Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība
Skolēniem

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieki izstrādājuši jaunu tehnoloģiju nedzīvo baktēriju jeb paraprobiotiķu iegūšanai, ko iespējams izmantot kā izejvielu jaunas funkcionālās pārtikas vai uztura bagātinātāju ražošanā. Lai RSU pētnieku inovācija veiksmīgi nonāktu tirgū un no atklājuma tiktu gūts sabiedrisks labums un peļņa, jāiegulda vēl milzu darbs, un to sauc par komercializāciju.

Tā kā projekta komercializācijas posmā piedalās arī Eiropas studiju fakultātes lektore, eksperte biznesa un mārketinga jautājumos Kristīne Blumfelde-Rutka, viņa izmantoja šo reālo situāciju, lai radītu RSU studentiem simulētu vidi, kurā iesaistīti ne tikai paši jaunieši, bet arī nozares eksperti un RSU absolventi.

Augstskola – lieliska platforma, kur satiekas pētnieki, eksperti un studenti

Lekt. Kristīne Blumfelde-Rutka projekta komercializācijas posmā iesaistīja 2. kursa bakalaura studiju programmu Starptautiskais mārketings un reklāma un Starptautiskais bizness un ilgtspējīgs ekonomika un 3. kursa bakalaura studiju programmu Starptautiskais mārketings un reklāma un Starta uzņēmējdarbības vadība studentus, kuri ir topošie uzņēmēji, mārketinga un reklāmas speciālisti, jaunuzņēmumu vadītāji.

ideju_komercializacijas_posmi.jpg

Attēls no studentu prezentācijas

Studentiem, veicot darbu, bija iespēja konsultēties ar trim ekspertēm: projekta Dabīgo glikopeptīdu iegūšanas tehnoloģijas pilnveidošana un to imūnmodulējošo īpašību izpēte (II posms) pētnieci un komercializācijas eksperti Līgu Žūku, RSU maģistra studiju programmas Starptautiskais mārketings un biznesa vadība absolventi un pētījuma par ideju komercializēšana autori Zani Derdonsku, kā arī studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma vadītāju, studiju kursu Starptautiskais mārketings un Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana lektori Kristīni Blumfeldi-Rutku.

Studenti mācās ne tikai no ekspertiem, bet arī cits no cita

3. kursa studenti darbojās komandās, kurās atbilstoši specifikai par grupas līderiem tika izvēlēti Starta uzņēmējdarbības vadības studenti, kuri studiju laikā ieguvuši specifiskas zināšanas un prasmes tieši par ideju komercializēšanas procesiem. Savukārt Starptautiskā mārketinga un reklāmas studenti papildināja komandu darbu ar zināšanām un prasmēm tirgus izpētes, produkta attīstības un mārketinga jomā.

ideju_komercializacija_parabiotiki.jpgAttēls no studentu prezentācijas

3. kursa studenti simulētā vidē darbojās kā uzņēmumu Jaunu produktu izstrādes un attīstības departaments un vienu no uzdevumiem idejas komercializēšanas kontekstā izveidoja 2. kursa studentiem, kuri savukārt veidoja Mārketinga aģentūru simulētas komandas studiju kursa Starptautiskais mārketings ietvaros.

Grupu darbā studenti sagatavoja septiņas prezentācijas, izpētot trīs pamattēmas: konkurences novērtējums; produkta komercializācijas potenciāla izpēte; dažādu produktu izveide un virzīšana tirgū, kuru sastāvā būtu paraprobiotiķi, piemēram, ParaPro batoniņš un paraprobiotiķu maisījuma dzēriens.

Jauniešu radošās idejas un ieteikumi noderēs pētnieku turpmākajā darbā

Veicot darba uzdevumus, studenti pētīja Latvijas, Vācijas, Itālijas un Somijas tirgus potenciālu, kā arī lielākos farmācijas un pārtikas ražošanas uzņēmumus konkrētos tirgos, kuriem varētu būt saistoša RSU pētnieku izstrādātā tehnoloģija. Tika pētīta arī Vācijas tirgus patērētāju uzvedības modelis, kas ir ļoti svarīgs darbs jaunu produktu virzīšanai tirgū.

ideju_komercializacija00_0.jpg

Studenti "Zoom" platformā prezentē komandas darba veikumu

“Studenti prezentēja ļoti interesantas idejas par dažādu produktu izveidi, kuru sastāvā būtu iestrādāti paraproboitiķi, kā arī izvērtēja šo produktu potenciālu un sagatavoja ieteikumus šo produktu virzīšanai tirgū,”

atzina pētniece un komercializācijas eksperte Līga Žūka. “Šādā sadarbībā ieguvēji ir gan studenti, gan pētnieki.”