Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
1 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu, atbilstīgi neirofiziologa apakšspecialitātes prasībām, sagatavot ārstu sertifikācijai neirofiziologa apakšspecialitātē, atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem. Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu neiroloģisko slimību un sindromu diagnostikā un ārstēšanā. Nodrošināt un veicināt zināšanu un prasmes apguvi neiroloģiskā stāvokļa izmeklēšanā dažādās vecuma grupās, par neiroloģisko slimību un nervu sistēmas attīstības traucējumu diagnostiku un ārstēšanas principiem.

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas.

Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas, obligātās diskusiju dienas un seminārus. Praktiskās mācības tiek īstenotas atbilstīgi studiju kursu plānam.

Teorētiskie semināri un studiju kursi

  • Neirofizioloģiskā izmeklēšana un novērtēšana ‒ perifērās, centrālās un autonomās nervu sistēmas funkciju traucējumu izvērtēšana un diagnostika
  • Sensorās un motorās neirofizioloģijas teorētiskie mehānismi un izmeklēšana
  • Elektroencefalogrāfija un ilgtermiņa video elektroencefalogrāfijas monitorēšana
  • Miega traucējumi un to elektrofizioloģiskā diagnostika
  • Perifēro nervu ultrasonogrāfija

Prasības, sākot studijas

  • Ārsta grāds
  • Derīga neirologa vai bērnu neirologa sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda)

Studiju rezultāti

Zināšanas

Demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni neirofiziologa apakšspeciālitātē, tās atbilst specialitātes kompetences prasībām un ir zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē.

Prasmes

  • Patstāvīgi lieto neirofizioloģisko problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu kvalificēta speciālista profesionālās funkcijas neiroloģisku slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, āprūpē
  • Prasmīgi veic programmā paredzētas prakstiskās manipulācijas
  • Spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā

Kompetence

Pastāvīgi praktizējošs kompetents neirofiziologs formulē un analizē klīniskās neirofizioloģijas aspektus un nozares problēmas, spēj risināt profesionālos jautājumus neirofizioloģijā, izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes; veic nepieciešamo papildus analīzi, ja ir nepieciešams pamatot lēmumu, spēj izmantot jaunākos pētījumus un nozares sasniegumus praktiskajā darbībā, izprotot un ievērojot profesionālo ētiku.                        

Pārbaudījuma veids

Rezidentūras valsts pārbaudījums – rakstiska teorētisko zināšanu pārbaude jautājumu veidā un pētnieciskā darba prezentācija.