Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijāmTurpinās papilduzņemšana līdz 1.septembrim
Elektronisko pieteikumu apstiprināšanaNo 2.08.2023. līdz 1.09.2023.
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzētiIndividuāli norādītā laikā
Rezultātu paziņošanaIndividuāli
Studiju līgumu slēgšanaIndividuāli vienojoties
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)Līgumu parasktīšanas dienā
Semestra sākums28. augustā

Pieteikties studijām
(Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox)

Uzņemšana turpinās šādās studiju programmās:

Dokumenti

Iesniedzot pieteikumu, jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • vidējās izglītības dokumenti (atestāts, sekmju izraksts – abas puses līdz mācību iestādes zīmogam);
  • CE sertifikāti;
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā Maksājumi. Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
  • ja izglītību esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.
RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu no 2023. gada 2. līdz 11. augustam izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un studiju līguma slēgšanu (ja būsi izturējis uzņemšanas konkursu).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tie ir paredzēti, notiks individuāli norādītā laikā.

Rezultāti un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli.

Studiju līgumu slēgšana notiks, individuāli vienojoties.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 2023. gada 14. augustam.

Pieraksties RSU jaunumiem!