Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem
Skolēniem
Uzņemšana
Sociālais darbs

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) absolvente Linda Demitere ir sociālā darbiniece, kuras darbs saistīts ar audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm. Jūlijā būs divi gadi, kopš viņa strādā Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā AIRI vecākiem.

linda_demitere05.jpg

"Strādāju ar ģimenēm, kurās uzņemti bērni no ārpusģimenes aprūpes institūcijām. Iepriekš vairākus gadus biju sociālā darbiniece Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā Ziemeļi," par savu darba pieredzi stāsta Linda, kura uzskata, ka sociālais darbs ir epmātiska profesija, kas sniedz atbalstu un rūpes tiem, kuri ir nonākuši grūtībās.

"Jau pamatskolas beigās es zināju, ka studēšu RSU, jo mani vienmēr šī augstskola ir saistījusi. Bija tikai jāizvēlas profesija, kurā strādāt. Tā kā man patīk palīdzēt cilvēkiem un sniegt atbalstu, sapratu, ka sociālā darbinieka profesija būs īstā, lai varētu savas vēlmes īstenot,” par to, kāpēc izvēlējusies studēt RSU bakalaura studiju programmā Sociālais darbs, atklāj Linda.

Sociālā darba stūrakmeņi – pacietība un empātija

Viņa uzskata, ka labs sociālais darbinieks noteikti nevar iztikt bez divām rakstura īpašībām: pacietības un empātijas jeb spējas iejusties citu cilvēku emocionālajā stāvoklī, izjust to pašu pārdzīvojumu, ko izjūt otrs:

"Noteikti jābūt pacietīgam, jo ne vienmēr klients ir gatavs sadarboties, un empātiskam, lai varētu izprast klientu vajadzības un vēlmes."

Vēl tiem jauniešiem, kuri izvēlēsies sociālā darbinieka profesiju, noteikti jābūt stiprai vēlmei palīdzēt cilvēkiem, jo tad, ja motivācija būs tikai alga, tiks piedzīvota vilšanās. "Atalgojums šajā profesijā," kā atklāti saka Linda, "nav tas lielākais."

Sociālais darbinieks motivē un palīdz problēmas risināt pašam

Linda stāsta, ka bieži vien viņas klienti domā, ka sociālais darbinieks visu atrisinās viņu vietā. "Tā nav! Es varu tikai sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzību, paskaidrojot, kur jādodas, lai klients pats varētu atrisināt radušās grūtības. Jo tikai tā varam viņiem iemācīt, kā risināt savas sadzīves un dzīves krīzes situācijas un tikt pāri grūtībām.

Atrisinot visu klienta vietā, es liedzu viņam iespēju iemācīsies problēmas risināt patstāvīgi."

Vislielāko gandarījumu Lindai darbā sniedz tas, ka var sniegt atbalstu tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams, un redzēt, ka bērniem tiek dota iespēja augt ģimeniskā vidē.

Vēl daži fakti par Lindu Demiteri

  • Vecums: 27 gadi
  • Sociālā darbiniece darbam ar audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm
  • 2017. pabeigusi bakalaura studiju programmu Sociālais darbs, iegūstot profesionālā bakalaura grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
  • Kopš 2019. gada strādā Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ārpusģimenes atbalsta centrā AIRI vecākiem
  • Vaļasprieki: "Brīvajā laikā braucu ar velosipēdu, vasarās piedalos velomaratonos. Patīk atpūta pie dabas," stāsta Linda
Pieteikšanās pamatstudijām RSU ir no 2021. gada 1. jūnija līdz 12. jūlijam.