Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
2 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai onkologa ķīmijterapeita specialitātē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem un ESMO rekomendācijām

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam. Programmas noslēgumā tiek izstrādāts un aizstāvēts zinātniski pētnieciskais darbs.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

  • Dažādi lokalizācijas ļaundabīgo audzēju ģenētikas, molekulārās bioloģijas, etioloģijas, imunoloģijas, profilakses, klīniskās manifestācijas, diagnostikas jautājumi un multidisciplinārās terapijas principi
  • Slimnieku dinamiskās novērošanas īpatnības, rehabilitācija, recidīvu profilakse un paliatīvā terapija

Prasmes

  • Indivīda un konkrētās iedzīvotāju grupas vēždraudes risku novērtēšana, organizējot nepieciešamos profilakses pasākumi
  • Piedalīties vēža diagnostikas, diferenciāldiagnostikas, malignā procesa izplatības, prognostisko faktoru izvērtēšanā dažādu lokalizāciju audzēju gadījumos
  • Noteikt ārstēšanas taktiku slimniekiem dažādās klīniskās situācijās, detalizēti orientējoties medikamentozās terapijas jautājumos

Kompetence

Piecu gadu laikā studējošais apgūst zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilstoši ASCO-ESMO rekomendācijām un Latvijas Republikas MK noteikumiem nr. 268 nepieciešamas  ārstam ķīmijterapeitam viņa praktiskās darbības veikšanai

Pārbaudījuma veids

Studiju laikā pilnā apjomā jāapgūst studiju programma: visu studiju kursu apmeklējums ar teorētisko zināšanu pārbaudi pēc katra no tiem, jāapmeklē 80 % teorētisko nodarbību

Valsts pārbaudījums, kurā notiek rezidenta teorētisko zināšanu pārbaude; rezidents komisijas klātbūtnē aizstāv savu zinātnisko, klīnisko vai lietišķo pētījumu, kas rakstveidā iepriekš ir iesniegts komisijai, kā arī iesniedz eksaminācijas komisijai apkopojumu par studiju laikā paveikto