Pārlekt uz galveno saturu

Dabīgo glikopeptīdu iegūšanas tehnoloģijas pilnveidošana un to imūnmodulējošo īpašību izpēte (II posms)

Projekta/līguma nr.
KC-PI-2020/17
Projekta finansējums
160 281,00 EUR, tai skaitā 144252 EUR ERAF finansējums un 16029 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.12.2021. - 30.06.2022.

Mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt glikopeptīdu izdalīšanas tehnoloģiju rūpnieciskos apstākļos, veikt kvalitatīvo īpašību testēšanu un imūnmodulējošo īpašību padziļinātu izpēti.

Apraksts

II posms. Komercializācijas pasākumi

 1. Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana
  • Izstrādnes vērtības noteikšana un licences piedāvājuma aprēķinu veikšana
  • Komercializācijas piedāvājuma informatīvo un prezentācijas materiālu izstrāde
 2. Komercializācijas piedāvājuma virzīšana tirgū
  • Dalība starptautiskajās kontaktbiržās, brokerpasākumos un izstādēs
  • Potenciālo licenciātu uzrunāšana un ieinteresēšana
  • Tiešās (individuālās) vizītes pie potenciāliem licenciātiem
 3. Rūpnieciskais pētījums
  • Tehnoloģijas optimizācija un imūnmodulējošo īpašību pierādīšana
 4. Licences līguma un citu juridisku dokumentu sagatavošana intelektuālā īpašuma sagatavošana
  • Ekspertu piesaiste licences līguma un citu juridisku dokumentu sagatavošanai un konsultācijām RSU intelektuālā īpašuma tiesību nodošanai potenciālam licenciātam.
 5. Projekta vadība
  • Projekta aktivitāšu ieviešanas administratīvā vadība atbilstoši MK noteikumiem, Līguma ar LIAA nosacījumiem un citiem normatīviem aktiem