Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitates Sabiedrības veselības institūts publicējis rokasgrāmatu veselības veicināšanas speciālistiem Intervences plānošana dzīvesveida maiņai.

baltcityprevention_hakatons_apr2019.jpg

Izdevums tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projektā BaltCityPrevention. Izdevumā pieejams intervences modeļa dzīvesveida maiņai apraksts.

Rīgas Stradiņa universitātes asociētās profesores Dr. med. Ineses Gobiņas vadībā izstrādātais intervences modelis veselības paradumu maiņai paredz sistēmisku pieeju veselības paradumu maiņai indivīda vai grupu līmenī. Detalizēti aprakstīti intervences plānošanas soļi un projektā pārbaudīto metožu un rīku klāsts veselības paradumu maiņas veicināšanai. Papildus tradicionālajām uzvedības maiņas metodēm izdevums iepazīstina ar inovatīviem instrumentiem un e-rīkiem, kurus iespējams pielietot veselības paradumu maiņas efektivitātes palielināšanai. Projekta ietvaros intervences modelis tika testēts uzvedības maiņas pilotprojektos Somijā, Vācijā, Polijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. Izdevumā ir atrodams pilotprojektu kopsavilkums, kas izceļ gūto pieredzi un sasniegtos rezultātus, kuri var noderēt citiem intervences modeļa lietotājiem. 

Izdevums Intervences plānošana dzīvesveida maiņai latviešu valodā

Papildus rokasgrāmatas rakstveida versijai ir sagatavots arī tiešsaistes kurss latviešu valodā.

Intervences modelis dzīvesveida maiņai

Dzīvesveida maiņas intervencēs izmantojamie rīki un metodes

 

INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekta BaltCityPrevention virsmērķis bija atbalstīt veselības veicināšanā iesaistītos speciālistus ar dzīvesveidu saistītu slimību profilaksē Baltijas jūras reģiona pilsētās. Projekta mērķa grupa bija sabiedrības veselības veicināšanā iesaistītie speciālisti no dažādām iestādēm un institūcijām, kas atbildīgas par veselības veicināšanas programmu izstrādi un īstenošanu attiecīgajās pilsētās un novados vai vēlas tajās iesaistīties. Projektā piedalījās 14 organizācijas no sešām valstīm. Latviju projektā pārstāvēja Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūts, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija un SIA Telemedica. Projekts tika īstenots no 2017. gada nogales līdz šim gadam.