Pārlekt uz galveno saturu
Rezidentūra

27. un 28. augustā RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (MITC) notika Rīgas II vasaras skola neatliekamajā medicīnā un traumatoloģijā. Traumu kursā piedalījās 16 ķirurģijas, reanimatoloģijas anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas ārsti rezidenti un īpašās simulāciju mācībās izspēlēja dažādus iespējamo traumu neatliekamas ārstniecības scenārijus.

Vasaras skolas organizētājs, RSU Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras pasniedzējs, neatliekamās medicīnas ārsts Jevgēnijs Kravčuks piedalījās vienā no mācību scenārijiem, attēlojot cietušo, kuram, strādājot ar mehānismiem, norautas abas kājas. Dažādu specialitāšu ārstu rezidentu komandai bija jāsniedz nekavējoša medicīniska palīdzība un jāpieņem lēmums par turpmāko ārstniecību.

J. Kravčuks stāsta, ka vasaras skolas mērķis ir iemācīt pareizu traumas aprūpes algoritmu, neapjukt krīzes situācijā, kad ir smaga katastrofa, liela asiņošana, pacients ir nemierīgs, kliedz, ar viņu grūti komunicēt un sadarboties. Simulāciju telpā drošā vidē, nebaidoties no kļūdām, var veikt visas nepieciešamās manipulācijas un izglābt pacientu. Ārstu komandās bija ārsti rezidenti, kas ikdienā kopā strādā slimnīcu uzņemšanas nodaļās.

“Simulāciju nozīme nepārtraukti palielinās. Tās ir neatsveramas gan ārstējot smagu traumu pacientus, gan situācijās, kuras nav tieši saistītas ar ārstniecību, piemēram, kad ārstam ir jāsniedz tuviniekiem bēdīgas ziņas. Simulāciju laikā izjūtas ir tādas pašas kā reālajā dzīvē, un pieredze saglabājas,” stāsta vasaras skolas vadītājs.

Citu ārstniecības scenāriju raksturoja Ardis Bērziņš, kurš MITC strādā kā lektors un instruktors, bet Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā ir ārsts rezidents, anesteziologs reanimatologs. Pacientam uz gājēju pārejas ir uzbraucis motocikls, viņš ir guvis smagu galvas traumu, atvests uz uzņemšanas nodaļu, un ārstu komanda novērtē traumas smagumu un nepieciešamās operatīvās manipulācijas. Ārsti konstatē, ka pacients ir bezsamaņā, ir galvas brūce, dzirdama novājināta elpošana, papildus tiek izmeklēts vēdera dobums. Ārstu komandai jāpieņem lēmums: vest pacientu uz operāciju zāli vai uz intensīvo terapiju, kādi izmeklējumi jāveic.

Mācību dalībniece anestezioloģijas rezidente Anna Kleišmita uzsver komandas darba treniņu, kad līdzīgi kā slimnīcā sanāk kopā dažādi ārsti, kuriem ir kopīgs mērķis – strādāt pacieta labā. Mācības palīdz saprast kā labāk komunicēt, veikt savus pienākumus un vienlaicīgi palīdzēt un netraucēt saviem kolēģiem. Savukārt torakālas ķirurģijas rezidente Krista Grigoroviča uzsver rūpes par pacientu drošību, jo manipulācijas nenotiek ar reāliem pacientiem, ir iespējams ieraudzīt savas kļūdas un tās labot.

Neatliekamās palīdzības mācības tiek sniegta atbilstoši vienotai un starptautiski atzītai Advanced Trauma Life Support metodikai. Savukārt citā kursā – European Trauma Course – māca rezidentiem vienotu un precīzu savstarpējo komunikāciju, un liels uzsvars likts tieši uz traumas komandas efektīvu darbu ar politraumas pacientiem.