Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–17.00
Vietu skaits:
2 bezmaksas
50 maksas
2300 EUR/gadā

programma_marketings_2023.png

Eiropas studiju fakultātē darbojas studiju maksas atlaižu sistēma, studentiem ar labākajām sekmēm dodot iespēju saņemt maksas atlaidi 25–100 % apmērā studiju virziena ietvaros.
Viena RSU finansēta studiju vieta tiks nodrošināta reflektantam, kurš ieguvis uzņēmējdarbības prasmju sertifikātu (ESP). RSU finansēta studiju vieta paredzēta, pretendējot uz studiju vietu pirmā gada pirmā semestra bakalaura programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika vai Starptautiskais mārketings un reklāma
 • Maksā ērtākajā veidā – ik mēnesi, semestri vai mācību gadu!

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studijas norit produktīvā, pozītīvā, atvērtā, uz sadarbību vērstā gaisotnē. Mācību auditorijas ir aprīkotas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas ļauj organizēt efektīvu studiju procesu. Studentiem ir organizētas ērtas darba vietas patstāvīgam daram arī ārpus auditorijām, kas ļauj ikdienā sagatavoties nodarbībām universitātes telpās, izpildot gan individuālos, gan grupu uzdevumus. Ir nodrošinātas iespējas studēt un veikt patstāvīgos darbus ārpus universitātes, izmantojot e-apmācību platformu, kurā apkopoti un pieejami visi kursu materiāli, obligātā un ieteicamā literatūra.

Visu studiju laiku tev būs iespēja pieteikties Erasmus+ apmaiņas programmām.

Biznesa virziena studenti simulētā studiju vidē trenē zinātnisko ideju komercializācijas prasmes
Inovēt veidu, kā mācīt un mācīties

Studiju saturs

Atsevišķi studiju kursi notiek angļu valodā.
1. studiju gads

Apgūsi zināšanas par ekonomikas un vadības zinātnes teorijām – to vēsturisko attīstību un mūsdienu tendencēm, lai analizētu, interpretētu un risinātu teorētiskās un praktiskās ekonomiskās un vadības problēmas. Mācīsies vākt, apkopot un sistematizēt informāciju, risināt uzdevumus, klasificēt datus, pielietot kvantitatīvas un kvalitatīvas metodes datu analīzē, formulēt problēmu, īstenot kvalitatīvu un kvantitatīvu pētījumu un piedāvāt argumentētus, zinātniski pamatotus problēmu risinājuma variantus. Apgūstamie priekšmeti: mikroekonomikas teorija, ievads tiesību teorijā, prakstiskā uzņēmējdarbība, makroekonomikas teorija, gramatvedības pamati, statistika, ekonomisko pētījumu metodoloģija, biznesa komunikācija un ētika, finanšu pamati.

2. studiju gads

Gūsi padziļinātas zināšanas par starptautiskā mārketinga vadības procesiem un starptautisko reklāmu, kas noderēs gan radošam darbam, gan biznesa mērķu sasniegšanai mūsdienu mainīgās vides apstākļos. Mācīsies strādāt gan individuāli, gan komandā, attīstīsi savas spējas argumentēti diskutēt par uzņēmējdarbības vadīšanas problēmām starptautiskā tirgū.

Šajā studiju gadā būs jāiziet arī prakse, kas ļaus attīstīt profesionālās iemaņas un pielietot teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu veikšanā. Universitātei ir noslēgti līgumi ar vairākiem darba devējiem, kas ļauj nodrošināt mūsu studentiem prakses vietas.

3. studiju gads

Iegūsi zināšanas un prasmes, kas veidos tavu specializāciju un veicinās mārketinga vides elementu apguvi. Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām trīs gadu laikā, studenti spēj patstāvīgi veikt analītiskus pētījums, lai noskaidrotu patērētāju vēlmju un vajadzību izmaiņas.

Profesionālo līmeni un radošo potenciālu paaugstina regulārās vieslekcijas, ko lasa mārketinga un reklāmas speciālisti no Latvijas un ārvalstīm, kas ir atzīti un godalgoti speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju, mazā un vidējā biznesa, kā arī starptautisku organizāciju vadītāji. RSU ir cieša sadarbība ar Latvian Art Directors Club, kuras vadītāja ir arī RSU absolvente. Studiju laikā tiek organizēti arī izbraukuma semināri uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_047Angļu valoda ekonomikā un uzņēmējdarbībāValodu centrsTatjana Zakutajeva6 / 9
SBUEK_002Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova18 / 27
SBUEK_023Bakalaura darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova2 / 3
SBUEK_166Biznesa komunikācija un ētikaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRenāte Cāne3 / 4.5
SBUEK_233Bizness Eiropas SavienībāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova4 / 6
SBUEK_235Cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraJuta Irbe2 / 3
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SBUEK_026Ekonomisko pētījumu metodoloģijaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristīne Blumfelde-Rutka2 / 3
SBUEK_164Finanšu pamatiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraAnželika Berķe-Berga3 / 4.5
VC_023Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
SBUEK_149Grāmatvedības pamatiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraAgnese Girbe2 / 3
SBUEK_168Ievads studijās un praktiskā uzņēmējdarbībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristaps Zaļais4 / 6
SBUEK_030Ievads tiesību teorijāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraMarta Urbāne3 / 4.5
VC_024Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča9 / 13.5
SBUEK_043Makroekonomikas teorijaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova3 / 4.5
SBUEK_160Mārketinga komunikācijas metodesStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRenāte Cāne2 / 3
SBUEK_046MatemātikaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraEvija Liepa3 / 4.5
SBUEK_050Mikroekonomikas teorijaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraDaira Barānova3 / 4.5
SBUEK_236Pārdošanas vadīšana un darījumu pārrunasStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraLīga Sileniece3 / 4.5
SBUEK_159Patērētāju uzvedībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristīne Blumfelde-Rutka3 / 4.5
SBUEK_056PrakseStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristīne Blumfelde-Rutka4 / 6
SBUEK_125Projektu vadība: jaunu produktu izstrādeStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraJekaterina Pankova3 / 4.5
SBUEK_211Radošums un inovācijaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristaps Zaļais3 / 4.5
SBUEK_060Reklāmas psiholoģiskie un ētiskie aspektiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRenāte Cāne3 / 4.5
VC_017Spāņu valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
SBUEK_074Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristīne Blumfelde-Rutka3 / 4.5
SBUEK_163Starptautiskais mārketingsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristīne Blumfelde-Rutka2 / 3
SBUEK_069Starptautiskais reklāmas tirgus un tā attīstībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraSanta Bormane3 / 4.5
SBUEK_210Starptautiskās reklāmas vadīšanas pamatiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInta Buša3 / 4.5
SBUEK_161StatistikaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraNormunds Gūtmanis3 / 4.5
SBUEK_165Studiju darbsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristaps Zaļais3 / 4.5
SBUEK_156Studiju darbs IIStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristīne Blumfelde-Rutka3 / 4.5
SBUEK_232Tiešais un interaktīvais mārketingsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraSanta Bormane3 / 4.5
SBUEK_008Uzņēmuma stratēģija un politikaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraIeva Kalve3 / 4.5
VC_022Vācu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča9 / 13.5

Studiju metodes

Studiju process šajā programmā organizēts pēc moduļu sistēmas, iekļaujot tādas studiju formas kā lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, kā arī tavs patstāvīgais darbs, kam tiek pievērsta liela uzmanība un kas sevī ietvers zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, kopsavilkumu un eseju rakstīšanu, referātu un projektu, kā arī kursa darbu un grupas darbu sagatavošanu un prezentācijas. Šo dažādo metožu mērķis ir attīstīt spēju kritiski analizēt ekonomiskās situācijas, loģiski vērtēt un modelēt šo situāciju attīstību nākotnē, veidot iemaņas darbam komandā un pat komandas vadībā.

Mārketinga studijas RSU sniedz plašas iespējas karjeras attīstībai. Intervija ar absolventi Kaivu Reihmani
Starptautiskā mārketinga un reklāmas studenti pārstāv RSU hakatonā Austrijā
Cilvēks bez izglītības ir kā aka bez ūdens
Ikviena uzņēmuma komandā vajadzīgi mārketinga un reklāmas speciālisti
Topošos RSU studentus uzrunā modernais studiju saturs un plašais e-studiju piedāvājums
Studenti simulētā vidē risina praktiskus reāla Latvijas uzņēmuma problēmjautājumus
Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra saviem studentiem paplašina prakses iespējas
Topošie reklāmas un mārketinga speciālisti iepazīst uzņēmumu Madara Cosmetics
RSU absolventes Diānas Grudules vieslekcija Zīmola "airBaltic" attīstība sociālajos tīklos
Topošie mārketinga speciālisti izglītojas uzņēmumā Spilva
RSU studenti pēta kosmētikas ražotāja Dzintars mārketinga stratēģiju

Studiju norises vieta

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā dažādos uzņēmumos, kas pārstāv vairāk nekā 15 apakšnozares, tādas kā mazumtirdzniecība, apdrošināšana, sabiedriskās attiecības un komunikācija, reklāmas aģentūras, tirgus pētījumu aģentūras, tūrisms, aviopārvadājumi, interneta portālu uzturēšana, semināru un izstāžu organizēšana, konsultāciju pakalpojumi un citas.

Absolventi uzrāda augstu profesionālo sniegumu, ieņemot vadošas pozīcijas gan vietējos Latvijas, gan arī starptautiskos uzņēmumos.

Absolventi

Lauma Rikmane.jpg

Ja vēlies studēt mārketingu un reklāmu, tad RSU noteikti ir labākā vieta, kur to apgūt. Visvairāk novērtēju moduļu sistēmu un to, ka pasniedzēji ir pretīmnākoši. Lai gan mājasdarbu apjoms ir liels, tomēr tas man ir iemācījis pašdisciplīnu reizē ar to, ka mācību viela paliek atmiņā labāk. Šobrīd apgūtās zināšanas pielietoju praksē gan veidojot savu uzņēmumu, gan darbojoties pārdošanas nozarē.

Lauma Rikmane, pārdošanas menedžere un trenere

krista_kristiana_brinke_maza.jpg

Varu no sirds apgalvot, ka Rīgas Stradiņa universitāte un Starptautiskā mārketinga un reklāmas programma tev neliks vilties! Šī programma noteikti ir labākā Latvijā, lai apgūtu padziļinātas zināšanas par mārketingu un reklāmu. Studijas ir ļoti augstā līmenī, un pasniedzēji ir savas jomas profesionāļi, kuri seko līdzi jaunākajām nozares tendencēm. Turklāt lieliskā iespēja piedalīties Erasmus+ programmā sniedz jaunu pieredzi, draugus un zināšanas, kad varēsi doties uz dažādām Eiropas valstīm. Iegūtās zināšanas un pieredze noderēs tev gan darba tirgū, gan citās dzīves jomās.
Klausies raidierakstu ar Kristu Kristiānu Briņķi

Krista Kristiāna Briņķe, SIA ASTRAL Executive Search valdes locekle

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, kas minēti augstāk
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma reflektantus imatrikulē saskaņā konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Skatīties pasākuma Planēta: uzņēmējdarbības pētniecība ierakstu

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija