Pārlekt uz galveno saturu
Atgriešanās
Videokomentāri

RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docentam Eduardam Baķim interese par ķīmiju un zinātni radās jau skolas gados. Maģistra studiju laikā Eduards bija Erasmus praksē Londonā (Imperial College London, ICL), kas aizsāka stāstu par turpmākajām doktorantūras studijām Lielbritānijā.

Kā stāsta Eduards, Lielbritānijā doktorantūra ir pilna laika pētnieciskais darbs, jo doktorants nekur paralēli nestrādā, un visi veicamie uzdevumi ir ar mērķi iegūt pēc iespējas izcilākās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas doktorantam.

No Londonas Eduards ir atvedis atziņu, ka galvenais ir pētījuma zinātniskais rezultāts, un mazāk tiek domāts par kādu formālu kritēriju izpildi. Londonas Universitātes ICL studentus Eduards atceras kā ļoti internacionālu sabiedrību, jo mācību iestādē ir aptuveni 60 % ārvalstu studentu, tomēr nedz tautībai, nedz reliģijai nav nekādas nozīmes zinātnisko sasniegumu vērtēšanas procesā. Galvenais ir kvalitāte un rezultāts.

Docents E. Baķis ļoti augstu vērtē RSU atbalstu docētājiem un kvalifikācijas celšanas pasākumus, kurus īsteno Pedagoģiskās izaugsmes centrs.