dina Lietuviete-Vēvere, Una Soboļeva, Kārlis Krāģis, Sanita Grīnberga
Zobārstniecība, SSNSFz7MaģistrsObligātsDina Lietuviete-Vēvere, Guntis Žīgurs, Antra Ragauska, Sintija Miļuna
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF7MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF7MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSFz8MaģistrsObligāts