Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Psiholoģija
Darbiniekiem
COVID-19

Lai sekmētu jaunā koronovīrusa ierobežošanu un lai izstrādātu rekomendācijas nepieciešamiem pasākumiem veselības saglabāšanai un veselību veicinošas uzvedības attīstīšanai, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras un Psiholoģijas laboratorijas pētnieki aicina iedzīvotājus piedalīties starptautiskā pētījumā. Tā mērķis ir noskaidrot cilvēku uzvedības pārmaiņas kopš SARS-CoV-2 vīrusa uzliesmojuma, uzvedības izmaiņu motivāciju, kā arī noskaidrot priekšstatus par COVID-19 slimības attīstību.

Jelena_Kolesnikova.JPG

Pandēmijas kontekstā svarīgi iegūt atbildes uz diviem jautājumiem: kādi ir cilvēku uzskati par to, cik lielā mērā jaunais koronovīruss apdraud viņus personīgi, un kā kopš vīrusa uzliesmojuma ir mainījusies viņu uzvedība un kāda ir bijusi šādas uzvedības maiņas motivācija.

Jeļena Koļesņikova, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docente

Starptautisko pētījumu EUCLID izstrādāja Vācijas Konstances Universitātes pētnieki un tajā aicināti iesaistīties arī kolēģi no citām valstīm. Iegūtie dati palīdzēs veidot cilvēka uzvedības psiholoģisko pamatojumu ne tikai SARS-CoV-2, bet arī citu vīrusu apkarošanai un iesaistīto speciālistu starpdisciplinārai sadarbībai. Iegūtie dati nodrošinās uz pierādījumiem balstītu pieeju sabiedrības informēšanai un izglītošanai, motivēšanai, pašefektivitātes, pašregulācijas, fiziskās un psihiskās veselības sekmēšanai.  

Pētījumā aicināti piedalīties visi Latvijas pilngadīgie iedzīvotāji.

Pētījuma anketaAptaujā iekļauti jautājumi par pārmaiņām uzvedībā kopš vīrusa uzliesmojuma, aizsardzības motivāciju, kā arī priekšstatiem un uzskatiem par turpmāko attīstību slimības uzliesmojuma kontekstā. Aptaujas aizpildīšanai nepieciešamais laiks ir apmēram 10 minūšu; tā ir anonīma un konfidenciāla, pētījuma dati netiek izpausti trešajām personām un tiek izmantoti tikai pētījuma mērķiem. Pētījums ilgs vēl apmēram trīs mēnešus.