Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Tiesības

Naida noziegumi, cilvēktirdzniecības kriminoloģiskās problēmas, policijas darba metodes, robottehnoloģiju ietekme uz veselības aprūpes sistēmu, bērna pārstāvniecības nodrošināšana un daudzas citas aktualitātes latviski un angliski skatītas juridisko zinātnisko rakstu žurnāla Socrates jubilejas numuros.

Kopš pērnā gada elektroniski izdotais zinātniskais žurnāls Socrates iekļauts starptautiskā tiešsaistes datubāzē Index Copernicus, piesaistot ne vien Latvijas, bet arī ārvalstu pētniekus, praktizējošus juristus, studentus un docētājus. Brīvpieejas žurnālu veido Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskā fakultāte, kas pērn atzīmēja 10 gadu jubileju.

Žurnāls Socrates iznāk kopš 2015. gada un kopskaitā 13 izdotajos numuros publicēti inovatīvi pētījumi, ko veikuši ne tikai Latvijā un ārvalstīs, piemēram, Somijā un Igaunijā, atzīti autori, bet arī jauni un perspektīvi pētnieki. Papildus klasiskajām jomām – krimināltiesībām, civiltiesībām, administratīvajām tiesībām, starptautiskajām privāttiesībām – Socrates aptver arī tādas inovatīvas tēmas kā datu tiesības un to aizsardzība, sporta tiesības, medicīnas un biomedicīnas tiesības.

Līdz 29. februārim žurnāla veidotāji aicina pētniekus iesniegt zinātniskos rakstus nākamajam Socrates laidienam.

Rakstu iesniegšanas prasības, kā arī visi līdz šim izdotie numuri skatāmi žurnāla sadaļā RSU mājaslapā.