Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
sociālā labklājība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi

4,5 gadi *


Darbdienās 8.00–20.00

Pk., S. 9.00–19.00*

Vietu skaits:
8 budžeta

12 maksas*

Studiju maksas tabula

1350 EUR/gadā*

*Nepilna laika studijas

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studijas norisinās mūsdienīgā un labiekārtotā universitātes vidē un sniedz iespēju skaidri un saprotami uztvert mācību saturu, kā arī apgūt mācību vielu patstāvīgi.

Studiju saturs

 • Apgūsi humanitāro un sociālo zinību disciplīnas, kas attīsta kritiski radošās domāšanas prasmes, nodrošina izpratni par cilvēka psihosociālo attīstību, starppersonu attiecībām, sociālām sistēmām, ekonomiskās, sociālās un kultūras vides ietekmi uz cilvēka psihosociālo funkcionēšanu, dzīves kvalitāti, vajadzībām un resursiem.
 • Mācīsies medicīnas disciplīnas – cilvēka anatomiju, fizioloģiju, iekšķīgās slimības, balsta un kustību aparāta slimības, psihiatriju un narkoloģiju, funkcionālo spēju novērtēšanu, farmakoloģijas pamatus, psihosomatisko medicīnu un psihoterapiju. Šīs teorētiskās zināšanas veicina izpratni par cilvēka organisma veselību un tās ietekmi uz cilvēka dzīves darbībām un sociālo funkcionēšanu.
 • Studēsi pecialitātes priekšmetus – sociālā darba organizāciju pašvaldībās, sociālā darba teorijas un metodes, sociālo darbu ar ģimeni un grupām, sociālo pedagoģiju, sarunu vadīšanas un terapeitisko attiecību veidošanas prasmes, sociālā darba pārraudzību un sabiedriskās attiecības, klīnisko sociālo darbu ar bērniem, pieaugušajiem un pacientiem ar infekcijas slimībām.
Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
LUSDK_051Attīstības psiholoģijaLabklājības un sociālā darba katedraLiāna Deklava2 / 3
LUSDK_095Bērnu un ģimenes tiesības, un sociālās garantijasLabklājības un sociālā darba katedraAndris Ārgalis2 / 3
REK_151Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspektiRehabilitācijas katedraJānis Vētra2 / 3
LUSDK_117CilvēktiesībasLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
LUSDK_003Darba tiesībasLabklājības un sociālā darba katedraJānis Moors1 / 1.5
LUSDK_014Darba vides ergonomikaLabklājības un sociālā darba katedraŽenija Roja1 / 1.5
REK_075Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
LUSDK_160Gerontoloģiskais sociālais darbsLabklājības un sociālā darba katedraAnita Ābele3 / 4.5
LUSDK_182Ģimenes politikaLabklājības un sociālā darba katedraIlze Trapenciere2 / 3
MDAK_283Iekšķīgo slimību pamatiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraDagnija Brutāne2 / 3
LUSDK_044Ielu sociālais darbsLabklājības un sociālā darba katedraMarika Lotko2 / 3
LUSDK_205Ievads sociālajā darbā un profesionālā ētikaLabklājības un sociālā darba katedraMarika Lotko2 / 3
IUDK_007Klīniskais sociālais darbs ar infekciju slimību pacientiem-klientiem ar īpašām medicīniskām problēmāmInfektoloģijas katedraLudmila Vīksna2 / 3
LUSDK_162Krīzes intervenceLabklājības un sociālā darba katedraDaina Vanaga2 / 3
VPUPK_287Pedagoģija sociālajā darbāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
LUSDK_133Pētniecības metodoloģija un loģikaLabklājības un sociālā darba katedraAivars Stankevičs2 / 3
LUSDK_092Pētnieciskais projekts un prakseLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe6 / 9
LUSDK_069Pirmsdiploma prakseLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe4 / 6
LUSDK_217Prakse: profesionālo prasmju treniņšLabklājības un sociālā darba katedraIveta Dūma2 / 3
LUSDK_206Profesionālā komunikācija sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraMarika Lotko1 / 1.5
LUSDK_078Projektu izstrāde un vadīšanaLabklājības un sociālā darba katedraMārtiņš Menniks1 / 1.5
PUNK_019Psihiatrija un narkoloģijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraMāris Taube4 / 6
LUSDK_079Psiholoģijas pamatiLabklājības un sociālā darba katedraLiāna Deklava2 / 0
LUSDK_081Psihosociālā rehabilitācijaLabklājības un sociālā darba katedraSilva Rupaine1 / 1.5
MDAK_284Psihosomatiskie traucējumi un psihoterapijas pamatiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
SVUEK_083Sabiedrības veselībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraIeva Strēle2 / 3
LUSDK_208Sarunas vadīšanas un profesionālo attiecību veidošanas prasmesLabklājības un sociālā darba katedraDaina Vanaga2 / 3
LUSDK_204Sociālā darba filozofija un vēstureLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
LUSDK_100Sociālā darba organizācija pašvaldībāsLabklājības un sociālā darba katedraMārtiņš Moors2 / 3
LUSDK_207Sociālā darba teorijas un metodesLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka4 / 6
LUSDK_115Sociālā pedagoģijaLabklājības un sociālā darba katedraSilva Rupaine2 / 3
LUSDK_116Sociālā politikaLabklājības un sociālā darba katedraMārtiņš Moors2 / 3
LUSDK_118Sociālā psiholoģijaLabklājības un sociālā darba katedraIlze Trapenciere2 / 0
SVUEK_113Sociālā uzņēmējdarbībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Kokarēviča2 / 3
LUSDK_091Sociālais darbs ar gadījumuLabklājības un sociālā darba katedraAnita Ābele3 / 4.5
LUSDK_220Sociālais darbs ar ģimeniLabklājības un sociālā darba katedraJana Pūķe3 / 4.5
LUSDK_241Sociālais darbs ar grupāmLabklājības un sociālā darba katedraSilva Rupaine2 / 3
LUSDK_093Sociālais darbs makrolīmenī un kopienāLabklājības un sociālā darba katedraMarika Lotko2 / 3
LUSDK_119Sociālās drošības sistēma LatvijāLabklājības un sociālā darba katedraMārtiņš Moors2 / 3
VC_016Sociāli medicīniskā terminoloģija angļu valodāValodu centrsSvetlana Muhejeva2 / 3
LUSDK_149Sociālo pakalpojumu ekonomika un vadībaLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe2 / 3
LUSDK_183Socio-kultūras kompetence sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
LUSDK_127Speciālā pedagoģijaLabklājības un sociālā darba katedraInese Kārkliņa2 / 3
SL_019Statistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaImants Kalniņš2 / 3
LUSDK_006Supervīzija Sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraLaila Balode2 / 3
VC_019Terminoloģija latīņu un grieķu valodāValodu centrsAija Zilvestre1 / 1.5
LUSDK_009Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbsLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Briede2 / 3
LUSDK_221Valsts un tiesību pamatiLabklājības un sociālā darba katedraJānis Moors2 / 3
REK_032Vispārējā rehabilitācijaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa3 / 6
LUSDK_020Zīmju valodaLabklājības un sociālā darba katedraInese Immure2 / 3

Studiju metodes

Programmas apguvei tiek izmantotas dažādas aktīvas mācību formas: lekcijas, semināri, praktikumi, meistarklases u. c. Studējošajiem tiek nodrošināta daudzpusīga mācību prakse veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu institūcijās ar dažādām klientu grupām. Mācību procesā nozīmīga loma ir studentu patstāvīgajām studijām un pētniecībai.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā sociālās labklājības institūcijās, pašvaldību sociālajos dienestos, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes institūcijās (slimnīcās, rehabilitācijas centros, speciālās aprūpes centros), kā arī skolās, bērnunamos un patversmēs.

Absolventi

marika-smirnova1.jpg

Cilvēks var paņemt tikai tik daudz, cik spēj panest. RSU durvis ir atvērtas ikvienam zinātkāram, radošam un aktīvam cilvēkam ikvienā vecumā, ar jebkādu dzīves bagāžu un pasaules redzējumu. Mēs satiekamies RSU, ieejam citā pasaulē, kuru veidojam un radām.

Marika Lotko, studiju programmas Sociālais darbs absolvente, Labklājības un sociālā darba katedras docētāja

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (10 %), CE latviešu valodā (45 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (45 %).

Vienādu vērtējumu gadījumā konkursu ietekmē vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija