Pārlekt uz galveno saturu
Struktūrvienība vai projekts
Pieteikšanās līdz
Darba alga (bruto)
līdz 22,25 EUR/h (bruto)
Vietu skaits
2

Mēs piedāvājam

RSU Bioinformātikas laboratorija aicina pievienoties savai komandai vairākus talantīgus un motivētus Postdoktorantus / Postdoktorantūras līmeņa Viespētniekus, darbam 2 ES Vienotās Programmas – Neirodeģeneratīvo Slimību Pētniecība (angl. Neurodegenerative Disease Research; JPND) finansētos projektos Hipotalamiskie mehānismi, kas saistīti ar augstas kaloritātes intervenci ALS gadījumā” (angl. “Hypothalamic mechanisms of High-Calorie intervention in ALS”; HiCALS, No. 7-3-2. N-1873; koordinators: ārpuspl. prof. Dr. F. Roselli, Neirobioloģijas Depart., Ulmas Universitāte, Vācija) un „Multi-dimensionāla mehānistiska trans-spinālās līdzstrāvas stimulācijas izpēte motoro neironu slimībā (angl.Multidimensional mechanistic investigations of trans spinal direct current stimulation in motor neuron disease”; DC4MND, No. 7-3-2.N-1876; koordinators: assist. prof. M. Bączyk, Neirobioloģijas Depart., Poznaņas Universitāte, Polija).

 

Darba vietas adrese: Rīga, Latvija (iespējams arī darbs attālināti)

Darba laika veids: 15-40 stundas nedēļā

Darba veids: Darba līgums uz noteiktu laiku līdz 30 mēnešiem

 

Ko mēs sagaidām

 • Kandidātam jābūt ieguvušam doktora grādu bioinformātikā, (bio)-statistikā, (skaitļošanas) bioloģijā, datorzinātnēs, matemātikā vai citā līdzvērtīgā nozarē;
 • Pamatzināšanas molekulārajā bioloģijā un "omikas" tehnoloģijās, īpaši transkriptoma (tsk. vienas šūnas) RNA-seq un metaboloma profilēšanā;
 • Iepriekšēja pieredze ar multi-omikas (īpaši, transkriptoma/RNA-seq un metaboloma) datu analīzi un integrāciju ar klīniskajiem datiem (ieskaitot medicīniskos attēlus) nav obligāta, bet būtu ļoti vēlama;
 • Labs pabeigto kursu, iepriekšējo pētījumu rezultātu un publikāciju saraksts, kā redzams CV;
 • Datorprogrammēšanas prasmes (bash, R un Python/Perl/Julia vai Java) ir obligātas;
 • Pieredze ar Linux OS, augstas veiktspējas skaitļošanu (HPC), mākoņserveru platformām (AWS, DNAnexus);
 • Teicamas rakstiskās un mutiskās angļu valodas zināšanas;
 • Komandas spēlētāju, kurš arī ļoti labi spējīgs strādāt patstāvīgi, ar spēcīgām analītiskām problēmu risināšanas prasmēm (trial and error) un starpnozaru (out-of-the-box) domāšanu;
 • Spējīgs uzņemties iniciatīvu un piemīt spēcīgas organizatoriskās spējas.

 

Darba ikdiena

 • Dažādu omikas datu (īpaši transkriptoma/RNA-seq un metaboloma) bioinformatikas datu analīze un integrācija ar klīnisko informāciju (ieskaitot medicīniskās attēlus);
 • Iesaiste datu apstrādes infrastruktūras veidošanā un uzturēšanā
 • Dalība projektu konsorciju un RSU Bioinformatikas laboratorijas zinātniskajās diskusijās
 • Zinātnisko projektu pieteikumu un publikāciju gatavošana

 

Kā pieteikties

Lūgums iesniegt šādus dokumentus (apvienotus vienā pdf dokumentā) uz cvatrsu[pnkts]lv. un baiba[pnkts]vilneatrsu[pnkts]lv:

- CV (detalizēts)

- Motivācijas vēstule, kurā īsi izklāstīta jūsu pagātnes pētniecības pieredze un nākotnes vīzijas

- Izglītības dokumentu kopijas

- Vismaz divu potenciālo rekomendētāju vārds un kontaktinformācija

*Piesakoties konkursam uz vakanto amata vietu, pretendents piekrīt savā pieteikumā (tai skaitā CV) norādīto datu apstrādei, kas vērsta uz RSU personāla atlases procesa nodrošināšanu, kā arī datu uzglabāšanai 4 mēnešus pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā