Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
1. cikla (Bakalaura) studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–21.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
24 maksas
2530 EUR/gadā
Studiju maksas atlaižu sistēma studentiem ar labākajām sekmēm dod iespēju saņemt maksas atlaidi 25–100 % apmērā studiju virziena ietvaros.
Viena RSU finansēta studiju vieta tiks nodrošināta reflektantam, kurš ieguvis Uzņēmējdarbības prasmju sertifikātu (ESP). RSU finansēta studiju vieta paredzēta, pretendējot pirmā studiju gada pirmā semestra bakalaura studiju programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika vai Starptautiskais mārketings un reklāma

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Universitātē ir izteikti starptautiska vide, kas ļauj studentiem ikdienā sadarboties un veidot kontaktus ar dažādu valstu pārstāvjiem. Šī priekšrocība ļauj arī nākotnē, uzsākot darbu starptautiskajos uzņēmumos, viegli integrēties internacionālās komandās. Studijas norit produktīvā, pozitīvā, atvērtā un uz sadarbību vērstā gaisotnē, ar mūsdienīgu tehnoloģisko aprīkojumu un e-studiju platformu, kas ļauj organizēt efektīvu studiju procesu gan uz vietas universitātē, gan arī studentu patstāvīgajā darbā ārpus universitātes. Studentiem paredzētas ērtas darba vietas patstāvīgam darbam arī ārpus auditorijām, kas ļauj ikdienā sagatavoties nodarbībām universitātes telpās, pildot gan individuālos, gan grupu uzdevumus.

Atsevišķi studiju kursi tiek pasniegti angļu valodā.
1. studiju gads

Iegūsi zināšanas par ekonomikas un vadības zinātnes teorijām – to vēsturisko attīstību un mūsdienu tendencēm, kas nākotnē noderēs darba vidē, lai analizētu, interpretētu un risinātu praktiskas ekonomiskas un vadības problēmas. Mācīsies apkopot un sistematizēt informāciju, risināt uzdevumus, klasificēt datus, pielietot kvantitatīvas un kvalitatīvas metodes datu analīzē, formulēt problēmu, īstenot kvalitatīvu un kvantitatīvu pētījumu un piedāvāt argumentētus, t. sk. zinātniski pamatotus problēmu risinājumu variantus.

2. studiju gads

Apgūsi padziļinātas zināšanas par starptautiskās uzņēmējdarbības organizācijas un vadības procesiem, lai strādātu atbilstoši mūsdienu mainīgās vides apstākļiem un biznesa mērķiem. Attīstīsi spējas argumentēt un diskutēt par uzņēmējdarbības vadības problēmām starptautiskajā vidē, par priekšnosacījumiem ilgtspējīgas un konkurētspējīgas ekonomikas attīstībai.

Šajā studiju gadā studenti iziet praksi, kas ļauj attīstīt praktiskās iemaņas un spēju pielietot teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu veikšanā. Universitātei ir noslēgti līgumi ar darba devējiem, kas ļauj nodrošināt studentiem prakses vietas 100 % apmērā.

3. studiju gads

Apgūsi nepieciešamo teorētisko bāzi un praktiskās iemaņas ilgtspējīgas uzņēmuma stratēģijas izstrādei un īstenošanai, gūsi spēju risināt ekonomikas un uzņēmējdarbības vadības problēmas, vadīt profesionālo darbību un projektus, uzņemoties atbildību par lēmumu pieņemšanu un to realizāciju.

Visā studiju laikā studentu profesionālo līmeni paaugstina vieslekcijas, ko lasa Latvijas un ārvalstu speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju, mazā un vidējā biznesa, kā arī starptautisku organizāciju vadītāji. Tiek organizēti izbraukuma semināri uz lieliem un vidējiem Latvijas uzņēmumiem. Notiek aktīva studējošo apmaiņa Ersmus+ apmaiņas programmā, kas ļauj studēt vienu semestri ārpus Latvijas.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SZF_135Akadēmiskā angļu valoda sociālajās zinātnēsSociālo zinātņu fakultāteSniedze Vilde4 / 6
SBUEK_002Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaSociālo zinātņu fakultāteInna Dovladbekova18 / 27
SBUEK_023Bakalaura darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārsSociālo zinātņu fakultāteInna Dovladbekova2 / 3
SZF_097Biznesa komunikācija un ētikaSociālo zinātņu fakultāteRenāte Cāne2.67 / 4
SBUEK_233Bizness Eiropas SavienībāSociālo zinātņu fakultāteInna Dovladbekova4 / 6
SBUEK_235Cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībāSociālo zinātņu fakultāteJuta Irbe2 / 3
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
VVDG_042Digitālā pratībaSociālo zinātņu fakultāteDidzis Lauva2 / 3
SZF_140Ekonomisko pētījumu metodoloģijaSociālo zinātņu fakultāteRomāns Putāns2.67 / 4
SZF_084Finanšu pamatiSociālo zinātņu fakultāteAnželika Berķe-Berga3.33 / 5
VC_023Franču valodaSociālo zinātņu fakultāteAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
SZF_099Globālā biznesa politiskā un tiesiskā videSociālo zinātņu fakultāteSergejs Stacenko2.67 / 4
SZF_139Grāmatvedības pamatiSociālo zinātņu fakultāteAgnese Girbe2.67 / 4
KSK_256Ievads studijās un specialitātēSociālo zinātņu fakultāteRuta Siliņa2 / 3
SZF_095Ievads tiesību teorijāSociālo zinātņu fakultāteMarta Urbāne2.67 / 4
SZF_090Ilgtspējīga attīstība ekonomikā un biznesāSociālo zinātņu fakultāteTatjana Muravska3.33 / 5
SBUEK_135Inovāciju vadība starptautiskajā biznesāSociālo zinātņu fakultāteVladimirs Rojenko2 / 3
SZF_085Makroekonomikas teorijaSociālo zinātņu fakultāteInna Dovladbekova3.33 / 5
SZF_119Mākslīgais intelekts sociālajās zinātnēsSociālo zinātņu fakultāteAgate Ambulte2 / 3
SZF_082MatemātikaSociālo zinātņu fakultāteEvija Liepa-Hazeleja3.33 / 5
SZF_083Mikroekonomikas teorijaSociālo zinātņu fakultāteOlga Veilande3.33 / 5
SZF_091Pārmaiņu vadībaSociālo zinātņu fakultāteJūlija Šipicina-Buhgolca2.67 / 4
SZF_017Politiskā un starptautiskā ekonomikaSociālo zinātņu fakultāteKārlis Bukovskis2 / 3
SZF_111Politiskais mārketingsSociālo zinātņu fakultāteLelde Metla-Rozentāle3.33 / 5
SBUEK_056PrakseSociālo zinātņu fakultāteKristīne Blumfelde-Rutka4 / 6
SBUEK_162Praktiskā uzņēmējdarbībaSociālo zinātņu fakultāteKristaps Zaļais2 / 3
SZF_087Procesu vadība ilgtspējīgai uzņēmējdarbībaiSociālo zinātņu fakultāteJekaterina Pankova3.33 / 5
SZF_137Projektu vadībaSociālo zinātņu fakultāteJekaterina Pankova4 / 6
SBUEK_125Projektu vadība: jaunu produktu izstrādeSociālo zinātņu fakultāteJekaterina Pankova3 / 4.5
SZF_076Publiskā atbalsta modeļi starptautiskajā biznesāSociālo zinātņu fakultāteRomāns Putāns2.67 / 4
VC_017Spāņu valodaSociālo zinātņu fakultāteAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
SBUEK_163Starptautiskais mārketingsSociālo zinātņu fakultāteKristīne Blumfelde-Rutka2 / 3
SZF_096StatistikaSociālo zinātņu fakultāteEvija Liepa-Hazeleja2.67 / 4
SZF_086Studiju darbsSociālo zinātņu fakultāteKristaps Zaļais3.33 / 5
SZF_088Studiju darbs IISociālo zinātņu fakultāteKristīne Blumfelde-Rutka3.33 / 5
SZF_100Uzņēmuma stratēģija un politikaSociālo zinātņu fakultāteIeva Kalve2.67 / 4
VC_022Vācu valodaSociālo zinātņu fakultāteLudmila Jermakoviča9 / 13.5
SZF_098Vērtspapīru tirgus. Eiropas pieredzeSociālo zinātņu fakultāteAnželika Berķe-Berga2.67 / 4
SZF_075Vides ekonomika un finansesSociālo zinātņu fakultāteMarija Bočkarjova3.33 / 5

Studiju metodes

Studiju process tiek organizēts pēc moduļu sistēmas, iekļaujot tādas studiju formas kā lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, kā arī patstāvīgais darbs, kam tiek pievērsta liela uzmanība un kas ietvers zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, kopsavilkumu un eseju rakstīšanu, referātu un projektu, kā arī kursa darbu un grupas darbu sagatavošanu un prezentāciju. Šo dažādo metožu mērķis ir attīstīt spēju kritiski analizēt problēmsituācijas, loģiski vērtēt un modelēt šo situāciju attīstību nākotnē, veidot iemaņas darbam komandā un pat komandas vadībā.

Topošos RSU studentus uzrunā modernais studiju saturs un plašais e-studiju piedāvājums
Palīdzēt Latvijai augt. Edgars Lācis par studijām, biznesa idejām un basketbolu
Studente Annamarija Pumpura: "Svarīgs ir biznesa prakses un teorijas balanss"
Biznesa virziena studenti simulētā studiju vidē trenē zinātnisko ideju komercializācijas prasmes
Studiju programma "Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika" kā ceļš uz inovatīvu uzņēmējdarbību
Biznesa un ekonomikas studijas RSU – ilgtspējīgai un zaļai uzņēmējdarbībai

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā dažādās nozarēs, tostarp finanšu jomā (apdrošināšanā, bankās, fondos), nekustamā īpašuma, ražošanas, tirdzniecības, transporta, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu nozarē, valsts pārvaldē un citās jomās. Absolventi ieņem vadošus amatus Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, kas minēti augstāk
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)
 • Vispārīgais līmenis (reizina ar koeficientu 0.5)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):

 • Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
 • Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
 • Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
 • Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

Programmas direktors

Kontaktinformācija