Pārlekt uz galveno saturu

Sagatavošana

Ievads

Pētījuma metode, kuras mērķis ir apkopot pierādījumus par kādu iepriekš skaidri formulētu problēmu.

Kāpēc nepieciešami sistemātiskie pārskati?

 • Nodrošina augsta līmeņa apkopojumus par pieejamajiem pierādījumiem
 • Informē lēmuma pieņēmējus veselības aprūpes jomā
 • Informē ārstus
 • Kalpo par pamatu klīniskās prakses vadlīnijām

Lai nodrošinātu, ka katrs publicētais sistemātiskais pārskats ir skaidrs, precīzs un pilnībā reproducējams, ir izstrādāti vairāki standarti sistemātisku pārskatu veikšanai un ziņošanai par tiem. Viena no šiem standartiem ievērošana var kalpot kā vadlīnijas atbilstošai metodoloģijai, un tā var būt prasība, lai to oficiāli atzītu, publicētu un saglabātu.

Kokrana rokasgrāmata - Cochrane Reviews ir sistemātiski pārskati par primārajiem pētījumiem veselības aprūpē un veselības politikā, un starptautiski tiek atzīti kā visaugstākais standarts (gold standart) pierādījumos balstītas veselības aprūpes resursu vidū.

Rokasgrāmata - Centre for reviews and dissemination ir Jorkas universitātes pētījumu nodaļa, kas specializējas pierādījumu sintēzē, vairāku pētījumu apkopošanā un analīzē, lai ģenerētu ar politiku saistītus pētījumus. Tā veic augstas kvalitātes sistemātiskus pārskatus un ar tiem saistītos ekonomiskos novērtējumus, izstrādā pamatmetodes un veicina un atvieglo pētījumu pierādījumu izmantošanu lēmumu pieņemšanā.

Campbell Collaboration ir starptautisks pētījumu tīkls, kas sistemātiski pārskata sociālās iejaukšanās sekas noziegumos un tieslietās, izglītībā, starptautiskajā attīstībā un sociālajā labklājībā.

PRISMA guidelines - Kleijnen, J. and Moher, D. 2009. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100

Sistemātiskā pārskata soļi (Health Sciences Library/The Ohio Sttate university):

 1. Izvēlēties pareizo pārskata veidu
 2. Formulēt jautājumu
 3. Izveidot komandu
 4. Uzrakstīt protokolu
 5. Veikt meklēšanu
 6. Atlasīt pētījumus
 7. Izgūt datus
 8. Sintezēt rezultātus
 9. Izplatīt rezultātus

Kur meklēt jau esošos pārskatus un protokolus?

PROSPERO - Starptautisks sistemātisku pārskatu reģistrs

DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects)

DoPHER - Ietver gan sistemātiskus, gan nesistemātiskus pārskatus par veselības veicināšanas un sabiedrības veselības efektivitāti visā pasaulē.

EPPI Centre - Ietver plašu tēmu loku, tostarp veselības apstākļi, izglītība un sociālā politika, veselības veicināšana un sabiedrības veselība un veselības sistēmas attīstība.

PsychBITE - Ietver kognitīvās, uzvedības un citas psiholoģisko problēmu ārstēšanas metodes iegūtu smadzeņu darbības traucējumu gadījumā.

OTseeker - Ergoterapijas iejaukšanās

PeDRO - Fizioterapijas pierādījumu datu bāze

TRIP meklētājs - Klīniskā meklētājprogramma, kas atrod augstas kvalitātes pētījumu pierādījumus, tostarp sistemātiskos pārskatus.

Pirms sākt

Pirms sākt – atbildēt uz jautājumiem:

1. Vai par šo tēmu ir publicēts pietiekami daudz literatūras, lai attaisnotu pārskata veikšanu?

Sistemātiski pārskati ir paredzēti, lai daudzu pētījumu pierādījumus pārvērstu praktiskā izpratnē. Vai ir pieejams pierādījumu kopums, lai tos analizētu?

2. Vai uz jūsu pētījuma jautājumu var atbildēt sistemātiski?

Sistemātiskā pārskata jautājumam jābūt konkrētam un skaidri definētam. Jautājumi, kas atbilst PICO (problēma / pacients, iejaukšanās, salīdzinājums, rezultāts) formātam, parasti ir labi piemēroti sistemātiska pārskata metodikai. Pētījuma jautājums nosaka meklēšanas stratēģiju, iekļaušanas kritērijus un datus, ko iegūstat no atlasītajiem pētījumiem, tāpēc pārskatīšanas procesa sākumā tas būtu skaidri jādefinē.

3. Vai jums ir protokols, kurā izklāstīts pārskata plāns?

Protokols ir pārskata projekta ceļvedis. Labā protokolā ir izklāstīta pētījumu metodika, ietverts sistemātiskā pārskata pamatojums un aprakstīts galvenais jautājums, kas sadalīts PICO komponentos. Tā ir arī laba vieta, kur plānot iekļaušanas / izslēgšanas kritērijus, meklējamās datubāzes, datu ieguves un pārvaldības metodes un to, kā pētījumiem tiks novērtēta metodoloģiskā kvalitāte.

4. Vai jums ir ekspertu komanda?

Sistemātiska pārskatīšana ir komandas darbs. Vairāku cilvēku darbs samazina neobjektivitāti un nostiprina analīzi. Komanda bieži sastāv no ekspertiem, diviem vai vairākiem literatūras skrīneriem, bibliotekāra, kas veic meklēšanu, un statistikas speciālista, kurš analizē datus.

5. Vai jums ir laiks, kas vajadzīgs, lai pareizi veiktu sistemātisko pārskatu?  - Sistemātiskā pārskata izstrādāšana parasti ilgst 12-18 mēnešus.

6. Vai jums ir metode, kā atklāt neobjektivitāti?

Ir daudz neobjektivitātes (bias) veidu - atlases, izpildes, ziņošanas un atsevišķu pētījumu neobjektivitātes riska novērtēšana ir svarīga jūsu pētījumu sastāvdaļa.

7. Vai varat atļauties tulkot rakstus citās valodās, izņemot angļu valodu?

Lai izvairītos no valodas neobjektivitātes, sistemātiskajā pārskatā ir jāiekļauj visi attiecīgie pētījumi neatkarīgi no tā, kādā valodā tie publicēti.

8. Vai tas ir sistemātisks pārskats?

Iespējams, ka sistemātisks pārskats nav jūsu pētījuma tēmas labākais veids, iespējams, jūsu jautājuma apjoma vai esošās literatūras rakstura dēļ. Ir daudz citu pārskatu veidi, kuriem ir līdzīgas īpašības.

Visizplatītākais jautājums ir par atšķirību starp standarta literatūras (narratīvo) pārskatu un sistemātisko pārskatu.

Sistemātiskais pārskatsLiteratūras pārskats
Atbild uz fokusētu jautājumuNodrošina apkopojumu vai pārskatu
Veic 2 vai vairāk cilvēkiVeic 1 vai vairāk cilvēki
Mēneši vai gadi (Kokrana sistemātiskais pārskats - vidēji 18 mēnešiNedēļas vai mēneši
Sāk ar protokoluProtokols nav nepieciešams
Meklēšana - visās atbilstošās datubāzēs un pelēkā literatūraMeklēšana - vienā vai divās atbilstošās datubāzēs

Booth, A. 2016. Systematic approaches to a successful literature review.   2nd ed. Pieejams: RSU Brīvpieejas lasītava (001.81/ B 62 )

Efron, S.E. and Ravid, R.  2019. Writing the Literature Review : A Practical Guide. Pieejams: RSU Brīvpieejas lasītava (001.8/ E 63 )

Definēt pētāmo jautājumu

Labi formulēts jautājums palīdzēs sastādīt protokolu, meklēšanas stratēģiju un palīdzēs ātri atrast atbilstošu un derīgu informāciju!

Pārskata jautājuma precizēšana ļauj saprast, kāda veida pētījumi var vislabāk risināt šo jautājumu, un noteikt kritērijus šādu pētījumu iekļaušanai pārskatā. To bieži sauc par iekļaušanas kritērijiem vai atbilstības kritērijiem. Kritēriji varētu attiekties uz pārskata tēmu, pētījumu metodēm, konkrētām populācijām, iestatījumiem, datumu ierobežojumiem, ģeogrāfiskajiem apgabaliem, iejaukšanās veidiem vai kaut ko citu.

Sistemātiskie pārskati attiecas uz skaidriem un atbildīgiem pētījuma jautājumiem, nevis uz vispārīgu tēmu vai interesējošo problēmu. Ir arī skaidri kritēriji attiecībā uz pētījumiem, kas tiek izmantoti, lai risinātu pētījuma jautājumu. To bieži sauc par iekļaušanas kritērijiem vai atbilstības kritērijiem.

Visizplatītākais sistemātisko pārskatu veids ir tie, kas atbild uz efektivitātes jautājumiem (kurus sauc arī par terapijas vai iejaukšanās jautājumiem), kur tiek vērtēta iejaukšanās, lai noteiktu tās ietekmi uz populāciju. Šie ir visizplatītākie veselības un medicīnas pārskatu veidi, taču tie ir izplatīti arī sociālajās zinātnēs.

Jautājuma definēšanā var palīdzēt PICO ( Pacients/Iejaukšanās/Salīdzinājums/Galarezultāts)  formula.

Clinical examples using PICO

Asking focused questions (Centre for Evidence-Based Medicine)  

PICO darblapa un meklēšanas stratēģija (Curtin university Library)

Ietvara izmantošana jautājuma strukturēšanai - ; ; ; ; ; ; ; ; SPIDER

Curtin university tutorial

Tālāk ir norādīti seši jautājumu veidu piemēri, kas varētu tikt risināti pārskatā, pamatojoties uz gripas vakcinācijas tēmu. Jautājumu strukturēšana šādā veidā palīdz domāt par dažādiem pētījumu veidiem, kas varētu risināt katra veida jautājumus. Pneimonika var palīdzēt domāt par kritērijiem, kuriem pētniecībai jāatbilst, lai risinātu šo jautājumu. Kritēriji varētu attiekties uz kontekstu, pētījumu metodēm, konkrētām populācijām, iestatījumiem, datumu ierobežojumiem, ģeogrāfiskajiem apgabaliem, intervences veidiem vai kaut ko citu.

Pārskatīšanas jautājumu piemēri
Vajadzības — ko cilvēki vēlas? Piemērs. Kādas ir veselības aprūpes darbinieku informācijas vajadzības par vakcināciju pret sezonālo gripu?
Ietekme vai efektivitāte — kāds ir konkrētās iejaukšanās ieguvuma un kaitējuma līdzsvars? Piemērs. Kāda ir stratēģiju efektivitāte, lai palielinātu vakcinācijas apjomu veselības aprūpes darbinieku vidū. Kāda ir iejaukšanās, kas palielina imunizācijas pārklājumu, rentabilitāti?
Process vai skaidrojums — kāpēc tas darbojas (vai nedarbojas)? Kā tas darbojas (vai nedarbojas)? Piemērs. Kādi faktori ir saistīti ar veselības aprūpes darbinieku veikto vakcināciju? Kādi faktori ir saistīti ar nevienlīdzību veselības aprūpes darbinieku vakcinācijā?
Korelācija – kādas attiecības ir redzamas starp parādībām? Piemērs. Kā veselības aprūpes darbinieku vakcinācija pret gripu atšķiras atkarībā no pacientu saslimstības un mirstības? (Piezīme: korelācija pati par sevi nenorāda uz cēloņsakarību).
Uzskati/perspektīvas – kāda ir cilvēku pieredze? Piemērs. Kāds ir veselības aprūpes darbinieku viedoklis un pieredze attiecībā uz vakcināciju pret sezonālo gripu?
Pakalpojuma ieviešana – kas notiek? Piemērs. Kas ir zināms par to intervences pasākumu īstenošanu un kontekstu, kas veicina veselības aprūpes darbinieku vakcināciju pret sezonālo gripu?

Piemērs praksē: Seasonal influenza vaccination of health care workers: evidence synthesis / Loreno et al. 2017

Atbilstības kritēriju piemērs
Pētījuma jautājums: kāds ir Latvijas veselības aprūpes darbinieku viedoklis un pieredze attiecībā uz vakcināciju pret sezonālo gripu?

Iekļaušanas kritēriji:
Iedzīvotāji: jebkura veida veselības aprūpes darbinieki, tostarp tie, kuriem nav tieša kontakta ar pacientiem.
Konteksts: sezonālās gripas vakcinācija veselības aprūpes darbiniekiem.
Pētījuma dizains: kvalitatīvi dati, tostarp intervijas, fokusa grupas, etnogrāfiskie dati.
Publicēšanas datums: visi.
Valsts: visi Latvijas reģioni.
Izslēgšanas kritēriji:
Pētījumi bija vērsti uz gripas vakcināciju plašai populācijai un pandēmijas gripas vakcināciju.
Pētījumi, kuros izmantoti aptaujas dati tikai ar slēgtiem jautājumiem, pētījumi, kuros tiek ziņots tikai par kvantitatīviem datiem.

Booth, A. 2006. Clear and present questions: formulating questions for evidence based practice. Library Hi Tech.  24(3), 355-368. https://doi.org/10.1108/07378830610692127

Davis, C., S. 2011. Formulating the Evidence Based Practice Question: A Review of the Frameworks. Evidence Based Library and Information Practice. 

Geddes, J. 1999. Asking structured and focused clinical questions: essential first step of evidence-based practice. Evidence-Based Mental Health. 2(2), 35-36. http://dx.doi.org/10.1136/ebmh.2.2.35

Wildridge, V. and Bell, L. 2002. How CLIP became ECLIPSE: a mnemonic to assist in searching for health policy/management information. Health Information & Libraries Journal. 19, 113-115. https://doi.org/10.1046/j.1471-1842.2002.00378.x

Protokols

Pirms sistemātiskās meklēšanas uzsākšanas ir svarīgi plānot savu pētījumu. Iepriekš izveidots protokols piešķir darbam struktūru un virzienu, palīdz mazināt kļūdas un neobjektivitāti, ļauj reģistrēt pārskatu un var būt prasība, lai publicētu. Protokols norāda jautājumu, uz kuru mēģina atbildēt sistemātiskais pārskats, un metodes, kas tiks izmantotas, lai uz to atbildētu.

Kāpēc jāreģistrē protokols? Lai izvairītos no dublēšanās, izmantojot publiski pieejamo pārskatu reģistru PROSPERO.

Reģistrējot protokolu, skatīties norādēs:

Cochrane Library

Campbell Collaboration

Joanna Briggs Institute

Meklēšanas plānošana

Sistemātisko pārskatu mērķis ir novērtēt visu būtisko informāciju par tēmu, lai atbildētu uz jautājumu. Tas nozīmē, ka ir jāatrod visi pieejamie pierādījumi, kas attiecas uz jautājumu. Datu bāzes nodrošina piekļuvi dažādām resursu kolekcijām, tāpēc būs jāpaveic zināms darbs, lai meklētu informāciju un nepalaistu garām svarīgus pētījumus. Tomēr pārskata apjoma ierobežošanai var būt praktiski iemesli, piemēram:

 • resursu trūkums (cilvēki, finansējums)
 • laika posms pierādījumu trūkums 
 • piekļuve valodu tulkošanai
 • visaptveroša literatūras meklēšanas izveidošana

1. Meklēšanas ierobežojumi datu bāzēs - skatīties sadaļā Meklēšanas rīki un tehnika

Meklēšanas stratēģijas pilotizmēģinājums - jāveic meklēšana,kā norādīts iepriekšminētos soļos. Pārbaudiet katru jēdzienu no jēdzienu tabulas datubāzē un izmantojiet meklēšanas vēsturi, lai atbilstoši apvienotu terminus ar AND un OR. Kļūdas var viegli pamanīt, aplūkojot katra vārda meklēšanas rezultātu skaitu.  Uzmanieties no meklēšanas vaicājumiem, kuru rezultāti ir 0 rezultāti, un meklējumiem, kuru rezultāts ir ļoti liels (termins var būt pārāk plašs). Ja jūs izlemjat neizmantot terminu, atzīmējiet iemeslu.

Ir svarīgi pastāvīgi apskatīt meklēšanas rezultātus, lai noteiktu, vai rezultāti ir atbilstoši. Paārbaudīt, vai meklēšanā tiek atrasti atbilstoši raksti. Ja nē, pārskatiet meklēšanas stratēģiju, pievienojot visus trūkstošos vārdus, un, ja nepieciešams, atkārtoti veiciet meklēšanu.

2. Pielāgojiet meklēšanas sintaksi dažādām datu bāzēm.

Katrai datu bāzei meklēšanas stratēģijas struktūra paliek nemainīga. Tomēr visām datu bāzēm ir nedaudz atšķirīgs meklēšanas interfeiss, un tās piedāvā nedaudz atšķirīgas meklēšanas iespējas. Ir svarīgi izpētīt katras datubāzes meklēšanas iespējas un attiecīgi pielāgot meklēšanas stratēģiju.

3. Galīgā meklēšanas stratēģija.

Visiem meklējumiem visās datubāzēs jābūt atkārtojamiem. Katras datu bāzes pilnīgas meklēšanas stratēģijas būs jāiekļauj pārskata pielikumā. Ir jānokopē un jāielīmē meklēšanas stratēģijas tieši tā, kā tās tiek izpildītas, un tās pilnībā jāiekļauj sistemātiskā pārskatā. (Cochrane rokasgrāmata, 4.5).

Medline pēdējā meklēšanas stratēģija, izmantojot PubMed piemēru: Informācija tiks papildināta!

Resursi:

 Gray literature report  - Ņujorkas Medicīnas akadēmijas izdotā publikācija, kas paziņo lasītājiem par jaunu pelēko literatūru par veselības pētījumiem un izvēlētām tēmām, kas saistītas ar pilsētu veselību.

Kas ir plēkā literatūra? [What is gray literature? How do I search for it?]. Welch Medical Library; Johns Hopkins university.

Grey Matters: a practical tool for searching health-related grey literature. 2019. CADTH. Evidence Driven.

Open Gray - Pelēkās literatūras informācijas sistēma Eiropā, kura ļauj eksportēt ierakstus un atrast dokumentus.

Base - BASE ir viena no pasaules apjomīgākajām meklētājprogrammām, īpaši attiecībā uz akadēmiskajiem tīmekļa resursiem. BASE nodrošina vairāk nekā 240 miljonus dokumentu no vairāk nekā 8000 satura nodrošinātājiem. Apmēram 60% indeksēto dokumentu pilnajiem tekstiem varat piekļūt bez maksas (Open Access). BASE vada Bīlefeldas Universitātes bibliotēka.

4. Meklēšanas stratēģijas veikšanas soļi:

1. Pētījuma jautājuma formulēšana - jautājumam jābūt skaidram un mērķtiecīgam, ne pārāk specifiskam vai pārāk plašam. 

Kvantitatīvu pārskatu jautājums: "Is animal-assisted therapy more effective than music therapy in managing aggressive behaviour in elderly people with dementia?"

P - elderly patients with dementia

I - animal- assisted therapy

C - music therapy

O - aggressive behaviour

SPIDER - lai meklētu kvalitatīvu un jauktu metožu pētījumus

S - Sample/ PI - Phenomenon of Interest/ D-Design/ E-Evaluation/R-Research type

ECLIPSE - lai meklētu veselības politikas / vadības informāciju

E-Expectation (improvement or information or innovation)/ C-Client group (at whom the service is aimed)/L-Location (where is the service located?)/ I-Impact (outcomes)/ P- Professionals (who is involved in providing/improving the service)/ Se-Service (for which service are you looking for information)

2. Galveno jēdzienu identificēšana

1. Koncepts2.Koncepts3.Koncepts4.Koncepts
DementiaAnimal- assisted therapyMusic therapyAggressive behaviour

3. Meklēšanas nosacījumu izstrādāšana

The Cochrane Handbook, 4.4.4 nodaļa iesaka, kombinēt priekšmetus no kontrolētām vārdnīcām/ tezauriem un brīvus teksta vārdus, lai identificētu pēc iespējas vairāk attiecīgos ierakstus. Ja izmantosiet tikai atslēgvārdus, varat palaist garām rakstus, kuros netiek izmantoti jūsu precīzie vārdi. Ja izmantojat tikai kontrolētu vārdu krājumu (MeSH), varat palaist garām rakstus, kas vēl nav indeksēti vai kuriem ir vecāka indeksācija.

Nosakiet visus identificēto jēdzienu alternatīvos jēdzienus un sinonīmus.

1. Koncepts2.Koncepts3.Koncepts4.Koncepts

Dementia

Alzheimer

Huntington

Kluver

Lewy

Animal-assisted therapy

Animal-assisted activities

Animal-assisted interventions

Animal therapy

Pet therapy

Dog therapy

Dog-assisted therapy

Canine-assisted therapy

Pet-facilitated therapy

Aquarium

Music therapy

Music

Singing

Sing

Auditory stimulation

Aggression

Neuropsychiatric

Apathy inventory

Cornell scale

Cohen Mansfield

BEHAVE-AD

CERAD-BRSD

Behavior

Behaviour

Text word - brīvā teksta vārdi tiks meklēti kā tekstu vārdi nosaukumā, abstraktā, autora atslēgvārdi.

4. Kontrolēto vārdnīcu termini

Daudzās nozīmīgākajās bibliogrāfiskajās datu bāzēs var meklēt, izmantojot priekšmetu virsrakstus(Subject headings) (tos dēvē arī par subject terms, index terms, descriptors). Subject headings datu bāzes izmanto, lai aprakstītu katra to indeksētā raksta saturu, izmantojot "kontrolētu vārdu krājumu". Subject headings dažādās datu bāzēs var atšķirties!

Kontrolētās priekšmetu vārdnīcas:

MeSH - PubMed, Cochrane Library ( Informācija un datu meklēšana/ Resursi)

PsycINFO Thesaurus - PsycINFO

Index Terms - Scopus (Informācija un datu meklēšana/ Resursi)

Iekļaut priekšmetu virsrakstus meklēšanā ir noderīgi, jo tie nodrošina veidu, kā izgūt rakstus, kuros var izmantot dažādus vārdus, lai aprakstītu vienu un to pašu jēdzienu.

MeSH (Medical Subject Headings) ir kontrolēta vārdnīca, ko lieto Medline. Šajā jēdzienu tabulā ir uzskaitīti attiecīgie MeSH termini, izmantojot PubMed sintaksi.

1.koncepts2.koncepts3.koncepts4.koncepts

Dementia

Alzheimer

Huntington

Kluver

Lewy

Dementia [mh]*

Animal-assisted therapy

Animal-assisted activities

Animal-assisted interventions

Animal therapy

Pet therapy

Dog therapy

Dog-assisted therapy

Canine-assisted therapy

Pet-facilitated therapy

Aquarium

Animal Assisted Therapy [mh:noexp]

Pets [mh]

Dogs [mh]

Cats [mh]

Birds [mh:noexp]

Bonding, Human-Pet [mh]

Animals, Domestic [mh:noexp]

Music therapy

Music

Singing

Sing

Auditory stimulation

Music [mh]

Music Therapy [mh]

Acoustic Stimulation [mh]

Singing [mh]

Aggression

Neuropsychiatric

Apathy inventory

Cornell scale

Cohen Mansfield

BEHAVE-AD

CERAD-BRSD

Behavior

Behaviour

Aggression [mh]

Personality inventory [mh]

Psychomotor agitation [mh]

* MeSH[mh] termins Alcheimera slimība nav īpaši iekļauts, jo uz to attiecas MeSH terminu Demence. Alcheimera slimība ir specifiskāks termins zem demences MeSH kokā.

5. Meklēšanas lauki

Ja meklējat kā teksta vārdu (text word), tad jāizlemj kuros laukos meklēt. Vislabāk - atslēgvārds, virsraksts vai kopsavilkums.

Medline via PubMed - Tekstsvārdi [tw] ietver lielāko daļu lauku, kuros ir teksts (bet ne piederības lauks vai autora lauks). Ja [tw] rada pārāk daudz nepatbilstošu rezultātu, iespējams meklēt pēc nosaukuma / kopsavilkuma [tiab]. Tēmām, kas nav medicīniskas vai sliktāk indeksētas, var izvēlēties meklēt visos laukos[all fields].

Web of Science - meklējot laukā topic=meklēšana nosaukumā, abstraktā, autora atslēgvārdi

Scopus - nodrošina meklēšanu laukā - Raksta nosaukums, Anotācija, Atslēgvārdi TITLE-ABS-KEY

6. Frāžu meklēšana, saīsināšana, aizstājējzīmes un Būla operatori - skatīties sadaļā Meklēšanas rīki un tehnika

Visaptveroša literatūras meklēšana ir tāda, kas novērš neobjektivitāti meklēšanas plānošanas posmā. Šeit ir trīs veidu neobjektivitātes, kurām jāpievērš uzmanība:

Publikāciju neobjektivitāte - attiecīgais pētījums var būt “nepublicēts”, http://www.greylit.org/  un tāpēc tas nav pieejams lielākajā daļā datubāzu, kas indeksē tikai “publicēto” saturu. Tas var prasīt meklēt avotus ārpus datubāzēm, piem. klīnisko pētījumu reģistri.

Valodas / ģeogrāfiskā novirze - ir attiecīgie pētījumi, kurus var publicēt citās valodās un citos reģionos.

Indeksēšanas neobjektivitāte - tas var notikt, ja meklējat tikai ierobežotā skaitā datubāzu vai izmantojat tikai dažus meklēšanas vienumus.

Kurās datubāzēs meklēt?

Atkarībā no pārskata jautājuma jums jāapsver meklēšana gan daudznozaru, gan priekšmetu specifiskās datu bāzēs, lai nodrošinātu, ka meklēšana ir visaptveroša. Daudznozaru datu bāzēs ir liels literatūras apjoms no dažādiem priekšmetiem. Tie ir noderīgi, lai atrastu literatūru par tēmu no disciplīnām, kuras jūs, iespējams, neņemat vērā. No otras puses, priekšmetu specifiskās datubāzes satur padziļinātu literatūru, kas ir ļoti raksturīga konkrētai jomai. Jūsu meklēšanas stratēģijā ir nepieciešams abu datu bāzu līdzsvars.

Lai iegūtu pilnīgu datu bāzu sarakstu, pārbaudiet bibliotēkas datu bāzu sarakstu.

Kokrana rokasgrāmata iesaka meklēšanu veikt: 

 • 3 datubāzēs, no kurām viena ir Medline (via PubMed); citēšanas informācijas datubāze (Web of Science vai Scopus) un pēc tēmas visatbilstošākā
 • Pētījuma reģistrs – Cochrana Central, EU Clinical Trials, ClinicalTrials, WHO
 • Nepublicētā/ pelēkā literatūra
 • Hand - searching - ietver manuālu visa žurnāla numura vai konferences rakstu krājuma pārbaudi katrā lapā, lai identificētu visus atbilstošos pētījumu ziņojumus. Žurnālos pārskati par pētījumiem var parādīties rakstos, kopsavilkumos, ziņu slejās, redakcijās, vēstulēs vai citur tekstā. Tēmai atbilstošu žurnālu un konferenču rakstu meklēšana ir svarīga divu iemeslu dēļ: 1) Ne visi pētījumu ziņojumi ir iekļauti elektroniskajās bibliogrāfiskajās datu bāzēs, 2) Pat ja tie ir iekļauti, tie nedrīkst saturēt attiecīgos meklēšanas vienumus nosaukumos vai kopsavilkumos vai arī tos var indeksēt ar tādiem vārdiem, kas ļauj tos viegli identificēt kā pētījumus.
 • Iekļauto pētījumu referenču un citēšanas informācijas pārskatīšana

Resursi:

Systematic Reviews in the Health Sciences: Handsearching (Rutgers university library)

Cochrane Information Specialists' Handbook - Section 5. Handsearching

 

Veikšana

Meklēšana

Meklēšanas stratēģija, būs jāpielāgo katrai datu bāzei, jo tajās tiks izmantotas dažādas saskarnes un meklēšanas operatori. Kad esat veicis meklēšanu, eksportējiet rezultātus atsauču pārvaldniekā. (EndNote, Mendeley, Zotero…)

Šajā posmā veiciet pilnīgu uzskaiti - meklēšanas process ir jādokumentē pietiekami detalizēti, lai to varētu atkārtot. Tas ir svarīgi pārredzamības nodrošināšanai un palīdz vēlāk veikt informācijas atjaunināšanu.

Jānorāda:

Datubāzes nosaukums un nodrošinātājs/platforma - Piemēram, Medline(PubMed); PsycINFO (ProQuest); CINAHL (Ebsco).  Laiks, cik ilgi meklēšana tika veikta.

Izmantojiet  PRISMA plūsmas diagrammu, lai dokumentētu visas darbības.

 • laika periods, pēc kura tika atlasīti atbilstošie pētījumi
 • izmantotie filtri
 • Katrā datubāzē meklēšanā identificēto unikālo ierakstu skaitu
 • Kopējais ierakstu skaits
 • Identificēto un noņemto dublikātu skaits
Rezultātu skrīnings

Kad esat veicis meklēšanu un eksportējis visus rezultātus atsauču pārvaldniekā, varat sākt rakstu pārbaudi. Šajā posmā autori izvēlas atbilstošos pētījumus, pamatojoties uz iepriekš definētiem iekļaušanas un izslēgšanas kritērijiem.

Lai kontrolētu neobjektivitāti un samazinātu risku izslēgt atbilstošos pētījumus, skrīningu parasti veic divi vai vairāki neatkarīgi autori. Viņi pārrunā visas domstarpības lēmumu pieņemšanā par pētījumu iekļaušanu vai izslēgšanu.

Standarta darbplūsma šajā posmā varētu būt:

 • Noņemiet ierakstu dublikātus no rezultātu kopas
 • Pārbaudiet nosaukumus un kopsavilkumus, lai noņemtu rakstus, kas acīmredzami neatbilst iekļaušanas kritērijiem
 • Atrodiet visu potenciāli atbilstošo rakstu pilnos tekstus
 • Pārskatiet pilna teksta rakstus un novērtējiet iekļaušanu pārskatā, pamatojoties uz jūsu protokolā izklāstītajiem kritērijiem
 • Pieņemiet galīgo lēmumu par pētījumu iekļaušanu

Covidence - tiešsaistes programma, lai veiktu sistemātisko pārskatu. Tā palīdz importēt atsauces no referenču pārvaldīšanas rīkiem, piemēram, no EndNote, atvieglo abstraktu un pilna teksta pārbaudi, palīdzēt iegūt datus un eksportēt uz visiem parastajiem formātiem.

SRDR - bezmaksas, viegli lietojams rīks datu iegūšanai, pārvaldībai un arhivēšanai sistemātiskā pārskata laikā.

RevMan Web - nākamās paaudzes Cochrane programmatūra sistemātisku pārskatu sagatavošanai un uzturēšanai. Šī RevMan tīmekļa versija darbojas visās platformās, bez instalēšanas un tiek automātiski atjaunināta. Ielogoties var izmantojot Cochrane Library lietotājvārdu un paroli.

SR Toolbox - tīmekļa rīku katalogs, kurš palīdz atrast sistemātiskā pārskata autoriem atbilstošus rīkus pārskata veikšanai. Lietotāji var veikt vienkāršu atslēgvārdu meklēšanu (t.i. ātro meklēšanu), lai atrastu rīkus, detalizētāku meklēšanu (t.i. izvērsto meklēšanu), kas lietotājiem ļauj izvēlēties dažādus kritērijus, lai atrastu konkrētus rīku veidus. Piemēram, protokola veidošanai, meklēšanai, datu izguvei uc.

Rayyan -bezmaksas tiešsaistes rīks, ko var izmantot neatkarīgai pētījumu pārbaudei un kodēšanai sistemātiskā pārskatā. Rayyan izmanto marķēšanu un filtrēšanu, lai kodētu un sakārtotu atsauces.

Revman - Cochrane recenzenti izmanto RevMan, lai pārvaldītu datu ieguves un analīzes procesu.

SysRev ir sadarbības platforma, lai pārvaldītu sistemātiska pārskaa veidošanu.  SysRev nodrošina gan bezmaksas, gan maksas versijas, kas ir piemērotas attiecīgi publiskiem un privātiem projektiem.

PICO portal - sistemātiskā pārskata platforma

SR Accelerator - rīku komplekts, lai paātrinātu sistemātiskās pārskatīšanas (SR) procesa darbības. Tas ir brīvi pieejams. Reģistrējieties , norādot savu vārdu un e-pasta adresi. SRA ir modulāra konstrukcija, kas nozīmē, ka rīkus var iekļaut esošajās SR darbplūsmās un apvienot ar citiem automatizācijas rīkiem.

DistillerSR - populārs rīks sistemātiskai pārskatu pārvaldībai. Tas ļauj pārvaldīt visu sistemātiskās pārskatīšanas procesu ar vairākiem neatkarīgiem recenzentiem. Šis rīks ir pieejams ar ikmēneša abonēšanas maksu.

PRISMA plūsmas diagramma vizuāli apkopo skrīninga procesu. Tas padara atlases procesu pārskatāmu un skaidru lasītājam, ziņojot par lēmumiem, kas pieņemti dažādos sistemātiskas pārskatīšanas posmos. Kad izslēdzat rakstus pilna teksta posmā, jums jānorāda izslēgšanas iemesli. Ir svarīgi to kārtīgi dokumentēt.

Rīki sistemātiskā pārskata veikšanai - Atlases procesa vadīšana var būt sarežģīta, īpaši liela mēroga sistemātiskā pārskatā, kurā iesaistīti vairāki autori. Ir pieejami dažādi bezmaksas un abonēšanas rīki, kas atbalsta pētījumu atlases procesu (Cochrane Handbook, 4.6.6.1).

Datu izguve; novērtēšana

Datu iegūšana ir process, kurā pētnieki iegūst nepieciešamo informāciju par raksturlielumiem un secinājumiem no iekļautajiem pētījumiem. Šajā sistemātiskā pārskata posmā tiek izstrādātas pierādījumu tabulas, kurās sniegta detalizēta informācija par katru pētījumu, un kopsavilkuma tabulas, kas sniedz augsta līmeņa pārskatu par secinājumiem.

Standartizētas datu ieguves formas nodrošina sistemātiskas pārskatīšanas konsekvenci, tādējādi potenciāli samazinot neobjektivitāti, uzlabojot derīgumu un uzticamību.

 • Datu iegūšanas formas jāveido un jāizstrādā, ņemot vērā gan pārskata jautājumu, gan turpmāko analīzi.
 • Datu iegūšanas veidlapās jābūt tikai informācijai, kas nepieciešama aprakstošiem mērķiem vai analīzēm vēlāk. Informācijai par pētījuma raksturlielumiem jābūt pietiekami detalizētai, lai lasītāji varētu novērtēt secinājumu piemērotību viņu interesējošajai jomai.
 • Datu iegūšanai jābūt objektīvai un uzticamai, tomēr tā ir pakļauta cilvēciskām kļūdām, un bieži vien ir nepieciešami subjektīvi lēmumi. Būtu jāizmanto skaidras instrukcijas un lēmumu pieņemšanas noteikumi par datu kodēšanu.
 • Vienam pētniekam vajadzētu iegūt datus kopā ar otru pētnieku, neatkarīgi pārbaudot datu ieguves veidlapu precizitāti un detalizētību. Ja vērtētāju starpā rodas nesaskaņas, tās jāatrisina saskaņā ar iepriekš noteiktu stratēģiju, pēc vajadzības izmantojot konsensu.

Using Excel to Find Systematic Review Patterns (Video)

Pedder, H., Sarri, G., Keeney, E. et al. Data extraction for complex meta-analysis (DECiMAL) guide. Syst Rev 5, 212 (2016). https://doi.org/10.1186/s13643-016-0368-4

Pārskatā iekļauto pētījumu kvalitātes novērtēšana paredz novērtēt pētījuma metodoloģisko kvalitāti un neobjektivitātes  risku (risk of biass) ar tiem rīkiem ,kuri ir plānošanas posmā izvēlēti atbilstoši pārskata jautājumam. Lai mazinātu neobjektiviāti, ieteicams novērtēšanu veikt diviem cilvēkiem  neatkarīgi. 

Kritiskās novērtēšnas rīki: CASP, CEMB, MECIR, jauktu metožu pētījums, JBI, SIGN

Kokrana rokasgrāmata (Chapter 5: Collecting data) iesaka, vismas divi cilvēki veic datu izguvi, lai mazinātu kļūdīšanās iespēju.

Datu izguves rīki: Exel tabulas, Covidence, RevMan, PICO Portal.

Critical Review Form - Qualitative Studies

Guidelines for Critical Review Form: Qualitative Studies

Analīze, interpretācija

Šajā posmā tiek analizēti un sintezēti dati, lai iegūtu rezultātus un atbildi uz izvirzīto jautājumu. Cochrane Handbook, Section 10. Analysing data and undertaking meta-analyses

Pārskatā izmantotie pētījumi tiek aprakstīti standartizētā veidā, kas ir piemērots katram pārskatam. Sniegtā informācija atvieglo pārredzamību par to, kā katrs pētījums veicina pārskata vispārējos secinājumus, un pārskata vispārējo ticamību.

Pētījumu aprakstīšanai (vai kodēšanai) sistemātiskā pārskatā ir trīs galvenie iemesli.

1) Lai uzzinātu vairāk par iekļautajiem pētījumiem. Pētījumus var aprakstīt par raksturlielumiem, piemēram, mērķiem, metodēm vai īpašiem elementiem, lai aprakstītu pētījuma izlasi un visus izmērītos rezultātus. Vēsturiski šādi pētījumu apraksti, iespējams, aprobežojās ar pamatinformāciju, piemēram, autoru vārdiem, publikācijas vietu un pētījumu metodēm. Tagad ir atzīts, ka informācija par to, kas ir vai nav izpētīts, ir pati par sevi noderīgs produkts, kā tas ir uzsvērts sistemātisko pierādījumu karšu lodziņā.

2) Identificēt sintezējamo atsevišķo pētījumu pētījumu rezultātus

3) Lai identificētu katrā pētījumā izmantotās metodes, lai pētījumu varētu kritiski novērtēt attiecībā uz uzticamību un atbilstību pārskatam. Katra pētījuma metodiskos aspektus varētu aprakstīt attiecībā uz to, kā tika veikta atlase, izlases vervēšana, datu vākšanas metodes, datu analīzes metodes.

Informācija tiks papildināta!

Publicēšana

Publicēšana

Publicēšanas vietai ir milzīga ietekme uz sistemātiskā pārskata redzamību un ietekmi. Pirms lēmuma pieņemšanas par pārskata iesniegšanu ir svarīgi būt pēc iespējas labāk informētam. Ja sistemātiska pārskata veikšanā un rakstīšanā esat ievērojis Kohrana, Džoannas Brigsa institūta vai Kempbela sadarbības standartus, jums jau būs ideja par to, kur vēlaties publicēt.

Plānojot izplatīt sava pētījuma rezultātu, ņemiet vērā:

 • Kurām grupām būtu jāzina atbilde uz jūsu pārskata jautājumu?
 • Kā vislabāk nosūtīt ziņojumu tieši šai auditorijai?
 • Ja savu pārskatu publicējat kā žurnāla rakstu, apsveriet sekojošo: Žurnālu auditorija, to ietekmējošie faktori un viņu sistemātiskas pārskatīšanas standarti (ja tādi ir).

Skatīties vairāk sadaļā - Stratēģiskā publicēšanās