Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
1 budžeta vietas2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu, atbilstoši klīniskā mikrobiologa specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai klīniskā mikrobiologa specialitātē, atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem.

Programmas saturs

Pirmais studiju gads

 • Bakterioloģiskie izmeklējumi un metodes
 • Imunoloģijas pamati un seroloģiskās izmeklēšanas metodes
 • Infekcijas slimības (vīrusu infekcijas, sēņu infekcijas, tropiskās infekcijas slimības, bērnu infekcijas, STS infekcijas, tuberkuloze)

Otrais studiju gads

 • Sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamati
 • Intrahospitālo un sadzīvē iegūto infekciju kontroles pamati I
 • Internā medicīna
 • Ķirurģija

Trešais studiju gads

 • Intrahospitālo un sadzīvē iegūto infekciju kontroles pamati II
 • Molekulāri bioloģiskās izmeklēšanas metodes
 • Pediatrija
 • Mikrobioloģiskās izmeklēšanās īpatnības pediatrijā

Ceturtais studiju gads

 • Izmeklēšanas metodes – ekspresmetodes un to interpretācija vispārēja tipa mikrobioloģijas laboratorijā parazitoloģijas, mikoloģijas, STS un virusoloģijas jomā
 • Laboratoriskās darba specifika daudzprofilu slimnīcas laboratorijā.
 • Izmeklēšanas metodes specializētā parazitoloģijas jomā
 • Bioterorisms un sevišķi bīstamās infekcijas
 • Laboratoriskās izmeklēšanas metodes mikoloģijas jomā
 • Laboratoriskās izmeklēšanas metodes STS diagnostikā
 • Ierosinātāju loma plaušu slimību un tuberkulozes izcelsmē un to diagnostika
 • Laboratoriskās izmeklēšanas metodes virusoloģijas jomā

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Mikroorganismu morfoloģijā un fizioloģijā (mikroorganismu uzbūve, fizioloģija, ģenētika un klasifikācija; mikroorganismu patogenitātes un virulences faktori; mikroorganismu patogēnā darbība un patoloģisko procesu pamati)
 • Par makroorganisma aizsargmehānismiem, imūno sistēmu un imunitāti pret infekcijas slimībām
 • Par antimikrobo līdzekļu grupām, darbības veidiem un mehānismiem, mikroorganismu rezistences mehānismiem pret tiem un dažādu organisma sistēmu, orgānu un audu infekciju ārstēšanu ar antimikrobajiem līdzekļiem
 • Par infekcijas epidemioloģijas un sabiedrības veselības pamatprincipiem un epidemioloģiskās uzraudzības un analīzes metodēm, kā arī infekciju izplatības mehānismiem un to novēršanas pasākumiem ārstniecības iestādēs un ārpus tām
 • Infekcijas slimību specifiskajā profilaksē (vakcīnas, to veidi, lietošana, darbības mehānisms), par vakcinācijas nozīmi infekciju profilaksē, vakcīnu lietošanu
 • Profesionālās darbības juridiskos pamatos
 • Ar laboratorijas diagnostiku un iespējamām infekcijām sasaistītajās klīniskajās specialitātēs (internā medicīna un ķirurģija)
 • Laboratorijas darba organizācijā

Prasmes

 • Rezidentam perfekti jāpārvalda specialitātes nolikumā iekļautas manipulācijas
 • Sterilizācija, dezinfekcija un mikrobioloģisko atkritumu iznīcināšana
 • Laboratorijas dokumentācija
 • Mikrobioloģijas laboratorijas diagnostikā izmantojamās metodes
 • Mikrobioloģijas laboratorijas diagnostikā izmantojamās tehnoloģijas un aprīkojums (iekārtas, mērīšanas līdzekļi, laboratorijas piederumi, reaģenti u. c.)
 • Mikrobioloģijas laboratorijas darba organizācijā izmantojamie kvalitātes kontroles principi un to realizēšanas veidi
 • Izstrādāt, ieviest un kontrolēt testēšanas pirmsanalītisko, analītisko un pēcanalītisko posmu
 • Veikt izmeklējumu rezultātu klīnisko interpretāciju par infekcijas izraisītāju ārstēšanu un profilaksi
 • Pamatojoties uz testēšanā iegūtiem antimikrobās jutības rezultātiem, konsultēt citas ārstniecības personas, tādējādi līdzdarbojoties infekciju ārstēšanā
 • Mikroorganismu seroloģiskās un molekulārās diagnostikas metodes
 • Mikroorganismu tiešās diagnostikas metodes (mikroskopija)
 • Mikroorganismu uzsēšana, audzēšana, identifikācija, jutības noteikšanas metodes un novērtēšana pret antimikrobiāliem preparātiem
 • Apkārtējās vides objektu apsekošana un higiēniskā novērtēšana infekciju izplatības ierobežošanai

Kompetence

 • Veikt cilvēka dažādu bioloģisko materiālu (asins, fēču, urīna, eksudātu, krēpu, brūču materiāla u. c.) testēšanu ar morfoloģiskām, ķīmiskām, bioķīmiskām, fizikālām, imunoloģiskām, seroloģiskām, mikrobioloģiskām un molekulāri bioloģiskām izmeklēšanas metodēm, lai noteiktu baktēriju, sēņu, parazītu, vīrusu, to produktu un elementu esamību, daudzumu izmeklējamā materiālā
 • Noteikt un izvērtēt no izmeklējamā materiāla izdalītās tīrkultūras jutību pret antimikrobiāliem preparātiem
 • Noteikt un izvērtēt specifisko antivielu produkciju organismā

Pārbaudījuma veids

 • Eksāmens klīniskā mikrobiologa specialitātē
 • Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus
 • Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana