Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Doktorantiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Latvijas farmācija pirms Otrā pasaules kara attīstījās, par pamatu ņemot nacionālās vajadzības un sekojot Rietumeiropas piemēram. Otrā pasaules kara sākums sagādāja neskaitāmas piespiedu pārmaiņas, kas būtiski izmainīja tobrīd aktīvas, ienesīgas un ambiciozas, galvenokārt pašu farmaceitu pārvaldītas nozares nākotni.

Disertācijas mērķis bija izpētīt un aprakstīt Latvijas farmācijas kā veselības aprūpes nozares attīstību, īpašu uzmanību pievēršot PSRS okupācijas un nacistiskās Vācijas okupācijas varas izraisīto politiski ekonomisko norišu ietekmei. Kā būtiski situāciju raksturojoši rādītāji tika izvirzīti aptieku un farmācijas darbinieku skaita izmaiņas un medikamentu pieejamība iedzīvotājiem. Galvenā uzmanība koncentrēta uz notikumiem laikā no 1940. līdz 1945. gadam.

Promocijas darba rezultātu sadaļā aplūkota Kārļa Ulmaņa (1877–1942) autoritārā režīma politika un vācbaltiešu tautības farmācijas darbinieku izceļošana, aptieku nacionalizācija PSRS pirmās okupācijas laikā, aptieku reprivatizācija nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, kā arī represijas, kas skāra farmācijas darbiniekus. Darbā sniegts ieskats par izsūtīto farmaceitu, asistentu un praktikantu aresta aktu sastādīšanu, apsūdzībām, kā arī viņu turpmāko likteni. Raksturota situācija nozarē PSRS otrās okupācijas sākumposmā un pēc kara, kad latviešu farmaceiti devās trimdā un latviešu farmaceits, ārsts Hugo Skudiņš (1903–1976) darbojās Latvijas Sarkanā Krusta organizācijā trimdas apstākļos Vācijā, veicinot medikamentu pieejamības uzlabošanu Latvijas iedzīvotājiem.

f64_zinatne_kleisti_20160211_083.jpg

Darba diskusijas sadaļā spriests par Otrā pasaules kara ietekmi uz Latvijas farmācijas attīstību ilgtermiņā.

Ilgajā PSRS okupācijas periodā valstij piederošā aptieku sistēma bija pasargāta no jebkādas konkurences līdz pat Padomju Savienības sabrukumam un nedeva iespējas farmaceitam uzkrāt pieredzi kā uzņēmējam, kas savukārt ir atstājis ietekmi arī uz aptieku un farmaceitu statusu mūsdienās.

Darba vadītāja: RSU asoc. prof. Baiba Mauriņa.

Sabīnes Lauzes promocijas darba Farmācijas attīstība okupāciju varu ietekmē Latvijā (1939–1960) aizstāvēšana notiks 2021. gada 3. septembrī.
Plašāka informācija