Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2010 - pašlaik

tehniskais eksperts un vērtētājs mikrobioloģijā

Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs (LATAK)

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK), tehniskais eksperts mikrobioloģijā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarts "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" .

LVS EN ISO 15189:2013 standarts. "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības (ISO 15189:2012)"​​​​

1998 - 2017

Lektora p.i.

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

Izglītība

2016 - pašlaik

Doktora diploms par LR medicīnas doktora zinātnisko grādu (Dr.med.)

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2007

Rīgas Stradiņa universitāte Rīgas Stradiņa universitāte – doktorantūra Mikrobioloģijas katedrā

1992 - 1998

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2016 - nolasīta lekcija Bioterorisms un tajā pielietojamie bioloģiskie aģenti. Militārās policijas Izmeklēšanas dienests, 22.04.2016.​

2016 - nolasīta lekcija "Bioterorisms un tajā pielietojamie bioloģiskie aģenti". Latvijas Zemessardzes Studentu bataljona štābs, 23.03.2016.​

2015 - nolasīta lekcija "Nanodaļiņu izmantošana mutes higiēnas līdzekļos". Latvijas zobu higiēnistu asociācijas sēde, 19.09.2015.​

2015 - nolasīta lekcija "Antibakteriālo medikamentu grupas, darbības mehānismi un pret tiem veidotā baktēriju rezistence". Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas sēde, 26.09.2015​

2014 - "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" . Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) kursi.2014.g. 28. un 29.oktobrī. Medicīnas laboratoriju vērtētājiem – akreditācijas procedūras un kritēriji. LVS EN ISO 15189:2013 standarts. "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības (ISO 15189:2012)". Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) kursi.2014.g. 21. un 22.augustā.

2013 - Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK)apmācības. Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vērtētājiem – akreditācijas kritēriji un procedūras. LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarts

2012 - MALDI Biotyper – mikrobiālā identifikācija 21.gadsimtam. Latvijas medicīnas mikrobiologu asociācija.

2012 - Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK)apmācības. Labas laboratorijas prakses (LLP)inspicēšana un pētījumu audits.​​​​

2011 - LVS EN ISO 15189 Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) kursi.

2008 - Dalība starptautiskā Baltijas valstu ekspertu darba grupā „Properties and application of triclosan in dentistry"

2000 - „DNS diagnostika praktiskajā medicīnā un zinātnē" AML Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedras kursi

1999 - Seminārs „Slimību profilakse", LR LM Nacionālais vides veselības centrs

1999 - Seminārs „Sabiedrības veselība vides veselības aspektā", LR LM Nacionālais vides veselības centrs​​​​​

1999 - Anaerobic workshop, Hungary

Pētniecības darbības virzieni

Baktēriju adhēzijas un kolonizācijas izpēte uz dažādu biomateriālu virsmas

Vadītie studiju kursi

Mikrobioloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Medicīnas mikrobioloģija

Mikrobioloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Projekti

Valsts Pētījumu programma "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" projects Nr.4. "Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai" (no 2010.gada)

ESF projekts «Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei» no 2009.g.

Valsts pētījumu programma „Perspektīvi biomateriāli – medicīnas tehnoloģijas" līdz 2009.g.

ESN Nac.progr. "Atbalsts doktorantu programmas īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem"projekts "Atbalsts doktorantu programmas īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnā"2004-2006.g.

LZP Doktorantūras grants„Biomateriālu mikrobiālā kontaminācija – tās cēloņi un sekas in vitro un in vivo pētījumos"

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

RSU Darbinieku arodorganizācijas komitejas loceklis.

RSU Satversmes sapulces dalībnieks.

Akadēmiskās biedrības "Austrums" vecbiedrs.

Docētie studiju kursi

Medicīnas mikrobioloģija

Mikrobioloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Publikācijas

Raksti​​

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid and polycaprolactone polymers saturated with antibiotics / J.Kroiča, I.Skadiņš, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.220-226. - Starptautiski citējamā izdevumā.

In vitro bioactivity and bacteriostasis effect of thermally treated and UV-light irradiated TiO2 ceramics / A.Reinis, I.Skadins, J.Kroica ...[et al.] // Key Engineering Materials. - Vol.674 (2016) : 24th International Baltic Conference on Engineering Materials and Tribology (BALTMATTRIB and IFHTSE 2015) (Tallinn, Estonia, Nov.5-16, 2015)), p.121-126. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Orālā mikroflora un tās nozīme ārpus mutes lokalizētu slimību etioloģijā / J.Kroiča, D.Rostoka, A.Reinis, I.Skadiņš // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2016, marts), 27.-34.lpp.

Reinis, Aigars. Hlorheksidīns - palīgs mutes mikrofloras kontrolei / A.Reinis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2015), 28.-29.lpp.

Evaluation of the physical and antimicrobial properties of silver doped hydroxyapatite depending on the preparation method / I.Salma, A.Reinis, A.Dubnika ...[et al.] // Journals of Materials Science. Materials in Medicine. - Vol.25, No.2 (2014, Febr.), p.435-444. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mikroorganismu biofilmas un to ietekme uz implantātu biosaderību / J.Vētra, I.Skadiņš, A.Reinis, J.Kroiča // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 84.-88.lpp.

Reinis, Aigars. Enoksolona darbības mehānisms / A.Reinis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2014), 27.-28.lpp.

Association between Lactobacillus species and bacterial vaginosis-related bacteria, and bacterial vaginosis scores in small population of pregnant Latvian women [Elektroniskais resurss] / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.5 (2013, May), p.255-264. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/may2013.htm

Development of poly(vinyl alcohol) cryo-systems with medicines and their comparative study of antimicrobial activity and cytotoxicity / A.Reinis, L.Berzina-Cimdina, J.Kroica ...[et al.] // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.113-118. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of sintering temperature on the phase composition and antibacterial properties of silver-doped hydroxyapatite / A.Reinis, A.Dubnika, D.Loca ...[et al.] // Pure and Applied Chemistry. - Vol.85, No.2 (2013), p.453-462. - Starptautiski citējamā izdevumā.

In vitro evaluation of osteoblast cell behavior and antimicrobial properties of biphasic calcium phosphate ceramics / D.Loca, A.Dubnika, A.Reinis, N.Romancikova // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.186-189. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Reinis, Aigars. Vaginālo probiotiku pozitīvā mijiedarbība ar makroorganismu : [par probiotiku izmantojumu normālas maksts mikrofloras atjaunošanai] / A.Reinis, N.Bērza // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2013, janv.), 7.-10.lpp.

The influence of adjuvant radiotherapy on ovarian function, menopausal symptoms and quality of sexual life in cervical cancer patients [Elektroniskais resurss] / N.Berza, A.Reinis, I.Skadins, R.Macuks ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.6 (2013, June), p.377-385. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/june2013.htm

Adhesion and colonisation intensity of Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on a composite material surface of hydroxyapatites and titanium dioxide [Elektroniskais resurss] / I.Skadins, A.Reinis, J.Kroica, D.Rostoka, J.Vetra // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, N 12 (2012, Dec.), p.2065-2076.

An in vitro and in vivo study on the intensity of adhesion and colonization by Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on originally synthesized biomaterials with different chemical composition and modified surfaces and their effect on expression of TNF-α, β-defensin 2 and IL-10 in tissues / A.Reinis, M.Pilmane, J.Vētra, J.Kroiča, D.Rostoka, G.Salms ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.560-565. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa adhesion intensity on a TiO2 ceramic in an in vitro study / A.Reinis, J.Kroica, A.Pavlova ...[et al.] // Global Research and Education : Papers of the 9th International Conference on Global Research and Education "INTERACADEMIA" (Riga, Aug.9-12, 2010). - P.301-304. - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - Starptautiski citējamā izdevumā.

The role of oral anaerobic bacteria, and influence of social and health factors in halitosis aetiology / D.Rostoka, J.Kroiča, A.Reinis, V.Kuzņecova // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.65, Nr.3/4 (2011), 102.-109.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Dažādu ēteriskās eļļas saturošo līdzekļu efektivitāte halitozes ārstēšanā / D.Rostoka, J.Kroiča, V.Īriste, A.Reinis, V.Kuzņecova, U.Teibe // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 504.-517.lpp.

In vitro and in vivo examinations for detection of minimal infective dose for biomaterials / A.Reinis, J.Vetra, J.Kroica, V.Kuznecova, D.Rostoka ...[et al.] // 6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010) (Singapore, Aug.1-6, 2010) : [Proceedings]. - P.1204-1207. - (IFMBE Proceedings ; Vol.31). - (IFMBE Proceedings ; Vol.31). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Influence of patient care with invasive devices on risk of healthcare-associated infections / D.Platace, A.Reinis, V.Kuznecova, J.Kroica, I.Millere ...[et al.] // Microorganisms in Industry and Environment : from scientific and industrial research to consumer products / editor A.Mendez-Vilas. - [UK], 2010. - P.492-496.

Nozokomiālo infekciju attīstību ietekmējošie faktori perifērās vēnas kanilēšanas un aprūpes laikā / D.Platace, A.Reinis, V.Kuzņecova, J.Kroiča, I.Millere ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 451.-456.lpp.

Staphylococcus epidermidis and pseudomonas aeruginosa adhesion intensity on a TIO2 ceramic in an in vitro study / A.Pavlova, A.Reinis, L.Berzina-Cimdina, J.Kroica // 9th International Conference on Global Research and Education (Riga, Aug.9-12, 2010) / Riga Technical University. - Riga, 2010. - P.164-165.

Staphylococcus epidermidis un Pseudomonas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes novērošana uz biomateriāliem ar dažādas kristalizācijas pakāpi un modificētu virsmu in vitro pētījumā / A.Reinis, J.Kroiča, V.Kuzņecova, J.Vētra, D.Rostoka ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 457.-468.lpp.

The risk factors of device-related infection in nurse practice / D.Platace, J.Kroica, A.Reinis, V.Kuznecova, I.Klava, I.Millere // Review of Global Medicine and Healthcare Research. - Vol.1, N1 (2010), p.170-178. - Proceedings of the 2010 International Online Medical Conference.

Tēzes​​

Prevention of bioceramics against bacterial contamination using bacteriophages / K.Racenis, L.Eglite, A.Reinis, I.Skadins, J.Kroica // 4th World Congress on Targeting Infectious Diseases “Phage Therapy 2016’’ (Paris, France, June 2-3, 2016) : [Abstracts]. - Paris, 2016. - P.67.

Antibacterial efficiency of biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics [Elektroniskais resurss] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.54. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association between vaginal pH and Lactobacillus species and bacterial vaginosis associated microorganisms in small population of women in their first trimester of pregnancy / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins // The 9th ESIDOG/1st ISIDOG European Conference (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - Abstract No.EP7.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšanas metodes ietekme uz antibakteriālo ilgumu / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 307.lpp.

Fizioloģiskās vides ietekme uz biomateriāliem ar biodegradējumu polipienskābes polimēru / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 306.lpp.

Types of vaginal microbiota in small population of pregnant women / N.Bērza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins // The 9th ESIDOG/1st ISIDOG European Conference (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - Abstract No.EP9.

Antibacterial efficiency of biomaterials with open porosity of 15% and total porosity of 20% [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) (Nantes, France, July 2-4, 2014) : Conference Programme [Elektroniskais resurss]. - Nantes, 2014. - Abstr. No.O2.3. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: mymarketingteam.conference-services.net

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polycaprolactone polymer, saturated with gentamicin / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.42. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid polymer, saturated with gentamicin [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Barcelona, Spain, May 10-13, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Barcelona, 2014. - Abstr. No.P0316. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture%20libr…

Biomaterial antibacterial efficiency with reduced level of porosity [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) (Nantes, France, July 2-4, 2014) : Conference Programme [Elektroniskais resurss]. - Nantes, 2014. - Abstr. No.P7.1. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: mymarketingteam.conference-services.net

Biomaterial associated infections – causative agents and mechanisms / A.Reinis, J.Kroica, J.Vetra, I.Skadiņš, N.Bērza, D.Rostoka // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.33. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics – efficiency tests in laboratories, practical use, advantages and disadvantages / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.41. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšana / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 335.lpp.

Biomateriālu efektivitāte pret Ps. aeruginosa un S. epidermis / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 337.lpp.

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību - 15% antibakteriālās efektivitātes noteikšana, izmantojot Kirby-Bauer difūzijas metodi / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 334.lpp.

Maksts floras tipi grūtniecēm pirmajā trimestrī / N.Bērza, J.Žodžika, J.Kroiča, A.Reinis, I.Skadiņš ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 197.lpp.

Normālas un izmainītas maksts mikrofloras baktēriju veidi grūtniecēm Rīgā / N.Bērza, J.Žodžika, A.Reinis, I.Skadiņš ...[et al.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 66.lpp.

Vaginal flora types in pregnant women in their first trimester / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse, O.Vasina // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.2. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Association between Lactobacillus species, bacterial vaginosis-related microbesand pH in a small population of pregnant women in Latvia / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse ...[et al.] // 8th European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (ESIDOG) (London, UK, Oct.25-27, 2013) : Abstract Book. - London, 2013. - P.25-26.

Association between vaginal flora type on wet mount microscopy and polymerase chain reaction results in pregnant women / N.Berza, J.Zodzika, D.Rezeberga, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse ...[et al.] // 8th European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (ESIDOG) (London, UK, Oct.25-27, 2013) : Abstract Book. - London, 2013. - P.27.

Adhesion and colonisation intensity of Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on a composite material surface of hydroxyapatites and titanium dioxide [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, A.Reinis, J.Kroica, D.Rostoka, J.Vetra // 6th International Online Medical Conference (IOMC) (Nov.23-25, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 25.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/conference/

Bakteriālās adhēzijas izvērtējums uz oriģināli sintezētu titāna dioksīdu (TiO2) un hidroksilapatītu (HAp) saturošu kompozītmateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 318.lpp.

Bakteriālās adhēzijas un kolonizācijas izvērtējums uz oriģināli sintezētu hidroksilapatītu (HAp) un sudrabu (Ag) saturošu biomateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 319.lpp.

Evaluation of bacterial adhesion and colonisation on originally synthesized composite material containing hydroxylapatite (Hap) and silver (Ag) / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.47. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Evaluation of bacterial adhesion on originally synthesized composite material surfaces containing titan dioxide (TIO2) and hydroxylapatite (Hap) / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.46. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Evaluation of bacterial colonisation of biomaterials and its effect on TNF-a,-b defensin-2 and IL-10 expression in tissues in vivo study, after a 2 and 4 week, and 3 month exposure in rabbit tissues / A.Reinis, M.Pilmane, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // 1st Congress of Baltic Microbiologists (Riga, Latvia, Okt.31-Nov.4, 2012) : Scientific Program & Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.P05.

In vitro and in vivo study of bacterial adhesion and colonisation on different biomaterials : [abstract] / A.Reinis, J.Kroica, J.Vētra, M.Pilmane, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.22.

Mikrobioloģiska klīniskā materiāla izmeklēšana ar PĶR halitozes slimniekiem / D.Rostoka, J.Kroiča, A.Reinis, I.Skadiņš, N.Bērza // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 185.lpp.

Rostoka, Dagnija. Mikrobiological PCR examination of a clinical material in halitosis patients / D.Rostoka, J.Kroiča, A.Reinis // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.50. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Skadiņš, Ingus. Analysis methods of antibacterial afficiency of retainers impregnated with antibiotics : [abstract] / I.Skadins, A.Reinis, J.Kroica // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.25.

Bakteriālās adhēzijas izvērtējums uz dažāda sastāva oriģināli sintezētu hidroksiapatītu (HAP) un trikalcijfosfātu (TCP) saturošu biomateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 334.lpp.

Bakteriālās adhēzijas izvērtējums uz oriģināli sintezētu titāna dioksīdu (TiO2) saturošu biomateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 333.lpp.

Biomateriālu bakteriālās kolonizācijas izvērtējums un tās ietekme uz TNFα, β-defensīna-2 un IL-10 ekspresiju audos in vivo pētījumā pēc 2 un 4 nedēļu ekspozīcijas truša audos / A.Reinis, M.Pilmane, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka, Ģ.Šalms ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 332.lpp.

Evaluation of bacterial colonisation of biomaterials and its effect on TNF-A, -B defensin-2 and IL-10 expression in tissues, in vivo study, after 2- and 4- week exposure in rabbit tissues : [abstract] / A.Reinis, M.Pilmane, J.Kroica, J.Vetra, V.Kuznecova, D.Rostoka ...[et al.] // 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) & 27th International Congress of Chemotherapy (ICC) (Milan, Italy, May 7-10, 2011). - Milan, 2011. - Abstr. N P1786.

Polivinilspirta (PVS) gēla matricu paraugu un to analogu mikrobioloģiskā testēšana / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 335.lpp.

Factors that influence the risk of healthcare-associated infections in patients care with tracheostomy or intubation tube : [abstract] / D.Platace, J.Kompa, A.Reinis, V.Kuznecova, J.Kroica, I.Millere // 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 6-8, 2010) : Programme. - Warsaw, 2010. - P.40.

In vitro and in vivo examinations for detection of minimal infective dose for biomaterials / A.Reinis, J.Vetra, J.Kroica, V.Kuznecova, D.Rostoka ...[et al.] // 6th World Congress of Biomechanics in conjunction with 14th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME) & 5th Asian Pacific Conference on Biomechanics (APBiomech) (Singapore, Aug.1-6, 2010) : Abstracts. - Singapore, 2010. - P.520.

Metabolic products of anaerobic oral bacteria / D.Rostoka, J.Kroica, A.Reinis, V.Kuznecova, I.Kerevica // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 181.lpp.

Nozokomiālās infekcijas attīstību ietekmējošie faktori urīnpūšļa katetrizācijas un aprūpes laikā / D.Platace, I.Kļava, A.Reinis, V.Kuzņecova, J.Kroiča, I.Millere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 184.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja