Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studējošo pašpārvaldes padome ir galvenā lēmējinstitūcija, kuras darbībā var iesaistīties ikviens RSU studējošais, kandidējot padomes vēlēšanās, kas notiek reizi akadēmiskajā studiju gadā. Padome ievēl valdi, kas ir Studējošo pašpārvaldes izpildvara un kurā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja palīgs, astoņi valdes locekļi un trīs vietnieki.

rsu_sp_padome_2019.jpg

Foto no RSU Studējošo pašpārvaldes arhīva

2019. gada RSU Studējošo pašpārvaldes padome

2019. gada padomes sastāvā, kas kļuva zināms 2018. gada 10. novembrī, pašlaik darbojas 36 studenti no astoņām fakultātēm.

 • Trīs pārstāvji no Komunikācijas fakultātes: Tālivaldis Kronbergs, Markuss Boļšaks un Antra Zuce
 • Trīs pārstāvji no Eiropas studiju fakultātes: Zane Čivle, Francis Hugo Gulbis un Agnese Feldmane
 • Trīs pārstāvji no Juridiskās fakultātes: Amanda Barkāne, Darja Zaharova un Agnese Sausiņa
 • Divi pārstāvji no Farmācijas fakultātes: Ilze Elīna Blūma un Elizabete Paula Valguma
 • Divi pārstāvji no Zobārstniecības fakultātes: Kristīne Romanovska un Laura Lāčauniece
 • Četri pārstāvji no Rehabilitācijas fakultātes: Madara Dāboliņa, Krista Kīna, Agate Ķerubiņa un Artis Spāģis
 • Pieci pārstāvji no Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes: Anna Atslēga, Līva Zvirgzdiņa, Dita Poševa, Sintija Sovane un Paula Feldmane
 • 14 pārstāvji no Medicīnas fakultātes: Žanis Sevastjanovs, Igor Sirotin, Viboosani Murugaboopathy, Līva Marta Spīgule, Robert Ekman, Philipp Merkle, Simon Scheibner, Serafima Grigorjeva, Lennard Hollberg, Henna Salmenkivi, Daniils Žukovs, Catharina Clara Blaafjell Holwech, Sandis Kovaļovs un Iga Olejarczyk.

2019. gada RSU Studējošo pašpārvaldes valde

 • Valdes priekšsēdētājs Māris Lapšovs (MF III)
2018. gadā RSU Studējošo pašpārvaldi vadīja 4. kursa fizioterapijas studente Linda Skulme. Lasiet 2018. gada 4. janvāra interviju ar viņu.
 • Akadēmiskā virziena vadītāja Marija Luīze Kalniņa (MF IV) un akadēmiskā virziena vadītājas vietniece Aija Tumova (MF II) rūpējas par sekmīgu komunikāciju ar fakultāšu domniekiem un studiju gadu vecākajiem.
 • Sociālā virziena vadītājas Annas Jetes Gaujas (MF II) pārziņā būs universitātes vispārējās vides uzlabošana, lai sekmētu studiju procesu, kā arī komunikācija ar dienesta viesnīcu vecākajiem. 
 • Zinātnes virziena vadītāja Sintija Kukaine(MF III) nodarbojas ar zinātnes un pētniecības popularizēšanu studentu vidū, rīkojot ar zinātni saistītus pasākumus gan universitātes līmenī, gan ārpus tās.
 • Komunikācijas virziena vadītājs Francis Hugo Gulbis (ESF I) un komunikācijas virziena vadītāja vietniece Santa Kliedere (ESF II) nodrošinās informācijas apriti universitātē un ārpus tās, lai studējošie saņemtu aktuālāko informāciju.
 • Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziena vadītāja Ieva Cīrule (ESF II) nodrošinās komunikāciju un sadarbību pašpārvaldes biedru vidū un ir atbildīga par jaunu biedru piesaisti un aktīvistu nodrošināšanu pasākumos.
 • Ārlietu virziena vadītājs Mārtiņš Danefelds (MF IV) rūpēsies par sadarbību un komunikāciju ar citām studentu pārstāvniecības organizācijām.
 • Kultūras un sporta virziena vadītāja Katrīna Freimane (MF II) nodrošinās, lai studentiem ir iespēja apmeklēt dažādus sporta un kultūras pasākumus. 

Studējošo pašpārvaldes padomei savus kandidātus no 2018. gada 22. līdz 31. oktobrim pieteica 74 studenti. No 5. līdz 11. novembrim notika balsošana, kur ikviens RSU students varēja balsot par savas fakultātes kandidātiem. Jau otro gadu pēc kārtas to varēja izdarīt elektroniski. Šogad kopumā nobalsoja 1945 studenti, kas ir lielākais balsotāju skaits, kāds līdz šim bijis. Padomes biedri tiekas katru mēnesi padomes sēdē, kur tiek ievēlēti studējošie pārstāvji dažādās RSU institūcijas, kā arī pārrunātas Studējošo pašpārvaldes aktualitātes.

Studējošo pašpārvaldes valde ir atbildīga par galvenajiem notikumiem pašpārvaldē, pildot savus pienākumus un iesaistot citus studējošos dažādās aktivitātēs.

RSU Studējošo pašpārvalde rūpējās par studentiem un to, lai tiktu ievērotas viņu intereses, uzklausot un risinot ikviena studenta lielākas vai mazākas problēmas. Studējošo pašpārvaldes durvis RSU centrālās ēkas C korpusa 213. kabinetā vienmēr ir atvērtas!