Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Sociālā labklājība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
Vietu skaits:
8 budžeta
12 maksas
1 450,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas norisinās mūsdienīgā un labiekārtotā universitātes vidē un sniedz iespēju skaidri un saprotami uztvert mācību saturu, kā arī apgūt mācību vielu patstāvīgi.

 • Apgūsi humanitāro un sociālo zinību disciplīnas, kas attīsta kritiski radošās domāšanas prasmes, nodrošina izpratni par cilvēka psihosociālo attīstību, starppersonu attiecībām, sociālām sistēmām, ekonomiskās, sociālās un kultūras vides ietekmi uz cilvēka psihosociālo funkcionēšanu, dzīves kvalitāti, vajadzībām un resursiem.
 • Mācīsies medicīnas disciplīnas – cilvēka anatomiju, fizioloģiju, iekšķīgās slimības, balsta un kustību aparāta slimības, psihiatriju un narkoloģiju, funkcionālo spēju novērtēšanu, farmakoloģijas pamatus, psihosomatisko medicīnu un psihoterapiju. Šīs teorētiskās zināšanas veicina izpratni par cilvēka organisma veselību un tās ietekmi uz cilvēka dzīves darbībām un sociālo funkcionēšanu.
 • Studēsi pecialitātes priekšmetus – sociālā darba organizāciju pašvaldībās, sociālā darba teorijas un metodes, sociālo darbu ar ģimeni un grupām, sociālo pedagoģiju, sarunu vadīšanas un terapeitisko attiecību veidošanas prasmes, sociālā darba pārraudzību un sabiedriskās attiecības, klīnisko sociālo darbu ar bērniem, pieaugušajiem un pacientiem ar infekcijas slimībām.

Studiju metodes

Programmas apguvei tiek izmantotas dažādas aktīvas mācību formas: lekcijas, semināri, praktikumi, meistarklases u. c. Studējošajiem tiek nodrošināta daudzpusīga mācību prakse veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu institūcijās ar dažādām klientu grupām. Mācību procesā nozīmīga loma ir studentu patstāvīgajām studijām un pētniecībai.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
LUSDK_051Attīstības psiholoģijaLabklājības un sociālā darba katedraIlvija Razgale2 / 3
LUSDK_073Bakalaura darbsLabklājības un sociālā darba katedra8 / 12
LUSDK_095Bērnu un ģimenes tiesības, un sociālās garantijasLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
REK_151Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspektiRehabilitācijas katedraDaina Šmite2 / 3
LUSDK_117CilvēktiesībasLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
LUSDK_003Darba tiesībasLabklājības un sociālā darba katedraJānis Moors1 / 1.5
LUSDK_014Darba vides ergonomikaLabklājības un sociālā darba katedraŽenija Roja1 / 1.5
LUSDK_034ĒtikaLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers1 / 1.5
LUSDK_035FilozofijaLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka1 / 1.5
REK_075Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
LUSDK_160Gerontoloģiskais sociālais darbsLabklājības un sociālā darba katedraAnita Ābele3 / 4.5
LUSDK_182Ģimenes politikaLabklājības un sociālā darba katedraIlze Trapenciere2 / 3
SVUEK_080Grāmatvedība un finanšu uzskaiteSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Kokarēviča1 / 1.5
MDAK_283Iekšķīgo slimību pamatiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraSkaidrīte Šapovala2 / 3
LUSDK_044Ielu sociālais darbsLabklājības un sociālā darba katedraAnete Kārkliņa2 / 3
LUSDK_134Ievads specialitātē un sociālā darba pamatiLabklājības un sociālā darba katedraMarika Lotko2 / 3
FK_033Informātika un statistikaFizikas katedraOskars Rasnačs2 / 3
MDAK_233Klienta veselības izvērtēšana un pirmā palīdzībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraAnna Ribakova2 / 3
IUDK_007Klīniskais sociālais darbs ar infekciju slimību pacientiem-klientiem ar īpašām medicīniskām problēmāmInfektoloģijas un dermatoloģijas katedraLudmila Vīksna2 / 3
LUSDK_048Kreatīvās metodes sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraIlvija Razgale2 / 3
LUSDK_162Krīzes intervenceLabklājības un sociālā darba katedraIlvija Razgale2 / 3
LUSDK_052Kultūru un reliģiju dažādībaLabklājības un sociālā darba katedraIngrīda Bolgzda2 / 3
LUSDK_178Kursa darbs: cilvēks sociālā vidēLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe2 / 3
LUSDK_179Kursa darbs: sociālā darba mērķa grupu sociālās problēmasLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe2 / 3
LUSDK_138Lietišķā socioloģija: kvantitatīvās un kvalitatīvās metodesLabklājības un sociālā darba katedraAnete Kārkliņa2 / 3
LUSDK_106Lietvedība un lietišķā saraksteLabklājības un sociālā darba katedraAnete Kārkliņa1 / 1.5
LUSDK_065Paliatīvā aprūpeLabklājības un sociālā darba katedraAina Briede2 / 3
LUSDK_066Pašaizsardzības metodes sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraAnete Kārkliņa2 / 3
VPUPK_088PedagoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
LUSDK_157Pediatrijas pamati un klīniskais sociālais darbs ar bērniemLabklājības un sociālā darba katedraAina Briede2 / 3
LUSDK_133Pētniecības metodoloģija un loģikaLabklājības un sociālā darba katedraAivars Stankevičs2 / 3
LUSDK_092Pētnieciskais projekts un prakseLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe6 / 9
LUSDK_069Pirmsdiploma prakseLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe4 / 6
LUSDK_071Prakse: sociālais darbs pašvaldību sistēmāLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe4 / 6
FLK_020Praktiskā farmakoloģijaFarmakoloģijas katedraLīga Henke2 / 3
LUSDK_074Profesionālā komunikācijaLabklājības un sociālā darba katedraVilma Selecka1 / 1.5
LUSDK_076Profesionālās izdegšanas prevence sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraIlze Dreifelde2 / 3
LUSDK_078Projektu izstrāde un vadīšanaLabklājības un sociālā darba katedraMārtiņš Menniks1 / 1.5
PUNK_019Psihiatrija un narkoloģijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraMāris Taube4 / 6
LUSDK_079Psiholoģijas pamatiLabklājības un sociālā darba katedraInese Sūniņa2 / 0
LUSDK_081Psihosociālā rehabilitācijaLabklājības un sociālā darba katedraSilva Rupaine1 / 1.5
MDAK_284Psihosomatiskie traucējumi un psihoterapijas pamatiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
LUSDK_187Publiskā saskarsme un valsts komunikācijaLabklājības un sociālā darba katedraAivars Stankevičs2 / 3
SVUEK_083Sabiedrības veselībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraIeva Strēle2 / 3
LUSDK_086Sarunas vadīšanas un terapeitisko attiecību veidošanas prasmesLabklājības un sociālā darba katedraIlze Dreifelde2 / 3
LUSDK_100Sociālā darba organizācija pašvaldībāsLabklājības un sociālā darba katedraMārtiņš Moors2 / 3
LUSDK_102Sociālā darba prakse ar bērniem klīniskā vidēLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe4 / 6
LUSDK_189Sociālā darba prakse ar cilvēkiem ar atkarībām vai citām sociālajām grupāmLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe4 / 6
LUSDK_174Sociālā darba prakse ar cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiemLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe4 / 6
LUSDK_104Sociālā darba prakse ar pieaugušajiem vai veciem cilvēkiem klīniskā vidēLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe4 / 6
LUSDK_190Sociālā darba prakse ilgstošas sociālās aprūpes institūcijāLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe4 / 6
LUSDK_132Sociālā darba prakse pašvaldībāLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe4 / 6
VC_056Sociālā darba teminoloģija krievu valodāValodu centrsSvetlana Muhejeva2 / 3
LUSDK_105Sociālā darba teorijas un metodesLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka4 / 6
LUSDK_111Sociālā komunikācijaLabklājības un sociālā darba katedraĀrija Baltiņa2 / 0
LUSDK_113Sociālā likumdošanaLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
LUSDK_115Sociālā pedagoģijaLabklājības un sociālā darba katedraIlvija Razgale2 / 3
LUSDK_116Sociālā politikaLabklājības un sociālā darba katedraMārtiņš Moors2 / 3
LUSDK_118Sociālā psiholoģijaLabklājības un sociālā darba katedraIlze Trapenciere2 / 0
LUSDK_087Sociālais darbsLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
LUSDK_089Sociālais darbs ar adaptīvām un atbalsta grupāmLabklājības un sociālā darba katedraIlvija Razgale2 / 3
LUSDK_091Sociālais darbs ar gadījumuLabklājības un sociālā darba katedraAnita Ābele2 / 3
LUSDK_129Sociālais darbs ar ģimeniLabklājības un sociālā darba katedraIlvija Razgale3 / 4.5
LUSDK_093Sociālais darbs makrolīmenī un kopienāLabklājības un sociālā darba katedraMarika Lotko2 / 0
LUSDK_119Sociālās drošības sistēma LatvijāLabklājības un sociālā darba katedraMārtiņš Moors2 / 3
LUSDK_199Sociālās komunikācijas teorijas un metodes palīdzošajām profesijāmLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
VC_016Sociāli medicīniskā terminoloģija angļu valodāValodu centrsSvetlana Muhejeva2 / 3
LUSDK_149Sociālo pakalpojumu ekonomika un vadībaLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe2 / 3
LUSDK_183Socio-kultūras kompetence sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
LUSDK_181Socioloģijas teorijas sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
LUSDK_127Speciālā pedagoģijaLabklājības un sociālā darba katedraInese Kārkliņa2 / 3
LUSDK_006Supervīzija Sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraLaila Balode2 / 3
VC_019Terminoloģija latīņu un grieķu valodāValodu centrsAija Zilvestre1 / 1.5
LUSDK_009Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbsLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Briede2 / 3
SVUEK_081Uzņēmumu organizācija un dibināšana un vadīšanaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Kokarēviča1 / 1.5
LUSDK_194Valsts pārbaudījuma eksāmensLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe4 / 6
LUSDK_184Valsts un tiesību pamatiLabklājības un sociālā darba katedraIvars Redisons1 / 1.5
LUSDK_139Vardarbības psihosociālie aspektiLabklājības un sociālā darba katedraIlvija Razgale2 / 3
REK_032Vispārējā rehabilitācijaRehabilitācijas katedraAnita Vētra3 / 6
LUSDK_020Zīmju valodaLabklājības un sociālā darba katedraInese Immure2 / 3

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā sociālās labklājības institūcijās, pašvaldību sociālajos dienestos, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes institūcijās (slimnīcās, rehabilitācijas centros, speciālās aprūpes centros), kā arī skolās, bērnunamos un patversmēs.

Absolventi

marika-smirnova1.jpg

Cilvēks var paņemt tikai tik daudz, cik spēj panest. RSU durvis ir atvērtas ikvienam zinātkāram, radošam un aktīvam cilvēkam ikvienā vecumā, ar jebkādu dzīves bagāžu un pasaules redzējumu. Mēs satiekamies RSU, ieejam citā pasaulē, kuru veidojam un radām.

Marika Smirnova, studiju programmas Sociālais darbs absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. /98. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu gadījumā konkursu ietekmē vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Sociālais darbs

Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija