Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Asociētā profesore

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2012 - 2016

Docente

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2011 - pašlaik

Virsārste ķīmijterapijā

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

2011 - pašlaik

Ķīmijterapijas dienas stacionāra nodaļas vadītāja (ārsts onkologs ķīmijterapeits)

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

2006 - 2012

Asistente

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

1990 - 2010

Ārsts onkologs ķīmijterapeits

Latvijas Onkoloģijas centrs, ķīmijterapijas nodaļa

Izglītība

2007 - 2009

LR Medicīnas doktors (Dr. Med.) (apliecība D Nr. 0057)

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte

1989 - 1991

Internatūra onkoloģijā

Rīgas Medicīnas institūts

1983 - 1989

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte

1972 - 1983

Vidējā izglītība

Rīgas 2. vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2009., 2011., 2014. - ESF Onkoloģijas ķīmijterapijas programma ārstu profesionālai izaugsmei;

2002. - Prakstiskā apmācība Vīnes Universitātes slimnīcā ķīmijterapijas nodaļā (Vīne, Austrija);

1999.-2000. - Stažēšanās Peter MacCallum Center Institute (Melburna, Austrālija);

1997. - Kvalifikācijas celšanas kursi ķīmijterapijā Karolinskas Universitātes slimnīcā (Stokholma, Zviedrija);

1992. - Kvalifikācijas celšanas kursi ķīmijterapijā Viskrievijas Onkoloģijas centrā (Maskava, Krievija);

 

Zinātniskās intereses un pētniecības darbības virzieni

 

Sertifikāts:

Sertifikāts onkologa ķīmijterapeita pamatspecialitātē Nr. A-65611 (derīgs līdz 29.03.2021.)

Zinātniskās intereses:

  • Neprecizētas izcelsmes metastātiski audzēji;
  • Krūts vēzis
  • Olnīcu vēzis​

Promocijas darbs "Neprecizētas izcelsmes metastātiski audzēji: klīniskā un morfoloģiskā diferenciāldiagnostika, ārstēšana un tās efektivitātes novērtēšana", darba vadītājs profesors Viesturs Boka.​

 

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​s Tālākizglītības fakultātes profesionālās studiju programmas "Rezidentūra medicīnā" onkologa ķīmijterapeita specialitātes studiju programma.

Eiropas Sociālā fonda mācību procesa projekts - Onkoloģijas ķīmijterapijas programma ārstu profesionālajai pilnveidei.

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​s Tālākizglītības fakultātes profesionālās studiju programmas "Rezidentūra medicīnā" onkologa ķīmijterapeita specialitātes studiju programma.​

 

Docētie studiju kursi

 

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostikas aktuālie jautājumi ​​

 

Onkoloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

Studentu pētnieciskie darbi: 4

Recenzētie:

Promocijas darbi: 6

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Eiropas Ķīmijterapijas biedrības Nacionālais pārstāvis

Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas vadītāja​

 

Publikācijas

 

Tēzes​​

 

Relationship between heart rate and health related quality of life. Results from SHIFT [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Ekman ...[et al.] ; on behalf of the SHIFT Investigators: M.A.Ozolina ...[et al.] // European Society of Cardiology (ESC) Congress 2011 (Paris, France, Aug.27-31, 2011) [Elektroniskais resurss]. - Paris, 2011. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2012.g. 3.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.escardio.org/congresses/esc-2011/congress-report…

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Jo ir vērts dzīvot! : krūts vēža profilakse / Rīgas Stradiņa universitāte. Onkoloģijas institūts. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. - 10 lpp. - Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanai", vienošanās nr. 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/070, ietvaros.

Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana un rehabilitācija [elektroniskais resurss] : vadlīnijas ārstiem / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.80, 10 lpp.

Atgādne būvdarbu veicējiem [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.66, 15 lpp.

Atgādne kokapstrādē nodarbinātajiem [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.67, 10 lpp.

Atgādne nodarbinātajiem, kuri pakļauti bioloģiskajiem riska faktoriem [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.26, 10 lpp.

Atgādne nodarbinātajiem, kuri veic darbu augstumā [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.23, 18 lpp.

Atgādne par drošu smagumu pārvietošanu [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.68, 13 lpp.

Atgādne par elektromagnētisko lauku [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.69, 7 lpp.

Atgādne pārtikas un dzērienu ražošanā nodarbinātajiem [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.70, 8 lpp.

Darba aizsardzības prasības autoservisos [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.30, 18 lpp.

Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.71, 14 lpp.

Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē [elektroniskais resurss] : vadlīnijas / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.81, 63 lpp.

Darba aizsardzības prasības papīra un papīra izstrādājumu ražošanā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanas nozarē [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.32, 10 lpp.

Darba aizsardzības prasības poligrāfijas nozarē [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.33, 10 lpp.

Darba aizsardzības prasības tekstilizstrādājumu ražošanā [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.36, 11 lpp.

Darba aizsardzības prasības tekstilrūpniecībā [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.35, 11 lpp.

Darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.72, 7 lpp.

Darba drošības un veselības aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajiem aģentiem darba vidē [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.25, 10 lpp.

Darba vides riska faktoru mērījumu veikšana [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.34, 10 lpp.

Darba vietas parametri (apgaismojums, mikroklimats u.c.) [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.82, 13 lpp.

Darbs ar datoru [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.73, 19 lpp.

Kontroljautājumu saraksts par darba aizsardzības jautājumiem un darba vides novērtēšanai [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.84, 4 lpp.

Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās jeb kāpēc darba vietās notiek nelaimes gadījumi ? [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.74, 13 lpp.

Obligātās veselības pārbaude [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.64, 20 lpp.

Par aizsardzību pret troksni izklaides industrijā [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.75, 11 lpp.

Par darba aizsardzības jautājumiem, uzsākot darba gaitas [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.76, 15 lpp.

Par darba vides iekšējo uzraudzību [elektroniskais resurss] : vadlīnijas / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.83, 12 lpp.

Par smagumu celšanu un pārvietošanu [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.77, 10 lpp.

Par strādājošo aizsardzību pret riskiem sprādzienbīstamā vidē [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.79, 14 lpp.

Pieci soli darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos [elektroniskais resurss] : informatīvi skaidrojošais materiāls / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.65, 10 lpp.

Rīcība ārkārtas situācijās [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.37, 11 lpp.

Sekas, kas var rasties, ja nodarbinātais neievēro darba aizsardzības prasības [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.78, 9 lpp.

Stress darbā jeb psihoemocionālie darba vides riska faktori [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.24, 10 lpp.

Справочник по безопасности и здоровью на рабочем месте [elektroniskais resurss] / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga, 2011. - Nr.6, 34 lpp.

Atgādne ceļu būvē nodarbinātajiem / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.3, 16 lpp.

Darba aizsardzības ekonomiskie aspekti. Vai darba aizsardzība var būt ekonomiski izdevīga? / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.5, 16 lpp.

Darba aizsardzības prasības ceļu būvē / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.2, 16 lpp.

Individuālās aizsardzības līdzekļu pareizas izvēles principi / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.16, 24 lpp.

Kas ir akūtas arodslimības un to agrīnas diagnostikas un reģistrācijas nepieciešamība / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.19, 16 lpp.

Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un reģistrācijas kārtība / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.1, 24 lpp.

Tava rokasgrāmata drošībai un veselībai darbā ! / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.6, 16 lpp.

Zini, ar ko strādā ! : jaunās prasības ķīmisko vielu marķēšanai / RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. - Rīga: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 2010. - Nr.13, 24 lpp.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

TAHI-NON : certificate of registration N 1 130 499 : [international trademark] / the holder: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Registration date: 12.07.2012 (The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva).

TAHI-NON : M 64 917 : preču zīmes reģistrācijas apliecība / īpašnieks: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Pieteikts: 24.02.2012 ; reģistrēts: 20.06.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.6 (2012), 912.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja