Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijāmNo 5. jūnija (informācija tiks precizēta)
Elektronisko pieteikumu apstiprināšanaNo jūlija (informācija tiks precizēta)
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzētiInformācija tiks precizēta
Rezultātu paziņošanaInformācija tiks precizēta
Studiju līgumu slēgšanainformācija tiks precizēta
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)Informācija tiks precizēta
Semestra sākums28.augusts

Pieteikties studijām
(Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox)

Iesniegt pieteikumu studijām iespējams šādā studiju programmā:

Tiesību zinātne (nepilna laika akadēmiska bakalaura studiju programma, studiju ilgums 3,5 gadi)

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no 2022. gada 5. decembra līdz 2023. gada 19. janvārim plkst. 17.00.

Iesniedzot pieteikumu, tev jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • vidējās izglītības dokumenti (atestāts, sekmju izraksts – abas puses līdz mācību iestādes zīmogam);
  • CE sertifikāti;
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā Maksājumi. Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
  • ja izglītību esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.

 

RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā no 2022. gada 5. decembra līdz 2023. gada 19. janvārim izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līguma slēgšanu (ja būsi izturējis uzņemšanas konkursu).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tie paredzēti, notiks 2023. gada 23. janvārī (iestājpārbaudījumi tiek organizēti saskaņā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem pasākumiem).

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti vietnē http://uznemsana.rsu.lv 2023. gada 25. janvārī no plkst. 13.00.

Studiju līgumu slēgšana notiks 2023. gada 26. janvārī.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 2023. gada 31. janvārim.

 

Pieraksties RSU jaunumiem!