Pārlekt uz galveno saturu
RSU zinātnes sinapses
Studentiem
Doktorantiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Multiplā mieloma ir salīdzinoši reti sastopama slimība, kas veido aptuveni 1 % no visiem onkoloģiskajiem saslimšanas gadījumiem un 13 % no visiem hematoloģiskajiem audzējiem. Pēdējos gados pieaugusi saslimstība ar šo ļaundabīgo neoplāziju gan Eiropā, gan Latvijā. 

Multiplās mielomas diagnostikā izmanto vairākus testus: seroloģiskos, radioloģiskos, citoloģiskos, patohistoloģiskos un laboratoriskos, kas ārstiem ne tikai palīdz diagnosticēt multiplo mielomu, bet arī noteikt ārstēšanas taktiku un efektivitāti. 

Pētījumā tika analizētas 122 slimnieku kaulu smadzeņu trepānbiopsiju morfoloģiskās un imūnhistoķīmiskās izmaiņas, kā arī salīdzinātas ar pacientu klīniskajiem un laboratoriskajiem rādītājiem, lai noteiktu svarīgākos prognostiskos multiplās mielomas kritērijus ar primāri diagnosticēto multiplo mielomu un tās dažādās stadijās pēc Salmona-Djurī klasifikācijas.

Iegūtie pētījuma rezultāti ļāva secināt, ka vairāki morfoloģiskie un imūnhistoķīmiskie parametri saistīti ar tādiem sliktākiem klīniski laboratoriskiem prognostiskiem parametriem kā beta 2 mikroglobulīna, kreatinīna, kalcija līmeni, vēlīnākām stadijām pēc Salmona-Djurī klasifikācijas u. c.

jurija_nazarova_disertacijas_bilde.jpg
Tas, kur norāda bultiņa, ir mikroskopisks osteolīzes perēklis ar osteoklastu agregāciju. H/E, 200x palielinājums. Attēla autors: Jurijs Nazarovs

Multiplās mielomas slimības gaitas prognozēšanai kaulu smadzeņu biopsijās darba autors iesaka analizēt tādas histoloģiskās izmaiņas kā kaulu smadzeņu celularitāti, mielomas šūnu skaitu, mielomas šūnu procentuālo daudzumu ar plazmoblastisku diferenciāciju, mielomas šūnu infiltrācijas veidu, kā arī imūnhistoķīmiski noteikt aberanto un onkogēno imūnhistoķīmisko marķieru CD56, p53, ciklīna D1 ekspresiju mielomas šūnās.

Disertācijā pierādītās korelācijas starp klīniskajiem un kaulu smadzeņu mikroskopiskajiem izmeklējumiem ļaus hematologiem izvēlēties adekvātākās un individuālas ārstēšanas shēmas.

Promocijas darba vadītāji: RSU em. prof. Regīna Kleina un RSU prof. Sandra Lejniece.

Jurija Nazarova promocijas darba Multiplās mielomas morfoloģiskie un imūnhistoķīmiskie prognostiskie faktori un to korelācija ar saslimšanas klīniski laboratoriskajiem rādītājiem aizstāvēšana notiks 2022. gada 20. decembrī.
Plašāka informācija