Pārlekt uz galveno saturu

Galvenie temati

 • Latvijas iedzīvotāju psiholoģiskais raksturojums un uzvedība Covid-19 pandēmijas laikā
 • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām
 • Psiholoģiskā izpēte un novērtēšana profesionālajā darbībā
 • Veselības uzvedība, pašpalīdzība un rekreācija
 • Profesionālā identitāte un profesionālā darbība, digitalizācija profesionālajā dzīvē
 • Mūsdienu pētniecības metodoloģijas aktualitātes

Programma

Programma lejupielādei

21.04.

Simpozijs, darbs sekcijās, meistarklases, diskusiju grupa

Konferences atklāšana un simpozijs

 • Muzikāls priekšnesums Konferences atklāšanas uzrunas
 • Rīgas Stradiņa universitātes rektors prof. Aigars Pētersons
 • Veselības ministrs Daniels Pavļuts
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne prof. Inga Millere
 • Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja prof. Kristīne Mārtinsone

Simpozijs

 • Komunikācija par vakcināciju: informētības pašnovērtējums un rīcība
  Sergejs Kruks
 • Covid-19 pandēmijas ietekme uz Latvijas iedzīvotāju un mājsaimniecību ienākumu līmeni un struktūru
  Inna Dovladbekova, Anželika Berķe-Berga
 • Sociālo faktoru saistība ar vakcinēšanās nodomu
  Ritma Rungule, Silva Seņkāne
 • Sakarību starp sabiedrisko aktivitāti, atvērtību pārmaiņām un sabiedrisko domu par politiķu darbību Latvijā detalizēta analīze
  Diāna Kalniņa, Silva Seņkāne
 • Vakcinācijas nodomu prognozējošie faktori pieaugušajiem Latvijā veselības pārliecības modeļa ietvaros COVID-19 pandēmijas laikā
  Sandra Feldmane, Kristīne Mārtinsone, Viktorija Perepjolkina
 • COVID-19 vakcinēšanās uzvedību prognozējošie faktori
  Sanita Šuriņa, Kristīne Mārtinsone, Viktorija Perepjolkina
 • Eiropas iedzīvotāju nevēlēšanos vakcinēties pret Covid-19 prognozējošie sociālie un psiholoģiskie faktori: sistemātiskais pārskats
  Gatis Upesleja, Viktorija Perepjolkina
 • Latvijas iedzīvotāju Covid-19 vakcinēšanās uzvedības nodomu prognozējošie faktori Pārdomātās rīcības teorijas ietvaros
  Aleksandra Poļetajeva, Sanita Šuriņa
 • Uztverto saslimšanas draudu novērtējuma, ticības COVID-19 izcelsmes sazvērestības teorijām un valdības rīcības novērtējuma ietekme uz preventīvo veselības uzvedību COVID-19 pandēmijas laikā
  Valentīna Krūmiņa, Kristīne Mārtinsone, Viktorija Perepjolkina

Ieraksts

Pauzes meistarklase Veselīgs uzturs
Kopīga pusdienu gatavošana pēc iepriekš izsludinātas receptes
Vadītāja: lekt. Lolita Vija Neimane

Receptes

Ieraksts

Profesionālā identitāte un
profesionālā darbība

Darbs ar klientiem vai pacientiem un
viņu tuviniekiem

Psiholoģiskās izvērtēšanas
instrumenti un metodes

Ieraksts

Ieraksts

Pievienoties Zoom

 • Sabalansētas prasmju vērtēšanas pieredze un prakse veselības zinātnēs
  Aira Aija Krūmiņa
 • Supervīzija kā caurviju prasmju (komunikācija, laika plānošana, stresa tolerance, emociju kontrolēšana) pilnveidošanas forma bāriņtiesu darbiniekiem
  Laila Poriete, Sanita Šuriņa
 • Psihologa loma rehabilitācijā
  Aelita Vagale
 • Terapeitisko aliansi veidojošās komponentes un ietekmējošie faktori mākslu terapijā
  Alvīne Milere, Kristīne Mārtinsone
 • Normatīvajos aktos noteiktās prasības mākslas terapeitiem darbā ar bērnu klientu/pacientu grupu un bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana mākslas terapeitu praksē dažādās darba vidēs
  L. Kupča, Kristīne Mārtinsone.
 • Mākslas terapeita intervenču mērķi un funkcijas
  Ilze Upīte, Elīna Akmane

 

 

 • Jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem pieredze drāmas terapijas tiešsaistes grupu sesijās
  Ilze Skuja, Anita Pipere
 • Slimnieku ar hroniskām muskuloskeletālām sāpēm dzīvesspēka veidošanās un uzturēšana. Kvalitatīva pētījuma metodoloģiskie risinājumi
  Elīna Zelčāne, Anita Pipere
 • Vecāku, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām apzinātībā balstītas deju un kustību terapijas procesa pieredze un novērtējums
  Olga Gluza, Indra Majore-Dūšele
 • Apzinātībā balstītas deju un kustību terapijas intervences hronisku sāpju pacientiem adaptācija vizuāli plastiskās mākslas terapijā
  Katrīna Moorlata, Agnese Pastare, Sanita Vanaga, Elīna Akmane, Indra Majore-Dūšele
 • Fototerapijas metode Narkoloģiskās rehabilitācijas programmā
  Inga Bitēna
 • Skaņu radīšanas refleksija pacientiem ar trauksmes un depresijas traucējumiem: pētījuma process
  Ineta Heinsberga, Valdis Bernhofs
 • Metodes "3D emociju kompozīcija" adaptācija un digitāla rīka izstrāde supervīzijai
  Marta Fjodorova, Laura Millere, Inese Paiča
 • Mākslā balstīti digitāli uzdevumi emociju regulācijas prasmju pilnveidei: pilotpētījuma rezultāti
  Maruta Linuža, Inga Iejava, Inese Paiča
 • Latvijas Klīniskā personības testa adaptācija krievu valodā un testa pielietojums dažādām pacientu grupām
  Jeļena Koļesņikova, Viktorija Perepjolkina
 • Kognitīvās fleksibilitātes skalas adaptētās versijas drošuma rādītāji
  Linda Madara Urtāne, Kristīne Šneidere
 • Tumšās triādes adaptācijas otrais posms
  Jekaterina Kuharenoka, Inese Jokste
 • Perfekcionisma un tumšās triādes saistības
  Inese Jokste, Jeļena Koļesņikova
 • Latvijas klīniskā personības testa krievu versijas sociāli vēlamo atbilžu sniegšanas skalas
  Līga Bokiša, Jeļena Koļesņikova
 • Slimības noliegšanas aptaujas adaptācija
  Gunita Skaldere-Darmudasa, Velga Sudraba
 • Psiholoģijas testu reģistrs
  Valentīna Krūmiņa
 • Multidimensionālā sociālā kapitāla novērtēšanas skalas konverģentās pamatotības pārbaude ar anomijas skalām
  Evita Grate, Sanita Šuriņa
 • Šternberga darba atmiņas testa izstrāde: pilotpētījums
  Kristīne Šneidere, Ainārs Stepens, Sara Mondini

Pauzes meistarklase BODYART Energetic
Holistisks funkcionālais treniņš ar mugurkaula un locītavu mobizācijas fokusu un elpošanas vingrinājumiem
Vadītāja: Anita Rezevska

Skatīties

Digitalizācija profesionālajā dzīvē

Veselības uzvedība. Pašpalīdzība. Rekreācija

Mūsdienu pētniecības aktualitātes

IerakstsIerakstsIeraksts
 • Es / Cilvēks digitālā laikmetā
  Valērijs Dombrovskis
 • Mākslas terapeita profesionālās identitātes pārmaiņas digitalizācijas ietekmē: literatūras pārskats
  Alīna Anna Pitkeviča, Elīna Akmane
 • Attālinātās psiholoģiskās palīdzības un konsultēšanas aktualitāte, pārmaiņu laikā (COVID-19 pandēmijas ietekmē)vInguna Rubene, Zane Gulbe
 • Tiešsaistes darba faktori mūzikas terapijā
  Līva Vīgante, Sanita Šuriņa
 • Digitālās kompetences nozīmīguma un īstenojamības pašnovērtējums supervizoriem
  Tatjana Bergmane, Elīna Liepiņa, Kristīne Mārtinsone
 • Digitālās kompetences nozīmīguma un īstenojamības pašnovērtējums psihologiem un mākslas terapeitiem. Pirmie rezultāti
  Solvita Krūklīte, Liene Muciņa-Sima, Elīna Akmane
 • Kortikālo reģionu saistība ar kognitīvajiem procesiem un kognitīvajām rezervēm
  Kristīne Šneidere, Ainārs Stepens, Sara Mondini
 • Kā vairāk kustēties mazkustīga dzīvesveida apstākļos: veselības uzvedības modeļi un pārmaiņu tehnikas
  Signe Tomsone
 • Pašpalīdzības stratēģijas kā psiholoģiskās noturības un apmierinātības ar dzīvi prognostiskie faktori
  Aija Ozola, Kristīne Mārtinsone
 • Supervizoru pašpalīdzības stratēģijas Covid-19 pandēmijas laikā
  Dace Lāce, Kristīne Mārtinsone
 • Pedagogu pašpalīdzības stratēģijas un supervīzija kā pašpalīdzības aktivitāte pedagogiem Covid-19 pandēmijas laikā
  Elīna Liepiņa, Kristīne Mārtinsone
 • Psihosociāla mūzikā balstīta tīmekļa intervence pašpalīdzības rosināšanai mūzikas terapijā
  Aija Ozola, Zane Roslova, Ariadna Kostina, Inga Marte Līce, Jana Duhovska
 • Prospektīvās atmiņas saistība ar vientulības izjūtu
  Liene Pujāte, Kristīne Šneidere
 • Dispozicionālās pateicības iezīmes saistība ar pašuztverto stresu Latvijas augstākās izglītības iestāžu studējošo vidū
  Anna Elīza Zāģere, Zane Gulbe
 • Metamodernisms: meklējam jaunu sociālo zinātņu paradigmu?
  Anita Pipere
 • Akadēmiskais godīgums no universitātes līdz dzīvei: kāpēc un kā…
  Nora Jansone-Ratinika
 • Tehnoloģiju bagātinātas mācīšanās un mācīšanas pieturpunkti
  Nora Jansone-Ratinika
 • COVID-19 preventīvas veselības uzvedības mērījumu izstrāde
  Katrīna Kazaka, Kristīne Mārtinsone, Valentīna Krūmiņa, Viktorija Perepjolkina, Elmārs Rancāns
 • Pētījumu ietekmes mērīšana: ierobežojumi un iespējas
  Inga Znotiņa

Pauzes meistarklase Meditācija
Meditācija kustībā, rūpējoties par ķermeni un atpūtinot prātu
Vadītāja: lekt. Indra Majore-Dūšele

 

Meistarklases

Laika plānošana. Vai nepieciešams izdarīt visu?
Vadītāja: Gundega Kukle

Ieraksts

Komunikācija un tīklošanās pētījuma sagatavošanas un rezultātu izplatīšanas procesā
Vadītāja: Daiga Katrīna Bitēna

Ieraksts

Supervīzija veselības aprūpes vidē – profesionāļu diskusija
Vadītāja: asist. Aelita Vagale

 

22.04.

Viesu referāti

Atklāšana, plenārsēde, viesu referāti

Meditācija mg. theol., PhD kandidāta Induļa Paiča vadībā

Ieraksts

Травма и кризис в опыте бытия человеком: экзистенциальный взгляд на войну в Украине 2022
Kанд. психол. наук Юрий Живоглядов (Ukraina)

Introduction of Mentalization based treatment for personality disorders
Prof. Svenja Taubner (Vācija)

Group Supervision of Medical Students in Practice: a Promising Beginning at the Lithuanian University of Health Sciences
Asoc. prof. Rūta Butkevičiene (Lietuva)

LIM (Liquid Interactions Model) as interactive and integrative model for psychological health and well-being
MD Alex Gesse (Portugāle)

A Telephone Within, Conversing with Various Parts of the Psyche. Therapy of Writing
MD Julia Robinson (Lielbritānija)

Spirituality in the arts therapies
Prof. Johannes Junker (Vācija)

From therapeutic factors to mechanisms of change in the creative arts therapies: A discussion of findings from a scoping review
Asoc. prof. Nisha Sajnani (ASV)

Video: Nature Based Therapy – bringing nature based interventions into therapeutic practice
MD Kit Kline (Austrālija)

Skatīties

Meistarklase BODYART Medical & Recovery
Holistisks funkcionālais treniņš ar ārstnieciskiem un elpošanas vingrinājumiem, tostarp 3D un gurnu kustību vingrinājumiem
Vadītāja: Anita Rezevska

Skatīties

Meistarklase BODYART Stretch
Elpošanas un kustību vingrinājumi mugurai, kaklam un plecu joslai
Vadītāja: Anita Rezevska

Skatīties

23.04.

Viesu referāti un darbsemināri

Atklāšana, plenārsēde

 • Meditācija mg. theol., PhD kandidāta Induļa Paiča vadībā
 • Self-compassion – a helpful approach in treating chronic diseases?
  Prof. Christian Stierle (Vācija)
 • On the edge of the playspace: trauma centered developmental transformations for survivors of territorial aggression
  MD Marc Willemsen (Nīderlande)

Ieraksts

Pauzes meistarklase Vispārīgā vingrošana (latviešu val.)
Vadītāja: Rudīte Skroderēna

Skatīties

Darbsemināri

Помощь экзистенциального психолога в проживании травмы
Kанд. психол. наук Юрий Живоглядов (Ukraina)
Ieraksts
Therapy of Writing
MD Julia Robinson (Lielbritānija)
Ieraksts
Kā palīdzēt sev un citiem nenoteiktības laikā?
Dr. psych. Jeļena Harlamova (Latvija)
Ieraksts
What is the meaning of spirituality in my work with my patients – do I have to have answers to this topic?
Prof. Johannes Junker (Vācija)
Ieraksts
FTHub Method for Forest Therapy Interventions
MD Alex Gesse (Portugāle)
Ieraksts
Coping with challenges through recreation activities
Izglītības zinātnes doktorante Dovilė Lisauskienė (Lietuva)
 

Pauzes meistarklase Pilates (30 min. videoieraksts latviešu val.)
Vadītāja: Rudīte Skroderēna

Skatīties

Konferences darba valodas: latviešu, angļu.

Konferencē aicināti piedalīties studējošie, psihologi, veselības aprūpes speciālisti, supervizori, kā arī ikviens palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvis. 

Dalība konferencē ir bez maksas.

 • Konferences referentiem tiks piešķirts sertifikāts par uzstāšanos ar zinātnisku darbu.
 • Konferences apmeklētājiem tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti: 12 punktu par katru dienu un 4 ak. st. par katru meistarklasi.

Kontaktinformācija

E-pasts: conference[pnkts]hepiaatrsu[pnkts]lv

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes
Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Atbalstītājs

rlb_bez_uzraksta.png