Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

2008 - pašlaik

Autoratlīdzība

Tālākizglītības fakultāte, Kursu daļa

Izglītība

2005 - 2008

RSU doktorantūra

Rīgas Stradiņa universitāte

1997 - 2001

Pēcdiploma izglītības fakultātes rezidentūra neirologa specialitātē

Latvijas Medicīnas Akadēmija

1991 - 1997

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas Akadēmija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2014- Multiple Sclerosis and Autoimmune Disorders, Viļņa, Lietuva.

2014- ACRIMS-ECTRIMS meeting, Bostona, ASV.

2014 – ESSR Annual Scientific Meeting, Rīga, Latvija.

2013- The 7th World Congress On Controversies In Neurology, Istambula, Turcija.

2013- Concerto Investigator Meeting, Minhene, Vācija.

2013- 3rd summer school of neurosonology for Baltic countries, Rīga, Latvija.

2013- 17th Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases, Viļņa, Lietuva.

2013- Multiple Sclerosis Management A Changing Landscepe, Austrija, Vīne.

2013- 29th Congress Of The European Committee For Treatment And Research In Multiple Sclerosis, Kopenhāgena, Dānija.

2013- Baltic Meeting on Multiple Sclerosis and Autoimmunity, Tallina, Igaunija.

2013- Neirosonoloģijas apmācību kurss, Rīga, Latvija.

2013-International Parkinson and Movement Disorders Society, 2nd Annual Winter School for Young Neurologists, "Movement disorders: hyperkinesis (case analysis)"", Tartu University, Tartu, Igaunija.

2012- 12th International Conference on Lyme Borreliosis and Other Tick-Borne Diseases, Slovēnija, Ļubļjana.

2012- "Multifocal motor neuropathy", University Medical Center, Utrehta, Holande.

2012- 28th Congress of The European Committee For Treatment And Research In Multiple Sclerosis, Liona, Francija.

2012- 7th Baltic Congress of Neurology, Tallina, Igaunija.

2012- International MS Physician Simmit Data-Driven Decision Making in MS: Addressing MS Patient Needs Today and Tomorrow, Londona, Anglija.

2011- Elektromiogrāfijas metodes apguve, sertifikāts 1707.

2011- EFNS programma "Department to the department", Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, prof.Christian Eggers, Linca, Austrija.

2009-"Vestibular Disorders and Vertigo", Māstrihte, Holande.

2009- Salzburg Weill Cornell seminar in neurology, Zalcburga, Austrija.

ISW-TBE annual meeting, Austrija, Vīne, 2006;2007;2010;2005;2009; 2011;2012;2014.

Pētniecības darbības virzieni

  • Ērču pārnestās slimības;
  • Perifērās nervu sistēmas slimības;
  • Neiroinfekcijas.

Izstrādātās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātesotrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas„Rezidentūra medicīnā" Neirofiziologa apakšspecialitātes programmas izveide.

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Neirofiziologa apakšspecialitātes vadītājs.

Vadītie studiju kursi

Neiroinstrumentālās diagnostikas metodes

Perifēro nervu ultrasonogrāfija I

Perifēro nervu ultrasonogrāfija II

Sensorā un motorā neirofizioloģija I

Sensorā un motorā neirofizioloģija II

Izstrādātie studiju kursi

​Neirofizioloģijā

Docētie studiju kursi

Infekcijas slimības

Infekciju slimības I

Infektoloģija un dermatoloģija

Problēmjautājumi infektoloģijas un hepatoloģijas aspektā

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

Vadītie:

promocijas darbi: 2
studentu pētnieciskie darbi: 25
rezidentu pētneiciskie darbi: 2

Recenzēti:

studentu pātnieciskie darbi :5
rezidentu pētnieciskie dari: 6​

Projekti

Pētnieks (grants), A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Proj.Nr.478/2012 "Beta -herpesvīrusu HHV-6 un HHV-7 līdzdalības noskaidrošana encefalopātijas, encefalīta un epilepsijas attīstībā, lietojot multidisciplināru pieeju"

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

  • ​Latvijas Neirologu biedrība, valdes loceklis;
  • International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE), Austrija, Vīne – eksperts;
  • ECTRIMS (Eiropas multiplās sklerozes ārstēšanas un izpētes biedrība) padomes loceklis;
  • EFNS (Eiropas neirologu biedrības) biedrs;
  • The Movement Disorder Society, biedrs, 2013.gads.

Publikācijas

Raksti​​

Pastare, Daina. Optiskais neiromielīts un optiskā neiromielīta spektra slimības / D.Pastare, V.Ķēniņa, G.Karelis // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2018, aug.), 70.-76.lpp.

Tick-borne encephalitis : a 43-year summary of epidemiological and clinical data from Latvia (1973 to 2016) [Elektroniskais resurss] / D.Zavadska, G.Karelis, L.Bridina, A.Krumina, J.Storozenko ...[et al.] // PLoS One [Elektroniskais resurss]. - Vol.13, No.11:e0204844 (2018, Nov.). - Resurss aprakstīts 2018.g. 21.nov. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journa…

Gūtmane, Evija. Reibonis klīniskajā praksē, vestibulāro traucējumu prevalence Latvijā un terapijas taktika / E.Gūtmane, Z.Kalniņa, G.Karelis // Latvijas Ārsts. - Nr.7 (2017, jūl.), 20.-27.lpp.

Preferences of patients for discussing sudden unexpected death in epilepsy / N.Sūna, E.Gūtmane, G.Karelis ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.4 (2017), p.280-285. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vainšteine, Lana. Jaunākās multiplās sklerozes ārstēšanas iespējas Latvijā / L.Vainšteine, G.Karelis // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2016, okt.), 66., 68.lpp.

Awareness of sudden unexpected death in epilepsy among neurologists in Latvia / N.Sūna, M.Lazdāne, G.Karelis, E.Vītols // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 265.-268.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Brief cognitive monitoring in multiple sclerosis patients in Latvia / L.Mekša, G.Karelis, G.Gulbe ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 228.-231.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ērču encefalīta un laimboreliozes klīniski epidemioloģiskā situācija 2002.-2014.gadā Latvijā / A.Krūmiņa, G.Karelis, I.Bunce, I.Logina ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2015, febr.), 32.-[39.]lpp.

First experience and the effectiveness of immunomodulating treatment in inflammatory demyelinating CNS diseases : analysis of nine patients / G.Karelis, V.Ķēniņa, A.Krūmiņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 269.-273.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neiroinfekciju diagnostika un ārstēšana pieaugušajiem / G.Karelis, M.Liepiņš, I.Logina, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2015, maijs), 59.-64.lpp.

Varicella zoster - mūžsenais un aktuālais šodien / A.Krūmiņa, G.Karelis, S.Gintere, I.Logina ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2015, nov.), 40.-47.lpp.

The effect of polymorphisms HLA-DR gene and associations with Tick-borne diseases / L.Kovalchuka, J.Eglite, M.Zalite, I.Logina, G.Karelis, L.Viksna, A.Krumina // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.99-105.

The frequency of HLA-DR alleles in patients with tick-borne disease from Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Kovalchuka, J.Eglite, M.Zalite, I.Lucenko, I.Logina, G.Karelis, L.Viksna, A.Krumina // Research Journal of Infectious Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.2 (2014), art. No.4. - Resurss aprakstīts 2015.g. 2.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.hoajonline.com/infectdis/2052-5958/2/4

Ērču encefalīta un laimboreliozes epidemioloģiskās, klīniskās un laboratoriskās aktualitātes RAKUS [Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas] klīnikā Gaiļezers no 2007. līdz 2012.gadam / G.Karelis, A.Krūmiņa, I.Logina ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2013, okt.), 18.-19.lpp.

Laimborelioze : literatūras un starptautisko vadlīniju apskats / A.Krūmiņa, G.Karelis, I.Logina ...[u.c.] // Doctus. - Nr.8 (2013, aug.), 10.-14.lpp.

Mekša, Līga. Multifokāla motoriska neiropātija : literatūras apskats / L.Mekša, G.Karelis // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2012), 45.-47.lpp.

Tick-borne encephalitis in Latvia 1973-2009 : epidemiology, clinical features and sequelae / G.Karelis, I.Logina, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.19, N 1 (2012), p.62-68. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical course and epidemiological data of tick-borne encephalitis in elderly (over 50 years old) patients = Erkinio encefalito epidemiologija ir klinikiné eiga tarp vyresniu nei 50 metu amžiaus ligoniu / A.Krumina, G.Karelis, L.Viksna, I.Logina ...[et al.] // Medicinos teorija ir praktika. - T.17, N 3 (2011), p.298-304.

Elsone, Liene. Pasaules literatūras datu par multiplās sklerozes izplatības tendencēm salīdzinājums ar multiplās sklerozes epidemioloģisko situāciju Latvijā / L.Elsone, A.Platkājis, G.Karelis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 378.-384.lpp.

Frequency and localization of spinal cord demyelination in MS patients coexistence of intervertebral disc protrusion / L.Elsone, A.Platkajis, G.Karelis, I.Saukans // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.74-78.

Survey of post-Lyme disease symptoms / G.Sprudzāns, A.Krūmiņa, G.Karelis, S.Gintere, L.Vīksna, I.Logina // Современные проблемы инфекционной патологии человека : сборник научных трудов = Contemporary problems of human infection pathology : the collection of scientific articles. - Минск, 2011. - Вып.4, с.130-135. - Резюме на русском языке.

Tick-borne encephalitis: From childhood to golden age does increased mobility mean increased risk? : Conference report of the 11th meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE) / U.Kunze ; the ISW TBE: G.Karelis ...[et al.] // Vaccine. - Vol.28, N 4 (2010), p.875-876. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tumefactive multiple sclerosis mimicking neoplasm / A.Platkajis, G.Karelis, L.Elsone ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.91-97.

Tēzes​​

Atgriezeniskās mugurējās leikoencefalopātijas sindroma biežums Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā 2017. gadā / G.Karelis, I.Ķikule, J.Žodžika ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 77.lpp.

Frequency of HLA-DRB1 gene haplotypes in patients with multiple sclerosis in Latvian population / G.Gulbe, G.Karelis, V.Kenina, A.Krumina, A.Millers ...[et al.] // International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia (Riga, Latvia, Febr.23, 2018) : Book of Abstracts / University of Latvia. - Riga, 2018. - P.160.

Galvassāpes multiplās sklerozes pacientiem / E.Šankova, D.Pastare, G.Karelis ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 69.lpp.

Anti-NMDAR autoimmune encephalitis / M.Litviņenko, D.Ziemele, L.Vainšteine, V.Ķēniņa, N.Sūna ...[et al.] ; trustee of the paper: G.Karelis // 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 11-14, 2017) : Abstract Book. - Warsaw, 2017. - P.110-111.

Atipisks parkinsonisms - progresīva supranukleāra paralīze [Elektroniskais resurss] : tēzes / G.Karelis, D.Ziemele, V.Ķēniņa, O.Minibajeva // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 17.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Endokrīnas miopātijas klīniskais gadījums. Tireotoksiska miopātija [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Ķikule, G.Karelis, V.Ķēniņa, S.Ārmane // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 2.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Ērču encefalīta un kombinētas neiroinfekcijas izplatība Latvijā (2007–2016) / E.Gūtmane, G.Karelis, D.Zavadska ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 1.lpp.

Ērču pārnēsātās koinfekcijas neirologa skatījumā [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Ziemele, L.Liepiņa, Z.A.Litauniece, G.Karelis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 2.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Frequency of HLA DRB1 gene haplotypes in patients with multiple sclerosis in Latvian population / L.Vainsteine, G.Gulbe, G.Karelis, V.Kenina, A.Krumina, A.Millers ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 101.lpp.

Gūtmane, Evija. Vestibular disorder management in outpatient setting in Latvia / E.Gutmane, Z.Kalnina, G.Karelis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 97.lpp.

HHV-6 infection in patients with epilepsy and unspecified etiology meningitis/meninngoencephalitis : [abstract] / S.Rasa, S.Chapenko, N.Suna, G.Karelis, M.Murovska ...[et al.] // 10th International Conference on HHV-6&7 (Berlin, Germany, July 24-26, 2017) : Program Book. - Berlin, 2017. - Poster No.10-9.

Klīnisks izaicinājums - atkārtoti cerebrāli infarkti pacientei ar iedzimtu sirdskaiti, protezētu sirds vārstuli, sistēmas sarkano vilkēdi un antifosfolipīdu sindromu [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Ķikule, G.Karelis, E.Gūtmane, D.Jeršova // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 2.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Rombencefalīts - reta Laimas slimības manifestācija [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Lukjančiks, G.Karelis, M.Litviņenko, G.Gulbe // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 2.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Epilepsy patients show reactivation of the HHV6 infection / S.Chapenko, S.Rasa, N.Suna, Z.Zazerska, G.Karelis, M.Murovska ...[et al.] // Journal Of Clinical Virology. - Vol.82, Suppl.1 (2016, Sept.), p.S139. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gene HLA DRB1 alleles characterisation of MS patients in Latvian population / L.Vainsteine, G.Gulbe, L.Kovalchuk, G.Karelis, J.Eglite, V.Kenina, A.Krumina // European Journal of Neurology. - Vol.23, Suppl.1 (2016, May), p.711. - Starptautiski citējamā izdevumā.

HLAII-DRB alēļu izpēte pacientiem ar ērču encefalīta fokālo formu / A.Krūmiņa, G.Karelis, J.Ignatjeva ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 138.lpp.

Immune-genetic characterisation of multiple sclerosis patients in Latvian population / L.Vainsteine, G.Gulbe, L.Kovalchuk, G.Karelis, J.Eglite, V.Kenina, A.Krumina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 115.lpp.

Lukjančiks, Deniss. Pacientu izmeklēšana ar slīpa galda testu pēc samaņas zuduma stacionārā " Gaiļezers" 2015. gadā / D.Lukjančiks, D.Semjonovs, G.Karelis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 76.lpp.

MRI volumetric changes of brain structures in correlation with cognitive alternations / N.Zdanovskis, G.Krumina, G.Karelis, J.Harlamova // Baltic Congress of Radiology (Liepaja, Latvia, Oct.6-8, 2016) : Abstract Book. - Liepaja, 2016. - P.10.

Postencefalītisks sindroms pēc ērču encefalīta / M.Lazdāne, A.Krūmiņa, G.Karelis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 141.lpp.

The effectiveness of immunomodulating treatment in steroid refractory multiple sclerosis / G.Karelis, V.Ķēniņa, A.Krūmiņa ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 40.lpp.

Brief cognitive monitoring in multiple sclerosis patients in Latvia / L.Mekša, G.Karelis, G.Gulbe ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A10. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Comorbidity between epilepsy and dissociative disorder : long-term videoelectroencephalography monitoring data in Latvia / N.Sūna, M.Lazdāne, G.Gulbe, G.Karelis, E.Vītols // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A20. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Detection of human herpesvirus 6 by molecular methods in specimens from patients diagnosed with meningitis / S.Grāvelsiņa, S.Rasa, S.Čapenko, M.Lazdāne, N.Sūna, G.Karelis, M.Murovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 207.lpp.

Differential diagnosis problems in demyelinating disorders group / G.Karelis, A.Platkājis, G.Lipsberga ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A26. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Discussing sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) with patients : practice in Latvia / N.Sūna, M.Lazdāne, G.Karelis, E.Vītols // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A20-A21. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Epilepsija un alkohola provocētas lēkmes : pacientu analīze vispārējā neiroloģijas nodaļā / M.Lazdāne, G.Gulbe, N.Sūna, G.Karelis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 331.lpp.

Epilepsijas komorbiditāte ar disociatīviem traucējumiem : ilgtermiņa video elektroencefalogrāfijas monitorēšanas dati Latvijā / G.Gulbe, N.Sūna, G.Karelis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 330.lpp.

Epilepsy and alcohol provoked seizures : patient analysis in general neurology department / N.Sūna, M.Lazdāne, G.Gulbe, G.Karelis, E.Vītols // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A21. - Starptautiski citējamā izdevumā.

First experience and the effectiveness of immunomodulating treatment in inflammatory demyelinating CNS diseases : analysis of nine patients G.Karelis, V.Ķēniņa, A.Krūmiņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gene HLA DRB1 alleles polymorphism of multiple sclerosis patients in Latvian population / L.Vainšteine, G.Gulbe, G.Karelis ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A23-A24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lyme disease in Latvia : immunogenetic characteristics of patients with Lyme disease / M.Zalite, S.Gintere, G.Karelis, L.Viksna, A.Krumina ...[et al.] // 14th International Conference on Lyme Borreliosis and other Tick-Borne Diseases (Vienna, Austria, Sept.27-30, 2015) : Book of Abstracts. - Vienna, 2015. - P.68-69.

Multiple sclerosis immune-genetic characterization in patients of Latvian population / G.Gulbe, G.Karelis, V.Kenina, A.Krumina, J.Eglite ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 114.lpp.

Neurosyphilis diagnostic challenges - a case report / A.Krūmiņa, S.Gintere, L.Brīdiņa, G.Karelis // Continental Dermatology. - Vol.1, No.1, Suppl.1 (2015, Sept.), p.65. - 5th EAAD (Euro-Asian Association of Dermatovenerologists) Congress "United for dermatology" (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2015) : Programme and Abstracts Book.

Optiska neiromielīta spektra slimību diagnostikas īpatnības / A.Krūmiņa, G.Karelis, V.Ķēniņa, A.Platkājis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 342.lpp.

Zvaune, Linda. Thermal quantitative sensory testing in small fibre dysfunction of patients with diabetes mellitus and patients with impaired glucouse tolerance / L.Zvaune, I.Logina, G.Karelis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Detection human leukocyte antigen haplotypes in Latvian patients with TBE / L.Kovalchuka, J.Eglite, T.Sidorcika, M.Zalite, G.Karelis, I.Logina, L.Viksna, A.Krumina // Tissue Antigens. - Vol.84, No.1 (2014, July), p.148. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Elucidation of the involvement of ß-herpesviruses HHV-6 and HHV-7 infection in the development of encephalopathy and epilepsy / S.Chapenko, S.Rasa, S.Roga, N.Suna, M.Lazdane, G.Karelis, M.Murovska // 17th Annual Meeting of ESCV (European Society for Clinical Virology) (Prague, Czech Republik, Sept.28-Oct.1, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.95.

Gene HLA DRB*1 polymorphism characterization in Latvian TBE patients / L.Kovalchuka, J.Eglite, T.Sidorcika, A.Krumiņa, G.Karelis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 216.lpp.

Multiplās sklerozes pacientu kognitīvās funkcijas izvērtēšana / L.Mekša, G.Karelis, J.Kalniņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 378.lpp.

Neuromyelitis optica spectrum disorders : a case report / L.Vainšteine, G.Karelis, A.Krūmiņa ...[et al.] // 12th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, May 30-31, 2014) : Final Program and Abstract Book / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Riga, 2014. - P.40.

Neurosyphilis : a case report / A.Kostiks, L.Vainšteine, G.Karelis, A.Krūmiņa // 12th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, May 30-31, 2014) : Final Program and Abstract Book / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Riga, 2014. - P.39.

CNS antioksidatīvās reaktivitātes un smadzeņu ārpusšūnas matrices pārbūves kapacitātes izvērtējums encefalopātijas gadījumā [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Skuja, V.Groma, M.Tarasovs, O.Teteris, G.Karelis, A.Stepens, M.Murovska // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=76

Encephalopathy-related changes in the white matter evidenced by immunoreactivity of superoxide dismutase and metalloproteinase-9 : [abstract] / S.Skuja, V.Groma, M.Tarasovs, G.Karelis, A.Stepens, O.Teteris, M.Murovska // Virchows Archiv. - Vol.463, Issue 2 (2013, Aug.), p.212. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Karelis, Guntis. The prevalence of autoantibodies in MS patients in Riga East Clinical University Hospital, Latvia / G.Karelis, L.Vainsteine, I.Mihailova // Journal of the Neurological Sciences. - Vol.333, Suppl.1 (2013, Oct.), p.e363. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sidorčika, T. Ērču encefalīta un Laima boreliozes epidemioloģiskās, klīniskās aktualitātes RAKUS "Gaiļezers" par piecu gadu periodu, no 2007.-2012. gadam / T.Sidorčika ; darba vad. G.Karelis, A.Krūmiņa // Rīgas Stradiņa universitātes 62. Studentu zinātniskā konference (Rīga, 2013.g. 20.martā) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 166.lpp.

Tick-borne encephalitis in Latvia 1973-2009 : epidemiology, clinical features and sequelae / G.Karelis, I.Logina, N.Sūna, A.Krumina ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 181.lpp.

Borrelia burgdorferi infekcijas pacientu klīnisko simptomu un seku parādību retrospektīva analīze / G.Karelis, A.Krūmiņa, L.Vīksna, I.Logina ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 193.lpp.

Clinical presentation of childhood Guillain-Barre' syndrome in Latvia, Children's Clinical University Hospital / L.Zvaune, G.Rozentāls, E.Vītols, G.Karelis // 11th Conference of the Baltic Child Neurology Association (Riga, Latvia, June 16-18, 2011) : Final program and Abstracts. - Riga, 2011. - P.37.

Elsone, Liene. Klīniski prognostiskie rādītāji multiplās sklerozes slimniekiem Latvijā / L.Elsone, A.Platkājis, G.Karelis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 371.lpp.

Frequency of spinal cord lesions and correlation with clinical presentation of multiple sclerosis in Latvian patients / L.Elsone, A.Platkajis, G.Karelis, M.Murzina // Journal of Neurology. - Vol.258, Suppl.1 (2011, May), p.153. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laimboreliozes pētījuma pacientu klīnisko, seroloģisko un imunoloģisko datu izpēte dinamiskās novērošanas posmā 2009.-2010. gadā Latvijā / L.Kovaļčuka, G.Karelis, S.Gintere, M.L.Zālīte, A.Krūmiņa, L.Vīksna ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 219.lpp.

Guillain-Barré sindroma analītisks izvērtējums bērnu vecuma pacientiem / L.Zvaune, G.Rozentāls, G.Karelis, E.Vītols // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 229.lpp.

Neiroboreliozes neiroloģiskā sindroma analīze stacionāra apstākļos / I.Logina, G.Karelis, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 178.lpp.

Retrospektīva datu analīze par imūnmodulējošas terapijas pielietojumu multiplās sklerozes slimniekiem Latvijā / A.Platkājis, G.Karelis, L.Elsone ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 319.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Lejnieks, Aivars. Retās slimības / A.Lejnieks, V.Skuja, A.Derovs, A.Kaļiņins, G.Karelis, Z.Krūmiņa, S.Lejniece, A.Pētersons ... [u.c.] ; [atbildīgie red.: A.Lejnieks, V.Skuja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2014. - 195, [1] lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore