Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2018 - pašlaik

Laboratorijas ārsts

P.Stradiņa KUS Apvienotā laboratorija

2010 - pašlaik

tehniskais eksperts un vērtētājs mikrobioloģijā

Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs (LATAK)

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK), tehniskais eksperts mikrobioloģijā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarts "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" .

LVS EN ISO 15189:2013 standarts. "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības (ISO 15189:2012)"​​​​

1998 - 2017

Lektora p.i.

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

Izglītība

2016 - pašlaik

Doktora diploms par LR medicīnas doktora zinātnisko grādu (Dr.med.)

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2007

Rīgas Stradiņa universitāte Rīgas Stradiņa universitāte – doktorantūra Mikrobioloģijas katedrā

1992 - 1998

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016 - nolasīta lekcija Bioterorisms un tajā pielietojamie bioloģiskie aģenti. Militārās policijas Izmeklēšanas dienests, 22.04.2016.​

2016 - nolasīta lekcija "Bioterorisms un tajā pielietojamie bioloģiskie aģenti". Latvijas Zemessardzes Studentu bataljona štābs, 23.03.2016.​

2015 - nolasīta lekcija "Nanodaļiņu izmantošana mutes higiēnas līdzekļos". Latvijas zobu higiēnistu asociācijas sēde, 19.09.2015.​

2015 - nolasīta lekcija "Antibakteriālo medikamentu grupas, darbības mehānismi un pret tiem veidotā baktēriju rezistence". Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas sēde, 26.09.2015​

2014 - "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" . Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) kursi.2014.g. 28. un 29.oktobrī. Medicīnas laboratoriju vērtētājiem – akreditācijas procedūras un kritēriji. LVS EN ISO 15189:2013 standarts. "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības (ISO 15189:2012)". Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) kursi.2014.g. 21. un 22.augustā.

2013 - Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK)apmācības. Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vērtētājiem – akreditācijas kritēriji un procedūras. LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarts

2012 - MALDI Biotyper – mikrobiālā identifikācija 21.gadsimtam. Latvijas medicīnas mikrobiologu asociācija.

2012 - Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK)apmācības. Labas laboratorijas prakses (LLP)inspicēšana un pētījumu audits.​​​​

2011 - LVS EN ISO 15189 Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) kursi.

2008 - Dalība starptautiskā Baltijas valstu ekspertu darba grupā „Properties and application of triclosan in dentistry"

2000 - „DNS diagnostika praktiskajā medicīnā un zinātnē" AML Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedras kursi

1999 - Seminārs „Slimību profilakse", LR LM Nacionālais vides veselības centrs

1999 - Seminārs „Sabiedrības veselība vides veselības aspektā", LR LM Nacionālais vides veselības centrs​​​​​

1999 - Anaerobic workshop, Hungary

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Baktēriju adhēzijas un kolonizācijas izpēte uz dažādu biomateriālu virsmas

 

Vadītie studiju kursi

Mikrobioloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Medicīnas mikrobioloģija

Mikrobioloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Projekti

 

Valsts Pētījumu programma "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" projects Nr.4. "Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai" (no 2010.gada)

ESF projekts «Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei» no 2009.g.

Valsts pētījumu programma „Perspektīvi biomateriāli – medicīnas tehnoloģijas" līdz 2009.g.

ESN Nac.progr. "Atbalsts doktorantu programmas īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem"projekts "Atbalsts doktorantu programmas īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnā"2004-2006.g.

LZP Doktorantūras grants„Biomateriālu mikrobiālā kontaminācija – tās cēloņi un sekas in vitro un in vivo pētījumos"

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

RSU Darbinieku arodorganizācijas komitejas loceklis.

RSU Satversmes sapulces dalībnieks.

Akadēmiskās biedrības "Austrums" vecbiedrs.

 

Docētie studiju kursi

Medicīnas mikrobioloģija

Mikrobioloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Klīniskā mikrobioloģija un hospitālo infekciju kontrole

Medicīnas mikrobioloģija

Noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmas

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Bakteriofāgu lītiskā efekta vērtējums biofilmu producējošās uropatogēnās E. coli kultūrās / K.Rācenis, J.Kroiča, L.Eglīte, I.Mihailova, A.Reinis, I.Skadiņš, A.O.Balode, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 166.-173.lpp.

Morphologic, photocatalytic and antibacterial properties of ZnO-TiO2 sol-gel system / A.Reinis, I.Skadins, J.Kroica ...[et al.] // Materials Science and Applied Chemistry : 58th International Conference of Materials Science and Applied Chemistry (MSAC 2017) (Riga, Latvia, Oct.20, 2017). - Zurich, 2018. - P.278-282. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sol-gel synthesis of SnO2-TiO2 system - morphologic, photocatalytic and antibacterial properties / A.Reinis, I.Skadins, J.Kroica ...[et al.] // Materials Science and Applied Chemistry : 58th International Conference of Materials Science and Applied Chemistry (MSAC 2017) (Riga, Latvia, Oct.20, 2017). - Zurich, 2018. - P.273-277. - Starptautiski citējamā izdevumā.

In vitro characterization perspectives using Fourier Transform Infrared Photoacoustic Spectroscopy (FTIR PAS) and Diffuse Reflectance Infared Spectroscopy (DRIFT) / A.Brangule, I.Skadiņš, A.Reinis, K.A.Gross, J.Kroiča // Bioceramics, vol.29 : selected, peer reviewed papers from the 27th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (ISCM) (Toulouse, France, Oct.25-27, 2017). - Zurich, 2017. - P.273-277. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mutes mikrobioma īpatnības bezdūmu tabakas lietotājiem / S.Miļuna, D.Rostoka, I.Skadiņš, A.Reinis, V.Priedīte, R.Koka, D.Lauva, J.Kroiča // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 284.-291.lpp.

Simultaneous identification of amorphous calcium phosphate and S.epidermidis bacteria by photoacoustic spectroscopy / A.Brangule, K.A.Gross, I.Skadiņš, A.Reinis, J.Kroiča // Bioceramics 28: Multifunctional Bioceramics for Innovative Therapy : selected, peer reviewed papers from the 28th Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (ISCM) (Charlotte North Carolina, USA, Oct.18-21, 2016). - Zurich, 2017. - P.125-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The level of inflammatory cytokines and antimicrobial peptides after composite material implantation and contamination with bacterial culture / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka // Engineering Materials and Tribology XXV : selected, peer reviewed papers from the 25th International Baltic Conference of Engineering Materials and Tribology (BALTMATTRIB) (Riga, Latvia, Nov.3-4, 2016). - Zurich, 2017. - P.245-250. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The oral microbiome of smokeless tobacco users in Latvia / D.Rostoka, I.Skadiņš, A.Reinis, R.Koka, D.Lauva, J.Kroiča ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.1/2 (2017), p.33-37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid and polycaprolactone polymers saturated with antibiotics / J.Kroiča, I.Skadiņš, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.220-226. - Starptautiski citējamā izdevumā.

In vitro bioactivity and bacteriostasis effect of thermally treated and UV-light irradiated TiO2 ceramics / A.Reinis, I.Skadins, J.Kroica ...[et al.] // Key Engineering Materials. - Vol.674 (2016) : 24th International Baltic Conference on Engineering Materials and Tribology (BALTMATTRIB and IFHTSE 2015) (Tallinn, Estonia, Nov.5-16, 2015)), p.121-126. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Orālā mikroflora un tās nozīme ārpus mutes lokalizētu slimību etioloģijā / J.Kroiča, D.Rostoka, A.Reinis, I.Skadiņš // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2016, marts), 27.-34.lpp.

Reinis, Aigars. Hlorheksidīns - palīgs mutes mikrofloras kontrolei / A.Reinis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2015), 28.-29.lpp.

Evaluation of the physical and antimicrobial properties of silver doped hydroxyapatite depending on the preparation method / I.Salma, A.Reinis, A.Dubnika ...[et al.] // Journals of Materials Science. Materials in Medicine. - Vol.25, No.2 (2014, Febr.), p.435-444. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mikroorganismu biofilmas un to ietekme uz implantātu biosaderību / J.Vētra, I.Skadiņš, A.Reinis, J.Kroiča // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 84.-88.lpp.

Reinis, Aigars. Enoksolona darbības mehānisms / A.Reinis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2014), 27.-28.lpp.

Association between Lactobacillus species and bacterial vaginosis-related bacteria, and bacterial vaginosis scores in small population of pregnant Latvian women [Elektroniskais resurss] / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.5 (2013, May), p.255-264. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/may2013.htm

Development of poly(vinyl alcohol) cryo-systems with medicines and their comparative study of antimicrobial activity and cytotoxicity / A.Reinis, L.Berzina-Cimdina, J.Kroica ...[et al.] // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.113-118. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of sintering temperature on the phase composition and antibacterial properties of silver-doped hydroxyapatite / A.Reinis, A.Dubnika, D.Loca ...[et al.] // Pure and Applied Chemistry. - Vol.85, No.2 (2013), p.453-462. - Starptautiski citējamā izdevumā.

In vitro evaluation of osteoblast cell behavior and antimicrobial properties of biphasic calcium phosphate ceramics / D.Loca, A.Dubnika, A.Reinis, N.Romancikova // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.186-189. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Reinis, Aigars. Vaginālo probiotiku pozitīvā mijiedarbība ar makroorganismu : [par probiotiku izmantojumu normālas maksts mikrofloras atjaunošanai] / A.Reinis, N.Bērza // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2013, janv.), 7.-10.lpp.

The influence of adjuvant radiotherapy on ovarian function, menopausal symptoms and quality of sexual life in cervical cancer patients [Elektroniskais resurss] / N.Berza, A.Reinis, I.Skadins, R.Macuks ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.6 (2013, June), p.377-385. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/june2013.htm

 

Tēzes​​

 

Complex clinical, biological and microbiological analysis of acute complicated and acute uncomplicated appendicitis in children / M.Kakars, A.Engelis, J.Kroica, A.Reinis, A.Viksne, A.Petersons ...[et al.] // 15th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 10-12, 2018) : Final Programme and Abstracts. - Riga, 2018. - P.59.

Complex clinical, biological and microbiological analysis of acute complicated and uncomplicated appendicitis in children / M.Kakars, A.Eņģelis, J.Kroiča, A.K.Saxena, A.Reinis, A.Pētersons // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 47.lpp. - T.p. krāj. "15th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons" (Riga, Latvia, May 10-12, 2018) : Final Programme and Abstracts. - Riga, 2018. - P.59.

In vitro characterization perspectives in using Fourier transform infrared photoacoustic spectroscopy (FTIR PAS) / A.Brangule, I.Skadiņš, A.Reinis, J.Kroiča, K.A.Gross // 29th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS29) (Toulouse, France, Oct.25-27, 2017) : Book of Abstracts. - Toulouse, 2017. - P.133.

Prevention of bioceramics against bacterial contamination using bacteriophages / K.Racenis, L.Eglite, A.Reinis, I.Skadins, J.Kroica // 4th World Congress on Targeting Infectious Diseases “Phage Therapy 2016’’ (Paris, France, June 2-3, 2016) : [Abstracts]. - Paris, 2016. - P.67.

Antibacterial efficiency of biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics [Elektroniskais resurss] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.54. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association between vaginal pH and Lactobacillus species and bacterial vaginosis associated microorganisms in small population of women in their first trimester of pregnancy / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins // The 9th ESIDOG/1st ISIDOG European Conference (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - Abstract No.EP7.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšanas metodes ietekme uz antibakteriālo ilgumu / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 307.lpp.

Fizioloģiskās vides ietekme uz biomateriāliem ar biodegradējumu polipienskābes polimēru / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 306.lpp.

Types of vaginal microbiota in small population of pregnant women / N.Bērza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins // The 9th ESIDOG/1st ISIDOG European Conference (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - Abstract No.EP9.

Antibacterial efficiency of biomaterials with open porosity of 15% and total porosity of 20% [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) (Nantes, France, July 2-4, 2014) : Conference Programme [Elektroniskais resurss]. - Nantes, 2014. - Abstr. No.O2.3. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: mymarketingteam.conference-services.net

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polycaprolactone polymer, saturated with gentamicin / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.42. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid polymer, saturated with gentamicin [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Barcelona, Spain, May 10-13, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Barcelona, 2014. - Abstr. No.P0316. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture%20libr…

Biomaterial antibacterial efficiency with reduced level of porosity [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) (Nantes, France, July 2-4, 2014) : Conference Programme [Elektroniskais resurss]. - Nantes, 2014. - Abstr. No.P7.1. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: mymarketingteam.conference-services.net

Biomaterial associated infections – causative agents and mechanisms / A.Reinis, J.Kroica, J.Vetra, I.Skadiņš, N.Bērza, D.Rostoka // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.33. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics – efficiency tests in laboratories, practical use, advantages and disadvantages / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.41. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšana / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 335.lpp.

Biomateriālu efektivitāte pret Ps. aeruginosa un S. epidermis / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 337.lpp.

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību - 15% antibakteriālās efektivitātes noteikšana, izmantojot Kirby-Bauer difūzijas metodi / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 334.lpp.

Maksts floras tipi grūtniecēm pirmajā trimestrī / N.Bērza, J.Žodžika, J.Kroiča, A.Reinis, I.Skadiņš ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 197.lpp.

Normālas un izmainītas maksts mikrofloras baktēriju veidi grūtniecēm Rīgā / N.Bērza, J.Žodžika, A.Reinis, I.Skadiņš ...[et al.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 66.lpp.

Vaginal flora types in pregnant women in their first trimester / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse, O.Vasina // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.2. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Association between Lactobacillus species, bacterial vaginosis-related microbesand pH in a small population of pregnant women in Latvia / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse ...[et al.] // 8th European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (ESIDOG) (London, UK, Oct.25-27, 2013) : Abstract Book. - London, 2013. - P.25-26.

Association between vaginal flora type on wet mount microscopy and polymerase chain reaction results in pregnant women / N.Berza, J.Zodzika, D.Rezeberga, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse ...[et al.] // 8th European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (ESIDOG) (London, UK, Oct.25-27, 2013) : Abstract Book. - London, 2013. - P.27.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja